Türkçe Tümcenin Ögeleri Test

"Yazar duygularını anlatırken başkalarının beklentilerini göz önüne almaz. "cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) anlatırken 

B) göz önüne almaz 

C) önüne almaz 

D) almaz

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi buldurmaya yöneliktir? 

A) Karşıdaki adam uzaktan akrabamız mı? 

B) O kutunun içinde ne var? 

C) O sizinle mi gelecek? 

D) Sabahları neler yersiniz?

  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, yüklemin bildirdiği eylemi yapan vurgulanmaktadır? 

A) Otobüsle yarın Elazığ'dan annemler gelecek. 

B) Yarın annemler otobüsle Elazığ'dan gelecek. 

C) Annemler yarın Elazığ'dan otobüsle gelecek. 

D) Elazığ'dan annemler otobüsle yarın gelecek.

  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik "özne" görevindedir? 

A) Sınava hazırlanmaya yeni başlamış. 

B) Sınıfa gelip sessizce oturdu. 

C) Çalınan mallar dün bulunmuş. 

D) Okudukça daha iyi anlarsınız.

  

"Şiir öyle de yazılır böyle de. "cümlesindeki altı çizili sözcükler cümlenin hangi öğeleridir? 

A) Dolaylı tümleç ve zarf tümleci 

B) Özne ve yüklem 

C) Her ikisi de zarf tümleci 

D) Her ikisi de yüklem

   

"Bireysel yaşam tutkusu ve herkesin özgürce yaşama isteği, çok güzel bir olgu. "cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bireysel yaşam tutkusu ve herkesin özgürce yaşama isteği 

B) Herkesin özgürce yaşama isteği 

C) Bireysel yaşam tutkusu 

D) Bireysel yaşam

  

"Daha ilk sayfalarda usta bir yazarla karşı karşıya olduğumu anladım. " cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? 

A) Edat tümleci 

B) Nesne 

C) Zarf tümleci 

D) Yüklem  

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tümleci yoktur? 

A) Soru çözmezse sınavı kazanamaz. 

B) Büyük eserler, okuyucusu çok olan eserlerdir. 

C) Uzun bir süre onunla konuşmadı. 

D) Bu olaydan sonra adamın sabrı taştı.

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi ve yüklemi isim tamlamasıdır? 

A) Şimdi kocaman bir adam olmuştur. 

B) Müdür yardımcısının odası koridorun sonundaydı. 

C) Kahvenin önünde bir çok adam oturuyordu. 

D) Kış mevsimi birçoklarına sıkıntı verir.

 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde ilk dize tümüyle dolaylı tümleç görevindedir? 

A) Ek tohumun hasını Çekme yiyecek yasını 

B) Bayramda borç ödeyene Ramazan kısa gelir. 

C) İyi evlat babayı vezir Kötü evlat rezil eder 

D) Tatsız aşa tuz neylesin Akılsız başa söz neylesin

  

Şimdi uçaklar bir memleketin şehirlerini eski İstanbul'un semtlerinden daha yakın kılmıştır. Yukarıdaki cümlede hangi öğe yoktur? 

A) Dolaylı tümleç 

B) Edat tümleci 

C) Özne 

D) Nesne

 

"Çocuğun yaptıklarını annesine ben söyledim. " Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 

A) Nesne/Dolaylı Tümleç/Özne/Yüklem 

B) Özne/Dolaylı Tümleç/Özne/Yüklem 

C) Dolaylı Tümleç/Özne/Yüklem 

D) Nesne/Dolaylı Tümleç/Yüklem

 

Orada kaldığım sürece, selamlığın beyaz badanalı halılar ve minderlerle döşenmiş üç odasından başka bir yer görmedim. Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir? 

A) Zarf tümleci 

B) Dolaylı tümleç 

C) Nesne 

D) Özne

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) Onu gördüğümde akşamdı. 

B) Her derdime sen ortak oldun. 

C) Benim tek dostum kardeşimdi. 

D) Bu şiir Karacaoğlan'ındır.

  

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur? 

A) Türkçe öğretmeni ile öğrencileri uzun uzun konuştular. 

B) Ünlü müzikçi, arta kalan zamanlarında çevreyi dolaşırmış. 

C) Büyük devletler kuran atalarımız, büyük uygarlıklara da sahip olmuştur. 

D) Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti çocukları kültürlü insanlardır.

  

Aşağıdakilerin hangisinde nesne, açıklayıcı-sıyla verilmiştir? 

A) Bu yazarı, Ömer Seyfettin'i, okuyorum. 

B) Yarın, sabah altıda, evden ayrılıyor. 

C) Öğretmenim, canımdan çok sevdiğim, gidiyor. 

D) Şu öğrenci, şiir okuyan çocuk, başarılıdır

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek eylem almış bir zamirdir? 

A) Tarih dersinde en iyi notu alan bendim. 

B) Kültür, bir değerler bütünü ve yaşama tarzıdır. 

C) Burnu çok havalarda olan bir insanmış. 

D) Yetenekli mi yetenekli bir öğretmendi.

 

Aşağıdakilerin hangisinde, cevap cümlesi özne de yüklem de değildir? 

A) Sen buraları baharda gördün mü? 

B) Hangisi senin en iyi arkadaşın? 

C) Türkçe kitabını evde mi unuttun? 

D) Hangi romanlar okuyucuyu çok etkiler?

  

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı nesnedir? 

A) -Tekerleğin patlamasına ne sebep oldu? -Çivi. 

B) -Herkes burada ne kazanmaya çalışıyor? -Ekmek parası. 

C) -Seni benim kadar sevecekler mi? -Sevmeyecekler. 

D) -Soruların cevaplarını kimden aldınız? -Öğretmenden.

  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? 

A) Sorulara şöyle bir göz atıp / kitabı / kapattı. 

B) Biraz daha rahat yaşamak için / para kazanmaya / çalışıyordu. 

C) Vapurdan / çıkarken / onu / fark etmiştim. 

D) Buraya kadar geldiğiniz için / teşekkür ederim.