4. Sınıf Türkçe Gerçek Ve Mecaz Anlam

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ince” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? 

A) Ahmet, hep ince uçlu kalem kullanır. 

B) Berat ince düşünceli bir çocuktur. 

C) Balkona ince bir çamaşır ipi astık. 

D) Yazın ince elbiseler giyiniriz.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? 

A) Annem ağır bir ameliyat geçirdi. 

B) Ahsen, çok ağır konuştu. 

C) Adamın elindeki çanta çok ağırdı. 

D) Üzerime bir ağırlık çöktü.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acı” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? 

A) Dışarıda acı bir soğuk vardı. 

B) Ağzına acı biber sürerim. 

C) Canımı çok acıttı. 

D) Bu salatalık çok acı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boğaz” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? 

A) Bugün boğazım ağrıyor. 

B) Boğaza gezmeye gittik. 

C) Kazağımın boğazı eskimiş. 

D) Boğazına kadar borca batmış.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? 

A) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 

B) Tatlı tatlı konuşuyoruz 

C) Yemekte çok tatlı yedim. 

D) Küçük kardeşim çok tatlı

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bal” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? 

A) Ağzından bal damlıyor. 

B) Olayı ballandıra ballandıra anlatıyordu. 

C) Bal tutan parmağını yalar. 

D) Çok ballı bir adamdı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boş” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? 

A) Masamın gözleri boş. 

B) Boş gözlerle etrafına bakıyordu. 

C) Böyle boş sözlerle kandıramazsın beni. 

D) Boş boş konuşuyor işte.

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır? 

A) Bu gün sırtı durmadan ağrıdı. 

B) Tatlı tatlı gülümsüyordu. 

C) Sorular karşısında uyanık olmalıyız. 

D) Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “mecaz” anlamlı değildir? 

A) Doktora boş gözlerle bakıyordu. 

B) Ayşe’nin uykusu kaçtı. 

C) Kanadı kırık bir martı gördüm. 

D) Bu şarkıya bayılıyorum.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? 

A) Çok para kazanınca burnu büyüdü. 

B) Berke tatilde burnumdan getirdi. 

C) Babam burnundan ameliyat oldu. 

D) Eve geç geldiğimde annem burnundan soluyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ tutmak” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 

A) İpin ucundan sıkıca tuttu. 

B) Fatma işin ucundan tuttu. 

C) Ezgi’yi deniz tuttu. 

D) Bu iş çok iyi tuttu.

12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur? 

A) Bu konuyu bir daha açmayacağım. 

B) Sıcak çorbayı içince rahatladım. 

C) Yakında savaş patlayacak. 

D) Adamı hırsız olarak damgaladılar.

13. “göz” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Ayşe gözü iyi görmeyince doktora gitti. 

B) Yumruğu yiyince gözü morardı. 

C) O mavi gözlü bir devdi. 

D) Öğretmenin gözüne girmeyi başardı.

14. “dal” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) Ağacın dalları meyveleri taşıyamıyordu. 

B) Kuş ağacın dalına küçük bir yuva yapmıştı. 

C) Gözleri uzaklara daldı gitti. 

D) Bu yaz denize dalmayı öğrendim.

15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde gerçek anlatım kullanılmamıştır? 

A) Eve geç kaldığım için annem öfkesinden kudurdu. 

B) Dün kaybettiği saatini kütüphanede bulmuş. 

C) Biraz sonra toprak bir yola girdik. 

D) Yemekleri elektrikli ocakta pişiriyorlardı.

16. “ derin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Akdeniz kıyıları derin değildir. 

B) Öğle saatlerinde derin bir uykuya daldı. 

C) Derin vadiler keşfedilmeyi bekliyor. 

D) Çorba koymak için derin bir tabak aldık.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aç” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? 

A) Kitabını aç oku. 

B) Akşam aç yattı. 

C) Kaleminin ucunu aç. 

D) Bu konuyu biraz aç.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaş” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? 

A) Yaş ağaç kesilmez. 

B) Yaş kesen baş keser. 

C) Ayşe kaç yaşında? 

D) Yaş odun iyi yanmaz

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dal” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? 

A) Ördek suya daldı. 

B) Hangi dalda elma var. 

C) Ağaçların dalı kırılmış. 

D) Derin bir uykuya daldı.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? 

A) Onun burnu çok büyüdü. 

B) Her şeye burun kıvırıyor. 

C) Arkadaşımın burnu çok kanadı. 

D) Burnu çok havada.