4. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı -2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

A)Amcam, halam, dayım İzmir'de yaşıyorlar.

B)10 Eylül 1986'da ilkokula başladım.

C)Filiz kitabımı getirdi mi?

D)Belediye, Başkanı halka konuşma yaptı.

 

2. cümlesinde nasıl bir noktalama hatası vardır?

 

A)Yerlere tükürmek kötü bir davranıştır.

B)Noktalama hatası yoktur.

C)Anlam hatası vardır.

D)Cümlenin sonuna nokta konmalıdır.

 

3. “Buluş” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Fazla 

B)İcat 

C)Yeni 

D)Bilgisayar

 

4. "Kitaplarımı defterlerimi kalemlerimi kontrol etmeyi unuttum." Yukarıdaki cümlede aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi unutulmuştur?

 

A)Nokta

B)Virgül

C)Soru işareti

D)Ünlem

 

5. Aşağıdaki sözcüklerin anlam bakımından en geniş kapsamlı olanı hangisidir?

 

A)Bilim adamı 

B)Fizik 

C)Bilim

D)Arayış

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?

 

A)Çocuk esirgeme kurumu

B)Çanakkale Savaşı

C)Fransızca

D)Mustafa Kemal Atatürk.

 

7. "Her insan sağlığına dikkat etmeli." cümlesindeki hangi sözcükte ünsüz yumuşaması olmuştur?

 

A)her

B)dikkat

C)sağlığına

D)insan

 

8. "dar-geniş" sözcükleri arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

A)açık- kapalı

B)şair-ozan

C)kent-şehir

D)güz-sonbahar

 

9. “Arkadaşlarımız kusursuz insanlar değildir ama biz onların iyi insan olduklarına inandığımız için onlarla arkadaş oluyoruz.” Bu cümlede anlatılmak istenen şey nedir?

 

A)Arkadaşlarımız kötü kişilerdir.

B)Bütün arkadaşlar kusurlu insanlardır.

C)Bütün arkadaşlar kusursuz insanlardır.

D)İyi insanlarında bazı kusurları olabilir.

 

10. "Bilmemek değil. öğrenmemek ayıptır" atasözünü aşağıdakilerden hangisi açıklar?

 

A)Bilgisiz olmak çok ayıptır

B)Her şeyi bilmemiz gerekir

C)Bilmek öğrenmekten iyidir

D)Bilmediğimiz şeyleri örenmek için çabalamalıyız

 

 

 

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

 

A)Yaramaz çocuklar Umut'un önünü kesti

B)Elindeki kitaba göz attı

C)Gereksiz konuşmalardan sıkılır.

D)Hikayeydi kısa kesip derse geçti

 

12. "Canı yanan eşek atı geçer" atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)İnsan çektiği sıkıntıları bir daha çekmemek için çok çalışır.

B)Kişi eşeğin canını yakarak atı geçmesini sağlar

C)At eşeğin canını yakarsa , eşek onu geçer

D)Canı yanmış eşekler atı geçer

 

13. kelimesindeki anlam değişmesine benzer anlam değişikliği aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

A)Okulun camı kapalı.

B)Bu kelimenin anlamını bulunuz. 

C)Bana saygısızca bağırma.

D)Uykumuz erkenden geldi.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

 

A)Annem ve babamdan hiç ayrılmayacağım.

B)İnsanların, huyu güzel olanı sevilir.

C)Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır.

D)Biraz sonra beni bir eve getiriyorlar.

 

15. “Şehitleri anmadan yaşamak, bu tarihi göz göre göre yok etmektir.” Cümlesinde hangi duygu ağır basar?

 

A)Şehitlerimize saygı 

B)Tarihi yok etmek 

C)Anma günleri düzenlemek 

D)Vatanımıza sahip çıkmak

 

16. "küçük" sözcüğü hangi cümlede varlığı özelliğini belirtmektedir?

 

A)Küçükleri korumalıyız.

B)Elbise küçük geldi.

C)Bugünün küçüğü ,yarının büyüğüdür.

D)Küçük valizi ben taşırım.

 

17. "Gözden geçirmek" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)şöyle bir bakmak

B)farkına varmamak

C)iyiymiş gibi göstermek

D)dikkatlice incelemek

 

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi öznel bir ifadedir?

 

A)Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı'dır.

B)Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.

C)Türkiye'nin en güzel şehri Amasya'dır.

D)Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul'dur.

 

19. 22-Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişisel görüş ifade eder?

 

A)Bence en lezzetli meyve elmadır.

B)Amasya'nın elması meşhurdur.

C)Çorum'un leblebisi meşhurdur.

D)Bugün kardeşimin doğum günü.

 

20. ‘’geniş’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

 

A)Masanın eni çok geniş.

B)Geniş bir pantolon almışım.

C)Babam çok anlayışlı,geniş bir insandır.

D)Dar ile geniş karşıt anlamlı sözcüklerdir.

 

 

 

CEVAPLAR 1D 2D 3B 4B 5C 6A 7C 8A 9D 10D 11C 12A 13C 14D 15A 16D 17A 18C 19A 20C