4. Sınıf Türkçe Değerlendirme Testi

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır? 

A) göğsüm 

B) boynun 

C) gözün 

D) aklımda

 

2. Aşağıdaki kelimelerle kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? 1. komşu 2. külüne 3. muhtaçtır 4. komşunun 

A) 1-2-3-4 

B) 2-3-1-4 

C) 4-2-1-3 

D) 1-4-2-3

3. “sıkmak” kelimesi hangi cümlede (gerçek anlamının dışınd

A) mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Şişenin kapağını çok sıkarsan şişe kırılabilir. 

B) Kaba konuşmaların ruhumu sıkıyor. 

C) Domatesleri sıkıp ezme. 

D) Balonu sıkıp patlatınca mutlu oldun mu?

4. “Zengin bir adam varmış. Huzursuz, sinirli , cimri bir zenginmiş. Hiçbir kimseye iyilik etmez, hiçbir yoksula bir kuruş vermezmiş.” Cümlelerindeki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? 

A) fakir-sinirsiz-zengin 

B) varlıklı-sakin-zengin 

C) fakir-sakin-cömert 

D) cimri-sinirsiz-cömert

5. “Yarışçılar bizim evin önün…….geçip stadyum…….doğru ilerlediler. Stadyum…… geçtikten sonra saat kulesine yöneldiler. Yarış saat kulesin…… son buldu.” Paragraftaki boşluklara sırasıyla hangi ekler getirilmelidir? 

A) –den, -a, -u, -de 

B) –de, -den, -a, -de 

C) –den, -da, -u, -den 

D) –de, -a, -u, -den

6. “Sana kaç defa söyledim. Buralardan kaç diye! ” cümlesinde altı çizili kelimelere ne ad verilir? 

A) gerçek anlamlı 

B) eş anlamlı 

C) eş sesli 

D) karşıt anlamlı

7. “Ayağını yorganına göre uzat” atasözü bize neyi öğütlemektedir? 

A) Tutumlu olmak 

B) Yardımlaşmak 

C) Ayağına iyi bakmak 

D) Çalışmak

8. “ Ahlak kuralları, bireylerin toplumda ilişkilerini düzenler.” Cümlesinde hece sayısı en fazla olan kelime hangisidir? 

A) kuralları 

B) bireylerin 

C) toplumda 

D) ilişkilerini

9. Aşağıdaki “küçük” sözcüklerinden hangisi sıfat( önad )tır? 

A) Nereye gitsek daha küçüğünü bulamadık 

B) Küçükler geleceğin büyükleridir. 

C) Küçük çocuklar bahçede top oynuyor. 

D) Etek küçük geldi diye değiştirdik.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi “öfkelenmek, kızmak” anlamında bir deyimdir? 

A) Ter dökmek 

B) Tepesi atmak 

C) göze gelmek 

D) Yüreği hoplamak

 

11. “Doğru insan toplumda saygı görür.” Cümlesinde hangi sözcük soyut (man

A) adıdır? 

A) İnsan 

B) saygı 

C) toplum 

D) görür

12. Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı değildir? 

A) ordu 

B) aile 

C) yaprak 

D) demet

13. “ Ordu’ya en yakın ilçeler Ulubey, Perşembe ve Gülyalı’dır.”cümlesinde kaç tane özel isim vardır? 

A) 2 

B) 5 

C) 4 

D) 3

14. “Adem Bey; Yaren, Nilgün, Serpil ve Barış’ın babasıdır.” cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılabilir? 

A) onun 

B) onların 

C) senin 

D) Bizim

15. “O, Türk milletine bağımsızlığını kazandıran 1 2 3 bir liderdi.” cümlesinde kaç numaralı sözcük bir 4 ismin yerine kullanılmıştır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki kullanılmamıştır? 

A) Ali üzülünce ağlar. 

B) Çocuklar, buraya gelin! 

C) Amcası yeğenine oyuncaklar getirmiş. 

D) Tepsi elinden düşünce bardaklar kırıldı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’Kara’’ kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır? 

A) Çocuğun saçı kara 

B) Kara haber tez duyulur 

C) Kara kış geldi 

D) Kara kara düşünme

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan bir sözcük vardır?

A) Aslı, gördüklerini tek tek anlattı. 

B) Onların sesleri bize kadar geliyordu. 

C) Hediye, tüm çocukları heyecanlandırır.

D) Arzu yaptıklarına pişman oldu.

19. Aşağıdaki cümlelerde hangi kelime ismin hal eklerinden birisini almamıştır? 

A) Ediz, evde ders çalışıyor. 

B) Barış, arabayı hızlı sürmeye başladı. 

C) Yusuf, arkadaşından ödünç kalem almış 

D) Özgür, iki kitap aldı.

20. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonuna ünlüyle başlayan bir ek getirilirse sondaki harf yumuşar? 

A) Ağaç 

B) Üç 

C) Çeyiz 

D) Türk