Ortaokul Türkçe Dersi 6.7.ve 8.sınıf proje konuları

Ortaokul Türkçe Dersi 6.7.ve 8.sınıf proje konuları 

1- Karagöz-Hacivat kuklası hazırlama ve bir replikle sunumu.

2-Kendi sesinden şiir kaseti hazırlama(Şiirler öğrenciler tarafından belirlenecek)

3- Mehmet Akif ERSOY’UN Hayatı ve İstiklal Marşı’nın incelenmesi.

4-Türkçemize sahip çıkma, doğru kullanma ( araştırma ödevi)

 5-Meslek tanıtımı yapma. Bir meslek sahibi ile mesleğinin özellikleri hakkında röportaj yapma(grup çalışması)

6-Herhangi bir konuda röportaj yapma( eğitim, sağlık,ekonomi,spor,iletişim vb.)

7-Türkçe ile ilgili bir konu seçerek anket yapma.

8-Dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bulma çalışması.

9-Türkçenin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlıkların gözlem  yoluyla tespiti  ve bu yanlışlıkları düzeltme çalışması.

10-Bir oyun  canlandırma çalışması.( Gölge oyunu ,orta oyunu vb.)

11-Senaryosunu kendi yazdıkları bir oyunu canlandırma.

12-Deyimleri konularına göre sınıflandırma.

13-Deyimlerin çıkış kaynaklarını araştırma.

14-Atasözlerinin çıkış kaynaklarını araştırma.

15-Konularına göre şiir antolojisi hazırlama.

16-Kitap inceleme.

17-Yaşanılan yörenin folklorunu inceleme.(yöresel kelimeler, mani, masal, ninni, bilmece, türkü, efsane vb.)

18-Atatürk’ün eğitim politikası üzerine araştırma yazısı hazırlama.

19-Atatürk’ün  çeşitli konulardaki sözlerini,  sınıflandırarak resimli olarak derleme.

20-Bir ya da iki ay süre ile günlük tutma(Belli bir süreye ilişkin kısmı değerlendirmek üzere)

21- Kurtuluş savaşında Türk kadınının katkılarını anlatan bir araştırma yazısı hazırlama.

22- Öykü yazma (Konu belirlenebilir.).

23- Oyun yazma.( Konu belirlenebilir.)

24-Şiir dinletisi hazırlayıp sunma.( bireysel ya da grup olarak) 

25-Atatürk’ün sözlerini derleyip düzenleme.

26-Seçme şiir defteri tutma.(konuları farklı)

   27- Dergi hazırlama (grup çalışması)

   28- Şiir türleri hakkında bilgi toplama, şiir türlerinden örnekler verme 

   29- Atatürk şiirlerinden oluşan bir dinleti hazırlama.

   30-Halk türkülerinin ortaya çıkış süreci (bir kasete kendi sesinden kaydetme ve bu türküleri kasete çekme çalışması)

 

  31-Efsanelerin ortaya çıkış süreci ve efsaneler( bu efsaneler kasete kendi sözlerinden çekilecek)

  32-Bir hikayede geçen sözcükleri yapı bakımından inceleme.( kitabın ilk 10-15 sayfası)

  33- Türk destanları ( Alp Er Tunga Sagusu, Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt, Türeyiş,     Göç Destanı)hakkında araştırma yapma.

34-Atatürk’ün anılarını derleme

35- Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz. Yaşadığınız yerdeki halkı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında, Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz. Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız)

36- Mimar Sinan’ın hayatı-eserlerinin albümü.

37-Bir konuda karikatür hazırlama.

38- Bilinen bir masalı yeni tasarladığı kapak ve resimlerle sunma.

39- Çanakkale savaşı ile ilgili bir sunu hazırlama.

40- Yaşadığımız yerle ilgili gazete hazırlama.