4. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı -4

 

 1. "sevinç ve neşe" arasındaki ilişki "üzüntü " ile hangisi arasında vardır?

A)telaş

B)kaygı

C)keder 

D)sevinç

 

2. Aşağıdaki kelimeler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi en sonda yer alır?

 

A)Çekirdek

B)Çeşni

C)Çeşme

D)Çeşit

 

3. "Göz" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

 

A)Uyumaktan Efe nin gözleri şişti.

B)Kalemi masanın üstüne koy.

C)Doktor göz ameliyatı yaptı.

D)Gözünü zor açtı.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur?

 

A)Irmaklar büklüm büklüm bükülür.

B)Kayalardan berrak sular dökülür.

C)Kötülükler birer birer sökülür

D)Süngü süngü, mızrak mızrak Türkiyem

 

5. "kopmak" sözü aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?

 

A)Toplantı devam ederken salonda bir gürültü koptu

B)Paketleri taşırken Efe nin kolları koptu.

C)Umut bizim gruptan koptu

D)Fulya salıncağın ipini kopardı

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 

A)Akşam eve gelmiyeceğini söylemedi.

B)Havuçun gözler için faydası çok.

C)Kazazadeler hastanelere kaldırıldı.

D)Çevreciler kumsalda çöp topladılar.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’sık’’ kelimesinin zıt anlamlısı verilmiştir?

 

A)geniş

B)dar

C)sıkı

D)seyrek

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’baş’’ kelimesinin zıt anlamlısı verilmiştir?

 

A)ön

B)arka

C)son

D)ilk

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’sevinç’’ kelimesinin zıt anlamlısı verilmiştir?

 

A)üzüntü

B)neşe

C)ağlamak

D)gülmek

 

10. "Havalar ısınmaya başladı." cümlesinde ısınmaya sözcüğününanlamlı en küçük parçası hangisidir?

 

A)ısın

B)ısınma

C)ısınmaya

D)ısı

 

 

 

 

 

11. 18-Aşağıdakilerden hangisi,bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 

A)dergi

B)sevgi

C)adalet

D)hoşgörü

 

12. Eser sözcüğünün anlamı aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklıdır?

 

A)Eserlerinin tamamını sergiledi.

B)Poyraz çok sert eser.

C)En son eserini de yaktı.

D)Yapılan yarışmada en güzel eser seçildi.

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

 

A)Bu dünyanın çivisi çıkmış.

B)Ay Dünya'dan büyük.

C)Dünya Neptün'den büyük mü?

D)Adamda Dünya'nın malı varmış.

 

14. 20-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gözleme yer verilmemiştir?

 

A)Evlerinin rengi çok güzeldi.

B)Saçları sarı,boyu oldukça uzundu.

C)Ay tutulmasını ilk kez izliyordum.

D)Yemeğini bitirince gel.

 

15. 21-Babam bana da bir hikaye kitabı almış. Aşağıdaki cümlelerin hangisi,yukarıdaki cümle ile aynı anlamdadır?

 

A)Babam da bana bir hikaye kitabı almış.

B)Babam bir hikaye kitabı da bana almış.

C)Babam, bir de bana hikaye kitabı almış.

D)Bana babam bir hikaye kitabı almış.

 

16. Adamda mangal gibi yürek var. Cümlesi ne anlatıyor?

 

A)Adamı n yüreğinde mangal yapılabilir.

B)Adamın yüreği mangal üretimine uygun.

C)Adam çok cesaretli.

D)Adamın yüreği diğer insanlarınkinden çok büyük.

 

17. Pazardan elma( ) kayısı( ) dut aldım( ) Parantez içlerine gelecek uygun noktalama işaretleri hangileridir?

 

A)! - , - .

B), - , - .

C), - ! - .

D), - , - ?

 

18. 14- cesur- kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)yiğit

B)güçsüz

C)karamsar

D)yüreksiz

 

19. 15- yakar,ateş,yeri,düştüğü- kelimeleriyle atasözü oluşturulduğunda son kelime hangisi olur?

 

A)ateş

B)yeri

C)düştüğü

D)yakar

 

20. Yukarıdaki cümlenin karşıt bir yargı anlatması için” sevinmek “yerine aşağıdakilerden hangisinin kullanılması uygun olur?

 

A)yumuşamak 

B)heyecanlanmak

C)üzülmek 

D)umutlanmak

 

 

 

 

CEVAPLAR 1C 2C 3B 4B 5D 6D 7D 8C 9A 10D 11A 12B 13D 14D 15C 16D 17B 18D 19D 20C