8 Sınıf Türkçe Dersi Fiilimsiler Konu Testi

Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

Aya çıkan insanla iletişim kurabilecek sistemleri geliştirmeyi başardık. Buna rağmen kaç kere anne kızıyla, baba oğluyla, siyah beyazla, işçi işverenle konuşamıyor.

Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır?

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat fiil değildir?

A) Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir; ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır.

B) Yapabileceğin kadar söz ver, sana söz verdiğinden daha fazlasını yap.

C) Kaçınılmaz felaketler karşısında sızlanmak, gülmek kadar aptalcadır.

D) Yanlış trene bindiyseniz, koridorda ters tarafa yürümenin faydası yoktur.

 

3. Dünyada yalnız olmayan ne var 

Yer altında ölüler, gökte yıldız

Denizlerde yelkenliler yalnız.

Yukarıdaki dizelerde altı çizili fiilimsinin özdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Barışa giden yol yoktur; barışın kendisi bir yoldur.

B) Az konuşmaktan pek az, çok

konuşmaktan sık sık pişman olunur.

C) Okunu hedeften atan okçu, okunu

hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılamaz.

D) Dileyeceğiniz küçük bir özür, kırılan kalbi ısıtabilir.

 

4. Zarf fiiller cümlenin anlamını zaman bakımından tamamlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu açıklamayı örneklemez?

A) Fırat, elindeki oyuncağıyla güle oynaya eve gidiyordu.

B) Buraya gelince beni aramasını söyler misin?

C) Rüzgâr beni içimden titretirken , o yürüyüşe çıkmış.

D) Bu elbiseyi almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim.

 

5. “Ben şiiri yazınca o şiir bitmiştir; geriye dönüp o şiirin saçını taramakla uğraşmam, yeni şiirleri ağırlarım.”

Altı çizili fiilimsilerin çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) zarf fiil, isim fiil, zarf fiil

B) isim fiil, sıfat fiil, sıfat fiil

C) sıfat fiil, sıfat fiil, zarf fiil

D) zarf fiil, zarf fiil, isim fiil

 

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi isim fiildir?

A) Bu saatten sonra artık onu bekleme.

B) Onun bakışlarından çok etkileniyormuş.

C) Sen bizimle sakın gelme.

D) Sana : “Her kitabı okuma.” demiş.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil bir ad tamlamasının tamlananı olmuştur?

A) Annemin masal anlatışına bayılıyorum.

B) Buranın en sevileni Ahmet Beydir.

C) Bu tartışmada nasıl kavga çıkmadı, hayret doğrusu!

D) Çaydan geçerken at değiştirilmez.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek fiile çekimlenmiş bir fiilimsidir?

A) Konuşmak, erkekler için üzüntüden kurtulmaktır.

B) Bizim çocuktan başka dikkat eden olmadı.

C) Yumuşak bir sesle arkadaşını ikna etmeye çalıştı.

D) Şehre gidip ekmeğini kazanacaktı.

 

9. “Zarf filler, isim fiil ve sıfat fiil gibi herhangi bir çekim eki almaz.”

Yukarıdaki açıklamaya ters düşen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beni anlayıncaya kadar sürekli tekrar edeceğim.

B) Sadece okuyarak bu kadar bilgi kazanılmaz.

C) Bu olayı bana anlatmamana çok üzüldüm.

D) Benden aldıklarını ne zaman getireceksin?

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil vardır?

A) Bu işin olurunu söyler misin?

B) Ondan kaçarak kurtulamazsın.

C) Akacak kan damarda durmaz.

D) Söylenmedik sır hâlâ senin esirindir.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur?

A) Derse girmeden beni gör.

B) Sağda sola ballandıra ballandıra anlatıyormuş.

C) Haftaya bize gelecekmiş.

D) Çocuk koşa koşa yanımıza geldi.

 

12. Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi fiilimsi alarak oluşmuştur?

A) Yıkık duvarların resmini çekmeye gitti.

B) Sözde sevgine inanacağını mı sanıyorsun?

C) Güzelim çiçekleri koparıp kenara atmış.

D) Veren el, alan elden üstündür.

 

13. Sen bilmezsin, çaresizlik nasıl boğar insanı.

Yaşamak bir yerde nasıl çekilmezdir.

Tutunacak bir dal aramaktan, koşmaktan, özlemekten

El yorulur, ayak yorulur, yürek yorulur.

Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi vardır?

A) 6 

B) 5 

C) 4 

D) 3

 

14. Sevgilerin en ölmezini sana sakladım, gel.

Şimdi denizler en mavi, ormanlar en yeşil

Seninle olayım da dünya umrumda değil.

Dinle; kalbimin vuruşundan belli oluyor seni sevdiğim.

Yukarıdaki dörtlük için hangisi söylenemez?

A) Çekimli fiil vardır.

B) Birden fazla isim fiil vardır.

C) Zarf fiil yoktur.

D) Sıfat fiil vardır.

 

15. Tutsam ellerini içim ürperir hazdan

Başım döner gözlerin gözlerime değse

Kalan tek hatıradır gülüşün bir yazdan

Yokluğunda odur senin, ölmek neyse.

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerde bulunan fiilimsiler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) isim fiil, sıfat fiil, sıfat fiil

B) sıfat fiil, zarf fiil, zarf fiil

C) sıfat fiil, isim fiil, isim fiil

D) zarf fiil, sıfat fiil, isim fiil

 

16. “tanımak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil olarak kullanılmıştır?

A) İyi insan denince bir onu tanırım.

B) Toplantıda beni tanımamazlıktan geldi.

C) Yolda tanıdık biriyle karşılaşmak beni sevindirdi doğrusu.

D) Onu tanıyınca hakkındaki fikirlerim değişti.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi vardır?

A) Köpeğe dolanmaktan çalıya dolanmak iyidir.

B) Ekmeğini yalnız yiyen, sofrasını kendi kaldırır.

C) Üzüm, üzüme baka baka kararır.

D) Yeni bir kitap almaya karar verdi.

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır?

A) Ödünç, güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir.

B) Babam bu olayı bir tanıdığa anlattı.

C) Hayatta güvenilecek insan olmalıyız.

D) İyilik eden iyilik bulur.

 

19. I. Kadı anlatışa göre hüküm verir.

II. Ölümü gören, hastalığa razı olur.

III. Bir yiyip bir şükür etmeli.

IV. Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz.

Numaralanmış atasözlerinin hangilerinde zarf fiil vardır?

A) I ve II 

B) II ve III

C) III ve IV 

D) II ve IV

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Yeni bir hayata başlayacaksın artık.

B) Hatırladıkça göz yaşlarımı tutamıyorum.

C) İstediğiniz bazı şeylere sahip olamamak, mutluluğun bir parçasıdır.

D) Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır.