Fiilde Çatıyı Hatırlayalım

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

 

A) Seyrediyor ruhum karanlıkları.

 

B) Eteklerindeyiz, koca bir dağın.

 

C) Başlıyor serüvenlerin en korkuncu.

 

D) Koşun, sonsuzluğun manzarasına.

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem geçişli olduğu hâlde nesne almamıştır?

 

A) Önümüzdeki haftaya kadar bekleyeceğiz.

 

B) Dolma kalemi kardeşine hediye etmiş.

 

C) Büyükbabam, her akşam erkenden uyur.

 

D) Kütüphaneden aldığım kitabı iki günde bitir­dim.

 

 

 

3. Geçişli fiiller de "-r, -t, -tır" eklerini alabilir. Bu tür fiillere ettirgen fiil denir.

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil ettir­gen çatılıdır?

 

A) Saçlarını havluyla güzelce kuruttu.

 

B) Bebeğin yanağına bir öpücük kondurdu.

 

C) Bize, kitap okumayı babam sevdirdi.

 

D) Kaleci, topu elinden kaçırdı.

 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oldurgan çatılı bir eylem vardır?

 

A) Kitabı kardeşine de okutmuş.

 

B) Şoför, başından geçenleri anlattı.

 

C) Bir nefeste balonu şişirdi.

 

D) Sürahide kalan suyu döktürdü.

 

 

 

5. 1-  Dilenci bir olsa şekerle beslenir.

 

2-  Gülü seven dikenine katlanır.

 

3-  Kedinin boynuna ciğer asılmaz.

 

4-  Denize düşen yılana sarılır.

 

Numaralanmış atasözlerinden hangilerinin yüklemi edilgen çatılıdır?

 

A) 1 - 3                                                 B) 2 - 3

 

C) 1 - 4                                                 D) 2 - 4

 

 

 

6. "Hasta" sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözde özne olarak kullanılmıştır?

 

A) Hasta, güçlükle sedyeye taşındı.

 

B) Hasta, ağrılarından şikâyetçiydi.

 

C) Hasta, etrafında bakındı.

 

D) Hasta, hemşireden su istedi.

 

 

 

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi etken çatılı değildir?

 

A) Üzüm üzüme baka baka kararır.

 

B) Her koyun kendi bacağından asılır.

 

C) Rüzgâr eken fırtına biçer.

 

D) Yanlış hesap Bağdat'tan döner.

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır?

 

A) Sporcular, yağmurun altında güreşti.

 

B) Ocakta unuttuğum süt, taştı.

 

C) Yanındaki yolcuyla yemeğini paylaştı.

 

D) Eski iş arkadaşıyla tartıştı.

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde özne yaptığı işten etkilenmektedir?

 

A) Söz almak için elini kaldırdı.

 

B) Sınıflar az önce temizlendi.

 

C) Kitap fuarında onunla karşılaştık.

 

D) Oturanları rahatsız etmekten çekindi.

 

 

 

10.  1- Buna benzer bir kaza daha önce yaşanmadı.

 

2-  Atılan topu yakalamak için koştu.

 

3-  Kelebekler çiçekten çiçeğe uçuşuyordu.

 

4-  Eşyalar yukarıdaki depoya taşındı.

 

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi özne-yüklem ilişkisi bakımından özdeştir?

 

A) 1. ve 3.                                             B) 1. ve 4.

 

C) 2. ve 3.                                             D) 2. ve 4.

 

Cevaplar: 1-B  2-A  3-C  4-C  5-A  6-A  7-B  8-B  9-D  10-B