4.Sınıf Türkçe Türemiş Sözcükler Testi

 

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki ile türemiştir? 

A) sazlık 

B) dizlik 

C) maskeli 

D) gözlük

 

Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir? 

A) şekerlik 

B) kiralık 

C) kitaplık 

D) delik

  

Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür? 

A) balık 

B) dalak 

C) suluk 

D) çelik

  

Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir? 

A) çiçekçi 

B) bekçi 

C) işçi 

D) çiftçi

 

Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür? 

A) gezici 

B) keçi 

C) koca 

D) kuyumcu

  

Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür? 

A) deli 

B) salı 

C) paslı 

D) yalı

  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? 

A) çiçekçi 

B) gözlükçü 

C) simitçi 

D) demirci

 

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi en fazla yapım eki almıştır? 

A) gözlükçülük 

B) kuyumculuk 

C) simitçilik 

D) denizcilik

  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 

A) buzlu 

B) buzlar 

C) buzluk 

D) buzsuz

  

Aşağıdakilerin hangisinde kitapların konulduğu yer anlamı vardır? 

A) kitaplık 

B) kitapçık 

C) kitapçılık 

D) kitaplar

 

“Ev” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde aldığı ek nedeniyle farlı bir anlam kazanmıştır? 

A) evde 

B) eve 

C) evsiz 

D) evler

  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ek nedeniyle bir meslek adı olmuştur? 

A) dişçi 

B) yazlık 

C) evli 

D) evcilik

  

Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmıştır? 

A) okulu 

B) gemiler 

C) sinemada 

D) şarkıcı

  

Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmamıştır? 

A) gecelik 

B) bilgisiz 

C) sanatçı 

D) dergiler

  

Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir? 

A) alışveriş 

B) komşu 

C) kuşlar 

D) balıkçıl

  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek alarak yeni bir anlam kazanmış sözcük vardır? 

A) En büyük hayalim avukat olmaktı. 

B) Gücü kuvveti yerine geldi. 

C) Kendini herkesten akıllı zannediyor. 

D) Çocuklar bahçede oynuyorlar.

  

“Çiçek bulunmayan yer.” Anlamında bir kelime yapmak için aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir? 

A) -çi 

B) -li 

C) -siz 

D) -lik

  

Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür? 

A) yalı 

B) halı 

C) çalı 

D) ballı

 

Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir? 

A) çelik 

B) suluk 

C) yolluk 

D) doğruluk

  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ek nedeniyle diğerlerinden farklıdır? 

A) bulut 

B) bulutsuz 

C) bulutlar 

D) buluttan