4. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Keçiboynuzu topladık. 

B) Gecekondular yıkıldı. 

C) Bugün Eski şehir’e gitti. 

D) Oyunu seyrettik.

 

Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 

A) Demekki unutmamış. 

B) Ormandaki ağaçlar yandı. 

C) Seninki bahçeye düşmüş. 

D) Parktaki bekçi bayılmış.

 

Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 

A) Biraz da heyecanlanmıştım. 

B) Sınıfta bir sessizlik oldu. 

C) Memlekette sevinç var. 

D) Hüseyinde açık havaya çıktı.

  

Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 

A) Bir şey soracağım. 

B) Çocukların gönülünü aldım. 

C) Daha fazla bekletemem. 

D) Değişmeye hazırdı.

 

“Faruğ’a söz hakkı vermedi.” Cümlesinde hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Faruğ’a 

B) söz 

C) hakkı 

D) vermedi

  

Hangi sözcük yanlış yazılmıştır? 

A) yalnız 

B) yanlış 

C) kiprik 

D) kibrit

  

Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) Nihayet sokağa çıkmışdı. 

B) Bunu ben de anlayamadım. 

C) Bulunduğunuz çevreden hoşlanmadı. 

D) İki haftadır görüşemedik.

  

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Bir kahkaha daha attı. 

B) Onunla gözgöze geldik. 

C) Geçen gün kartı geldi. 

D) Bana da sevmeyi, sevilmeyi öğretiniz.

  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

A) Etrafta tektük ağaç vardı. 

B) Ben söylüyemem. 

C) Sırtına eski ceketini geçirdi. 

D) Gazeteyi büküp cepine soktu.

  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

A) Sivas caddesi’nde oturuyor. 

B) Yeni binalar yapılmışdı. 

C) Birazdan Uşağ’a varırız. 

D) Güvenlik sistemi çalışıyor.

  

Hangi sözcükte düzeltme (inceltme) işareti kullanılmalıdır? 

A) kağıt 

B) fatih 

C) tarih 

D) tatil

  

Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 

A) Beyaz Gemi romanını okudum. 

B) Günlüğümün son sayfalarını karıştırdım. 

C) Fransız’lar harekete geçti. 

D) Susurluka gideceğim.

  

“Sizden hala haber alamadım.” cümlesinde hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Sizden 

B) haber 

C) hala 

D) alamadım

  

Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 

A) Bir an sessizlik oldu. 

B) Hiçbir fikrim yok. 

C) Yakına gelmek istiyormu? 

D) Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?

 

Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? 

A) Durumu yavaş yavaş kabullendi. 

B) Bir az önce elime geçti. 

C) Konya’lı çocuk gelecek. 

D) Sonrada soluğu Avrupa’da aldı.

  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

A) Sokağı 

B) Ağzı 

C) Lüks 

D) Herkez

  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

A) Suna ve Amcası Gençlik sokakta oturuyor. 

B) 8 Eylül 2008 Pazartesi günü okullar açılacak. 

C) Bende ablam kadar hızlı koşabilirim. 

D) Ayça Ekim ayında on iki yaşına girecek.

  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeler doğru yazılmıştır? 

A) Dün annemle uzun uzun konuştuk. 

B) Söylediklerimi az - çok anladığını sanıyorum. 

C) Ben aşağı, yukarı üç gün sonra geleceğim. 

D) Kapıda kırık – dökük eşyalar vardı.

  

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle geldiler. 

B) Dr. Doğan Alper, hastasını muayene etti. 

C) 28 aralık 1984 perşembe günü doğmuş. 

D) Kitabını, Türk Dil Kurumu yayınlamış.

  

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur ? 

A) İstesende istemesende geldim işte! 

B) Gelde gör bakalım! 

C) Kitabım Osman'da kaldı. 

D) Başkan, senide benide yazmış!