4. Sınıf Türkçe Genel Deneme -1

ATATÜRK

Mustafa Kemal, çok yönlü bir önderdi. En önemli özelliklerinden biri de yetenekli bir komutan oluşuydu. Askerlik yaşamı çeşitli cephelerde geçti. Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda büyük başarı gösterdi.ve “Anafartalar Kahramanı “ olarak anılmaya başlandı.Mustafa Kemal’in askeri başarıları  Milli Mücadele’nin kazanılmasıyla en üst noktasına ulaştı. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.

(1. ve 2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1. Paragrafta Atatürk’ün hangi yönü üzerinde durulmuştur?

A.Askeri yönü    

B.Siyasi yönü

C.Fiziki özellikleri

D.Kişilik özellikleri

2. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün katıldığı savaşlar arasında yer almaz?

A.Milli Mücadele

B.Balkan Savaşı

C.Çanakkale savaşı

D.İkinci Dünya Savaşı

 

3.”Güvercinler, ağdan kurtulunca sevinçle havalanıp yurtlarına dönmüşler.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A.ne zaman

B.niçin

C.nasıl

D.nereye

 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A.15 ekim 1988’de doğmuşum.

B.Samsun’a 24 mayıs 1999’da taşındı.

C.En son 28 Ocak 1995’te gördüm.

D.08.nisan 2006’da doğmuş.

 

5.Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi anlam yönünden diğer üçünden farklıdır?

 

A.cömert-eli açık 

B. yavaş- çabuk

C.yaslanmak- dayanmak

D.sene-yıl

 

6.”Oynamak istiyorum ama, annem izin vermiyor.” Cümlesindeki “ama “ bağlacının yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilemez?

A.ancak

B.lakin

C.nitekim

D.fakat

 

7.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “her şeyden haberi olan” anlamında kullanılır?

A. Kulağı kesik.

B. Kulağı delik

C. Kulağı çınlamak

D. Aşağı kalmamak

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı vardır?

A.Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni Türkiye 1990’da imzaladı.

B.Anayasamızın 23 maddesine göre herkesin yerleşme ve seyahat özgürlüğü vardır.

C. Herkes bilim ve sanat alanında bilgi sahibi olmalı.

D.18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı seçme hakkına sahiptir.

 

9.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A.El eli yıkar, iki elde yüzü yıkar.

B.El el ile değirmen yel ile.

C.Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

D.El el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz. 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan dışı bir varlığa insan özelliği verilmemiştir?

 

A.Gece olunca mahalledeki kediler bebekler gibi bağırıyorlar.

B.Ayçiçeği güneşlenmek istercesine başını güneşe çevirir.

C.Açlıktan karnım zil çalıyor.

D.Sabahları bahçemde  kuşlar sohbet ediyor.

 

11.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi varlığın niteliğini belirtmektedir?

A. Uzunları seçtim.

B.Küçük büyük demeden herkesle oynar.

C.Onu yeni aldım.

D.Eski ayakkabılarımı boyadım, diktirdim.

 

12.”Düşmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A.Karşıdan gelen, bana çarpınca kitaplarım yere düştü.

B. Ağaca tırmanmaya çalışan çocuk düştü.

C.Pencerenin önünde duran saksı adamın kafasına düştü.

D.Sınıf başarısı düşünce gözden düştü.

 

13. “Rüzgâr eşliğinde dans eden yapraklar yemyeşildi. Bağırarak şarkılar söylerken, bir taraftan da mis gibi kokan renk renk çiçekleri seyrediyordum.”

Paragraftaki anlatıma göre hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntı yoktur?

A.Kulak                     

B.  Göz

C.  Deri                      D.  Burun                         

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın bulunma durumunda bir sözcük kullanılmamıştır?

 

A.Türkiye’de her tür sebze yetişir.

B.Dördüncü sınıfta okuyorum.

C.Gözlüğünü arabada unutmuş.

D.O da kitabını unutmuş.

 

15.Aşağıdakilerin hangisinde bir karşılaştırma vardır?

A. Servis bozulduğu için okula geç kaldık. 

B.Bu ceket size daha çok yakıştı.

C.Annesini görür görmez koşmaya başladı.

D.Trafik kuralları bizim içindir.

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesinlik” söz konusudur?

A.Eminim ki söyleyeceklerime şaşıracaksınız.

B.Sanırım onunla görüşmediniz.

C.Telefonunu açmıyorsa şu an derste olabilir.

D.Galiba bizimle gelmek istemiyor.

 

 17.” İşini temiz yaptığı için herkes Ali Usta’ya gidiyordu.” Cümlesinde “temiz” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

A. Kirli olmayan

B.Yıpranmamış, sağlam

C.Özenle yapılmış

D.art niyetsiz, saf, duru

 

18.”Betül’de Ayşe kadar başarılı bir öğrencidir.”cümlesinde “kadar” kelimesinin kattığı anlam hangisidir?

A.benzetme

B.eşitlik

C.birliktelik

D.üstünlük

 

19.Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A.evren-dünya

B.gök-sema

C.bahtiyar mutlu

D.yaşam-hayat

 

20.”Artık Allah emanetini istediği dakika alsın; mezarım bizim bayrağımız altında olacak ya...”

     Bu cümleden hareketle metinle ilgili aşağıdaki tahminlerden hangisi tutarsız olur?

 

A.Metinde düşman işgali gören bir insanın başından geçen olaylar anlatılmaktadır.

B.Düşman işgalini yaşayan kişi, işgalden kurtulmuştur.

C.İşgali yaşayan kişi, işgalden kurtulamamıştır.

D.İşgali yaşayan kişi, İşgalden çok güçlük çekerek kurtulmuştur.

 

 

 

 

1-A 2-D 3-B 4-C 5-B 6-C 7-B 8-C 9-D

10-C11-D 12-D 13-D 14-D 15-A 16-A 17-C 18-B 19-A 20-C