10.sınıf coğrafya kitabı cevapları MEGA YAYINEVİ 146

Yayınlanma 10. Sınıf Coğrafya Çalışma ve Ders Kitabı Cevapları

10.sınıf coğrafya kitabı cevapları MEGA YAYINEVİ 146

 Aşağıdaki Türkiye indirgenmiş yıllık ortalama sıcaklık dağılışı haritasını inceleyerek cümlelerin noktalı yerlerini tamamlayınız.

aygunhoca.com

1. En yüksek sıcaklıklar güney kıyılarımız ve Güneydoğu Anadolu’dagörülür.

2. En yüksek sıcaklıklar 30 °C’u geçer.

3. En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu’da görülür.

4. En düşük sıcaklıklar 4 °C’un altına düşer.

5. Kıyı dan iç kesimlere doğru sıcaklıklar azalır.

6. Batı dan doğuya doğru sıcaklıklar azalır.

aygunhoca.com 7. Van’dan İzmir’e doğru sıcaklıkların yükselme nedeni karasallığın azalmasıdır.

8. Samsun ve Adana şehirleri arasında sıcaklık farkının nedeni enlem farklılığıdır.

9. Haritada verilen sıcaklıklar arasındaki en büyük fark 26 °C’u bulur.

10. Hakkari’nin soğuk olmasının temel nedeni karasallıktır.

11. Sıcaklık dağılışına bakıldığında ülkemizde sıcaklık dağılışını belirleyen en önemli faktörün enlem olduğu sonucuna varılabilir.

12. Akdeniz kıyılarıyla Orta Anadolu arasında ortalama 18 °C sıcaklık farkı vardır.

13. Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu’nun doğusu arasında 22 °C sıcaklık farkı vardır.