Coğrafya Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 162

Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Çalışma ve Ders Kitabı Cevapları

Coğrafya Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 162

1. Yandaki şekilde Yeşilırmak’ın denize döküldüğü yerde oluşan Çarşamba Deltası gösterilmiştir.

Bu bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akarsu bol miktarda alüvyon taşımıştır.

B) Kıyıda gelgit genliği fazladır.

C) Kıyıda güçlü akıntılar yoktur.

D) Akarsuyun yatak eğimi azalmıştır.

E) Akarsuyun akış hızı azalmıştır.

2. Bazı yer şekillerinin oluşumu gelgit genliğinin az ya da çok olmasına bağlıdır.

Gelgit genliği, aşağıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda temel rolü oynar?

A) Lagün – Tombolo

B) Falez – Kıyı oku

C) Haliç – Delta

D) Ria – Dalmaçya

E) Fiyort – Kıyı sekisi

3. Toprak kütlesinin, bazen de tabakaların eğim doğrultusunda aniden kaymasına heyelan denir.

Aşağıdakilerden hangisi heyelanların sık görüldüğü yerlerin özelliklerinden değildir?

I. Eğimin fazla olması

II. Toprağın kuru ve taneli olması

III. Üstte geçirimli, altta geçirimsiz tabakaların bulunması

IV. Tabakaların eğim doğrultusunda uzanması

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız IV D) I ve II

E) III ve IV

4. Yer şekillerini biçimlendiren başlıca dış güçler rüzgâr, buzul ve sulardır. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisini akarsular oluşturmuştur?

A) Hörgüç kaya B) Mantarkaya C) Asılı vadi D) Peneplen E) Morenonline.blogcu.com

5. Kayaçların daha çok fiziksel (mekanik) yolla ufalandığı yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Her mevsim yağış alır. B) Bitki örtüsü gürdür. C) Orta kuşaktadır. D) Sıcaklık farkları fazladır. E) Deniz kıyısındadır.

6. Aşağıdakilerden hangisinde bir yer şekli o şekli oluşturan dış güçle birlikte verilmemiştir?

A) Vadi – Akarsu ve BuzullarB) Sirk gölü – Buzullar C) Falez – Dalgalar D) Barkan – Rüzgârlar E) Traverten – Rüzgârlar

7. Büklümler oluşturan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Akımı yüksektir. B) Yatak eğimi azdır. C) Akış hızı fazladır. D) Rejimi düzensizdir. E) Delta oluşturmaktadır.

8. Kıyıların özellikleri göz önüne alınırsa aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinde doğal limanların en az olması beklenir?

A) Boyuna kıyı B) Dalmaçya tipi kıyı C) Enine kıyı D) Fiyort tipi kıyı E) Ria tipi kıyı