Almanca Olumsuz İsim Cümleleri

Yayınlanma Almanca

Bu dersimizde "das ist ein Kind" (bu bir çocuktur) cümlesinin olumsuzu olan

 

bu bir çocuk değildir türü cümlelerin nasıl elde edildiğini anlatacağız.

 

 

 

Ama hatırlamakta güçlük çekenler bu konuya başlamadan önce artikeller ve

 

olumsuz-belirsiz artikeller konusuna bakarlarsa, burada da zorluk çekmezler.

 

Çünkü o bölümde verdiğimiz bilgilerden burada yararlanacağız.

 

İnceleyen okuyucular bilirler ki, ein / eine artikellerinin olumsuzları

 

kein ve keine artikelleridir ve bunlar cümleye "değil" anlamı katarlar.

 

Yani olumsuz cümlelerde ein eine yerine bunların olumsuzları olan 

 

"kein / keine" artikelleri kullanılacaktır.

 

 

 

Örnek;

 

 

 

Das ist ein Kind (bu bir çocuktur)

 

 

 

Das ist kein Kind (bu bir çocuk değildir)

 

 

 

 

 

----------------------------------------

 

 

 

Das ist eine Katze (bu bir kedidir)

 

 

 

Das ist keine Katze (bu bir kedi değildir)

 

 

 

Das ist ein Radio (bu bir radyodur)

 

 

 

Das ist kein Radio (bu bir radyo değildir)

 

 

 

Çoğul nesne kullnaılan cümleleri de olumsuz yapabiliriz.

 

Fakat burada yine dikkat edeceğiz.Yine eski bilgilerimiz bize yol

 

gösterecek.

 

Biliyorsunuz ki, çoğul isimlerle her daim "die" artikeli kullanılır.

 

O halde bu isimleri olumsuz yapmak için de her daim "keine" kulanılacaktır.

 

Yani diyoruz ki, çoğul nesne kullanılan cümleleri olumsuz yaparken yalnızca

 

 

 

"keine" kullanılır, kein kullanılmaz.

 

 

 

Das sind Kinder (bunlar çocuktur)

 

 

 

Das sind keine Kinder (bunlar çocuk değildir)

 

 

 

Das sind Hauser (bunlar evdir)

 

 

 

Das sind keine Hauser (bunlar ev değildir)

 

 

 

Das sind Katzen (bunlar kedidir)

 

 

 

Das sind keine Katzen (bunlar kedi değildir)

 

 

 

Örnekleri çoğaltarak pratik yapabilirsiniz.