10.sınıf coğrafya kitabı cevapları MEGA YAYINEVİ 141

Yayınlanma 10. Sınıf Coğrafya Çalışma ve Ders Kitabı Cevapları

10.sınıf coğrafya kitabı cevapları MEGA YAYINEVİ 141

Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevapları sınıfınızda tartışınız.

1- Ülkemizde buzul şekillerine yalnızca yüksek dağlarda rastlanmasının nedeni nedir?

Türkiye orta kuşakta yer aldığından ülkemizde buzulların etki alanı oldukça dardır. Bu nedenle ülkemizde buzulların etkili olduğu alanlar yüksek dağ zirveleriyle sınırlı kalmıştır.

2- Türkiye’deki buzullar neden dağların kuzey yamacında daha geniş alan kaplar?

aygunhoca.com

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Türkiye’de güney yamaçlar bakı durumundadır. Bu nedenle güney yamaçlar güneş ışınlarını daha fazla alır. Türkiye’de kuzey yamaçlar ise güneş ışınlarını güney yamaçlara göre daha az alır ve sıcaklık değerleri daha düşüktür. Buna bağlı olarak ülkemizde kuzey yamaçlarda buzullar daha geniş alan kaplar