4. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi -6

1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi söz konusudur? 

A) Ayağına yorganına göre uzat. 

B) Dost başa, düşman ayağa bakar. 

C) Dost yüzünden düşman gözünden belli 

D) İnsan kaçar, gönlü kaçamaz.

2) Bir duyguyu,bir düşünceyi,bir dileği veya bir haberi tam olarak bildiren söz veya söz dizilerinin her birine ne denir? 

A) Cümle 

B) Ses 

C) Alfabe 

D) Kelime

 

3) Bireyin,duygu,düşünce ve isteklerini karşısındakine sözlü olarak anlatmasına ne denir? 

A) Yazı 

B) Dil 

C) Konuşma 

D) Dil bilgisi

 

4) Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? 

A) Gidiyor 

B) Otur 

C) Sil 

D) Yaprak

 

5) Kaynaştırma harfi almayan kelime hangisidir? 

A) Pencereden 

B) İkişerden 

C) Yapısından 

D) Kapısından

 

6) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesli harfle başlayan bir ek aldığında sonundaki sessiz harf yumuşar 

A) Ceviz 

B) Çelik 

C) Masal 

D) Kalem

 

7) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte birinci sırada yer alır? 

A) Öte 

B) Örtü 

C) Özden 

D) Özel

 

8) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte üçüncü sırada yer alır? 

A) Can 

B) Canlı 

C) Caz 

D) Cefa

 

9) Kelime türetmeye veya kelimeleri görevlerini belirtmeye yarayan parçalara ne denir? 

A) Cümle 

B) Kök 

C) Ek 

D) Kelime

 

10) Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir? 

A) Boyacı 

B) Çanta 

C) Kelebek 

D) Masa

 

 

 

 

 

11) Aşağıdaki kelimelerden hangisi yalnız çoğul eki almıştır? 

A) Dallar 

B) Evleri 

C) Defterleri 

D) Kalemleri

 

12) Aşağıdaki kelimelerin hangisi türemiş kelime değildir? 

A) Susuz 

B) Kitaplıktan 

C) Badanacı 

D) Ağacı

 

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime vardır? 

A) Mehmet eve gitti. 

B) Kirli çamaşırları topla. 

C) Ağaçların arasında kayboldu. 

D) Bu defter benim değil.

 

14) “Gül” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) Bana bakarak güldü. 

B) Alay edercesine güldü. 

C) Her söylenene gülünmez. 

D) Bahçedeki gül kurumuş.

 

15) “Aslan” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) Tilki aslandan kurnazdır. 

B) Aslan gibi delikanlı. 

C) Aslan yırtıcı bir hayvandır. 

D) Hayvanat bahçesindeki aslan ölmüş.

 

16) Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir? 

A) Anayasa 

B) Karaciğer 

C) Evimizde 

D) Yeryüzü

 

17) Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır? 

A) Tuzluk 

B) Evi 

C) Karne 

D) Sevgi

 

18) Hangi kelime ismin –den halinde bulunmaktadır? 

A) Sokaktan 

B) Bahçeye 

C) Sandalye 

D) Okulda

 

19) Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ses uyumuna uygundur? 

A) Kamyonet 

B) Kitapta 

C) Çikolata 

D) Radyo

 

20) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel isim ve tür isim birlikte bulunmaktadır? 

A) Babamla birlikte defterlerimi kapladık. 

B) Oya kalemi yere düşürdü. 

C) Köyümüz yola çok uzak 

D) Ağaçtaki kuşların hepsi uçtu.

 

 

 

 

CEVAPLAR 1D 2A 3C 4D 5A 6B 7B 8C 9C 10A

 

11A 12D 13B 14D 15B 16C 17B 18A 19D 20B