8.Sınıf Adıllar Türkçe Testi

Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zamirin türü ötekilerden farklıdır? 

A) Tümü bu teklifi reddetti. 

B) Buraya biraz çimento getirin. 

C) Kimi içeri giriyor, kimi çıkıyordu. 

D) Bazıları olanları bilmiyordu.

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili belgisiz sözcüğün türü ötekilerden farklıdır? 

A) Birkaç kişi sanatçıya alkış tutuyordu. 

B) İnsanların çoğu bu yolda sefil olup gitti. 

C) Birtakım sebepler onu işinden etmişti. 

D) Onun bazı görüşlerini ben de destekliyorum.

 

Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirlerden hangisi kişi zamiri değildir? 

A) Onu tamir edebilirim. 

B) Onunla çok iyi anlaşırdık. 

C) Onu, dün tiyatroda gördüm. 

D) O, her zaman yardımlaşmayı severdi.

 

Aşağıdakilerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı zamir olan bir isim tamlaması vardır? 

A) Herkesin düşüncesine saygı duymalıyız. 

B) Buraların güzelliğine doyum olmaz. 

C) Bunların hepsinden birer tane alalım. 

D) Öğrencilerin hiçbiri bu olaya tepki göstermedi.

 

"İsim tamlamalarında zamirler de tamlanan olur. " Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır? 

A) Yeni arabalarını ben de gördüm. 

B) Yarın herkes ödevini getirsin. 

C) Birkaçının sözlerini beğenmiştim. 

D) Ahmet'in kendisi de şiir yazıyormuş.

 

I. Bu evi siz mi boyadınız? II. Şair sözcükleri nasıl kullanmış? III. Bu pastayı hanginiz getirdi? IV. Son duruşmada kimler vardı? Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır? 

A) III ve IV 

B) II ve IV 

C) II ve III 

D) l ve II

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir ekeylem alarak yüklem olmuştur? 

A) Aradığınız kitap sanırım buydu. 

B) Onun bu konuda hiç suçu yok mu? 

C) Benim beğendiğim bu bilgisayardı 

D) Onlar artık bizim için bir hiçtir.

 

 

Aşağıdakilerin hangisinde her iki unsuru da zamir olan bir isim tamlaması vardır? 

A) Birikmiş paramın olması işime yaradı. 

B) Bunların birkaçını almamız gerekli. 

C) Her derdin bir çaresi var. 

D) Herkes ona övgüler yağdırıyordu.

 

"Kişi zamirlerinin tamlayan olduğu isim tamlamalarında, tamlayan genellikle düşer. " Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek vardır? 

A) Bazılarına göre bu kitap oldukça ilginç. 

B) Kardeşim akşamki filmi izlememiş 

C) Onun düşüncesi beni hiç ilgilendirmez. 

D) Bu olayı bir de benim arkadaşlara danışın.

 

Aşağıdakilerin hangisinde cevap sözcüğü tamlananı düşmüş bir belgisiz adıldır? 

A) -Suçlu kim? -Herkes 

B) -Bu kimin suçu? -Hepimizin 

C) -Burası sizin mi? -Bizim 

D) -Bu kimin kitabı? -Ayşe'nin

(I) Herkesin yardımına koşar, derdine ortak olurdu(ll) Bu nedenle ona hepimiz saygı duyardık. (lll) Bize şaşırtıcı olmayı öğreten de odur. (IV) İlk kitabım çıkar çıkmaz ona koşmuş, başkalarına gitmemiştim. Parçadaki bu cümlelerin hangisinde adıl sayısı en azdır? 

A) IV 

B) I 

C) II 

D) III 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki" eki bir adın yerini tutmuştur? 

A) Onunki daha kaliteli bir gömlek. 

B) Bu filmdeki olaylar gerçekçi değil. 

C) Sütteki minerallerin sayısı fazladır. 

D) Yandaki bina geçen yıl yapıldı.

 

Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz zamir, ad tamlamasının tamlayanı da tamlananı da değildir? 

A) Kazayla ilgili olarak hepsinin ifadesi alınmış. 

B) Birinizin anahtarı yere düşmüş. 

C) Bazıları bu olayda çocuğun abisini suçladı. 

D) Döneceğinden hiçbirimizin haberi yoktu.