4. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

1."Ödevlerini yaptın mı" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? 

 a) ( ! ) 

 b) ( ? ) 

 c) ( . ) 

 d) ( ... ) 

 

2.Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır? 

 a) Türk'lük 

 b) Türkiye'de 

 c) Türk'ler 

 d) Türkçe'nin

3. "Hey Ömer( ) Bu gün okula gelecek misin( )" tümcesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? 

 a) ( , ) ( ! ) 

 b) (! ) ( . ) 

 c) ( ! ) ( ? ) 

 d) ( , ) ( ? ) 

4. "Ders zili çaldı mı, çok sevinirdik" tümcesinin sonuna aşağıdaki 

noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? 

 a) Soru işareti (? ) 

 b) Ünlem işareti (!)

 c) Nokta (.)

 d) Virgül (,)

5. "Eee, yeter artık" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? 

 a) Ünlem işareti (!)

 b) Nokta (.)

 c) Soru işareti (? ) 

 d) Virgül (,)

6. "Kitaplarımı defterlerimi kalemimi pergelimi cetvelimi ve silgimi çantama yerleştirdim." tümcesinde kaç tane virgül kullanmak gerekir? 

 a) 1 

 b) 2 

 c) 3 

 d) 4

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta (.) konması gerekir? 

 a) İstanbul'a kar mı yağdı 

 b) Konuyu hiç anlamaz olur muyum 

 c) Hangi kitaba baksak acaba 

 d) Baban bu gün mü gelecek

8. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna nokta(.) konulmalıdır? 

 a) Öğretmen dedi ki 

 b) Test parasını getirdin mi 

 c) İmdat, yardım edin 

 d) Okulumu çok seviyorum

9. "Yetişin, boğuluyorum" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? 

 a) Soru işareti(? ) 

 b) Nokta(.)

 c) Ünlem işareti(!)

 d) Üç nokta(...)

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır ? 

 a) Bin bilsen dahi bir bilene danış. 

 b) Çocuklar ödevlerinizi yaptınız mı? 

 c) Marmara Bölgesinde büyük bir deprem oldu. 

 d) Ankara İstanbul ve İzmir Türkiye'nin büyük şehirlerindendir. 

11. Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır? 

 a) Küçük kardeşin neler yapıyor? 

 b) Derslerin nasıl gidiyor? 

 c) Ona inansam mı? İnanmasam mı? diye düşünüyorum. 

 d) Bu ne demek oluyor? 

12. "Giysilerimi kitaplarımı defterlerimi özenle kullanıyorum ." 

tümcesinde kaç yerde virgül kullanmalıyız? 

 a) 1 

 b) 2 

 c) 3 

 d) 4

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde 

kullanılmıştır? 

 a) Ankara'dan şimdi geldim. 

 b) En büyük Türk Atatürk'tür. 

 c) Ayşe'ler bu akşam bize gelecekler. 

 d) Annem ve babam Almanya'dan izne geldi. 

14. "İkinci gün" sözünü rakamla yazmak istersek, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

 a) 2 gün 

 b) 2. gün 

 c) 2, gün 

 d) 2- gün

15. "Babamın( ) kitaplarla ilgili çok ilginç sözleri vardır( ) Bir keresinde şöyle demişti( )" tümcesinde, parantezlerin bulunduğu yerlere konulması gereken 

noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

 a) (,) (.) (:)

 b) (;) (.) (;)

 c) (.) (!) (:)

 d) (:) (.) (!)

16. Akıllı insan(1) her düşündüğünü söylemez(2) fakat her söylediğini (3) düşünerek söyler(4) Numaralı yerlerden hangisinde noktalı virgül ( ; ) konmalıdır? 

 a) 1 

 b) 2 

 c) 3 

 d) 4 

17. "Onu görmeye gittim fakat evde bulamadım." tümcesinde 

noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra konulmalıdır? 

 a) Fakat 

 b) Görmeye 

 c) Gittim 

 d) Onu

18. "Annem, Akşam olduğunu görmüyor musun? dedi." tümcesinde hangi bölüm tırnak içine alınmalıdır? 

 a) Annem 

 b) Akşam olduğunu 

 c) Akşam olduğunu görmüyor musun? 

 d) Dedi

19. Kişi adlarına getirilen eklerini ayırmak için hangi noktalama işaretleri 

kullanılır? 

 a) Kesme işareti 

 b) Çizgi 

 c) Kısa çizgi 

 d) Parantez işareti

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde 

kullanılmıştır? 

 a) Ankara'dan şimdi geldim. 

 b) En büyük Türk Atatürk'tür. 

 c) Ayşe'ler bu akşam bize gelecekler. 

 d) Annem ve babam Almanya'dan izne geldi.