4. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı -5

1. 1- açmak 2-çalışmak 3- kapının 4-anahtarıdır 5-tek 6-başarıya Yukarıdaki kelimeler anlamlı ve kurallı cümle oluşturduğunda sıralama nasıl olur?

 

A)261354

B)613542

C)351426

D)135624

 

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, aldığı ekle olumsuzluk anlamı kazanmıştır?

 

A)kiracı

B)çiçekçilik

C)sonuncu

D)kapısız

 

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine, -in eki gelince sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşamaz?

 

A)maç

B)kitap

C)dilek

D)ağaç

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

 

A)Çocuğun,vitrindeki oyuncaklarda gözü kaldı.

B)Köy yerinde, eli iş tutan herkes çalışır.

C)Yazar, güzel bir kitap meydana getirdi.

D)Birkaç saat sonra sular azaldı.

 

5. aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 

A)yoksul

B)sakat

C)bakımsız

D)düşkün

 

6. Aşağıdaki kelimelerden üçü bir grup oluşturmaktadır. Grubun dışında kalan hangisidir?

 

A)süt

B)peynir

C)inek

D)yoğurt

 

7. "açık" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

 

A)Kalbim bütün iyiliklere açık

B)dükkanlar yarın açık

C)Bahçe kapısı açık kalmış

D)Açık pencereden temiz hava girer

 

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "a" sesiyle birleştiğinde ünsüz yumuşaması olur?

 

A)kitap

B)Yozgat

C)omuz

D)kaç

 

9. cümlesi kişinin babasını övmek için söylenmiştir. Bu cümlede <,> virgül nereye konmalıdır?

 

A)kelimesinden sonra

B)kelimesinden sonra

C)kelimesinden sonra

D)Bu cümlede virgül kullanılmaz.

 

10. 'HER İŞ ZAMANINDA YAPILMALIDIR anlamındaki atasözü hangisidir?'

 

A)Sakla samanı gelirzamanı.

B)Damlaya damlaya göl olur.

C)Demir tavında dövülür.

D)İşten artmaz dişten artar.

 

 

 

 

 

11. Türkçe sözcüklerde "b" harfinden önce "n,m" gelemez. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçedir?

 

A)Perşembe

B)Çember

C)Kalem

D)Kambur

 

12. Aşağıdakilerden hangisinin yazılışı doğrudur?

 

A)Kirbit

B)Yalnış

C)Manisalı

D)Tiren

 

13. Hangisinde deyim kullanılmamıştır?

 

A)Konuşmasına kulak kesildim.

B)Ali, öğretmenin gözüne girdi.

C)Yemeğin tadına bakarken dilim yandı.

D)Kardeşine göz kulak ol.

 

14. "1-lı 2-A 3-lar 4-mas 5-ya" Yukarıdaki hecelerden anlamlı bir kelime oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 

A)1-2-3-4-5

B)2-4-1-5-3

C)2-4-5-1-3

D)3-4-5-2-1

 

15. Aşağıdaki kelimelerin hangisi eş sesli değildir?

 

A)Kara

B)Yaş

C)Kaz

D)Güz

 

16. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisianlam ilişkisi bakımındandiğerlerinden farklıdır.

 

A)ileri -geri

B)aşağı yukarı

C)ufak küçük

D)irili ufaklı

 

17. Hangi cümlede "de" nin yazılışında yanlışlık yapılmıştır?

 

A)Pembe boyalı bir evde yaşıyor.

B)Kırmızı kalemimide unutmuşum.

C)Ali evde kalacakmış.

D)Ankara'da dayısı varmış.

 

18. "Yaşlı adam, beyaz evde beş gün kaldı." cümlesinde kaç tane ön ad vardır?

 

A)4

B)3

C)2

D)1

 

19. " O" sözcüğü hangi cümlede farklı görevde kullanılmıştır?

 

A)çocuğu tanıyorum.

B)O, çok çalışkandı.

C)defteri buraya getir.

D)kitabı mutlaka oku.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde !!temiz !! sözcüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır?

 

A)Tırnaklarını temiz tut.

B)Çok temiz bir aile oldukları belli.

C)Odanı temiz tut.

D)Temiz bir çevre istiyoruz.

 

 

 

 

CEVAPLAR 1A 2D 3A 4D 5C 6C 7A 8A 9A 10D 11C 12C 13C 14D 15D 16D 17B 18B 19B 20B