Birey ve Toplum Konu Testi

Vaktiyle çok yaşlı bir büyük anne varmış. Saçları kar beyaz, yüzü kırış kırışmış. Ama gördüğü güzellikler kerşısında bir yıldız gibi ışıl ışıl parlayan , sıcak bakışlı,güzel gözleri varmış.Güllü bir elbise giyer, birbirinden güzel hikeyeler, masallar anlatırmış. (1.2. ve3. soruları yukarıdaki pargrafa göre cevaplayınız.) 1-Aşağıdakilerden hangisi paragrafta anlatılan büyük annenin özelliklerinden biri değildir? 

A) Güzel hikaye anlatması 

B) Yüzünün kırış kırış olması 

C) Saçlarının kar gibi beyaz olması 

D) Gülleri çok sevmesi

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisinde sert seslerin benzeşmesine uygun sözcük yoktur ? 

A) sütçünün oğlu geç kaldı 

B) pencereden genç bir adam gördüm 

C) saat üçte çarşıda görüşelim 

D) çoraptan parmak uçları gözüküyordu

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Babamla çok iyi anlaşırız 

B) Atatürk Erzurumdan Sivasa geldi 

C) Gün batarken Otobüsumuz mola verdı 

D) Yolu izleyerek köye vardım.

SEÇ    A      B      C      D  

Kitaplar , boş vakitlerimizde en samimi yoldaş ,candan arkadaş ,dert ortağıdır. Bizi teselli eder,bize ümit ve cesaret verir. 1ve2. soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi kitapların özelliği değildir? 

A) En samimi yoldaş olmaları. 

B) Candan arkadaş olmaları 

C) dert ortağı olmaları 

D) Para kaynağı olmaları.

SEÇ    A      B      C      D  

"Dil uzatmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) birini kötülemek 

B) dilini dışarı çıkarmak 

C) başkalarını rahatsız etmek 

D) fazla konuşmak

SEÇ    A      B      C      D  

"Gözünde tütmek " deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) çok üzülmek 

B) çok özlemek 

C) gözü yanmak 

D) gözüne duman kaçmak

SEÇ    A      B      C      D  

"Doymak nedir bilmeyen" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ağızdan kapmak 

B) ağzı kalabalık 

C) gözüme ilişmek 

D) aç gözlü

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" vardır? 

A) Yazarın yeni kitabı daha özgün. 

B) Gittiği her yerden bir hatıra getirdi. 

C) Size bir çift sözüm var. 

D) Şu arabayı yeni almışlar.

SEÇ    A      B      C      D  

okulumuzda yapılan sosyal etkinlikler sonucu,başarılı olan öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.yukarıdaki parağratanasıl bir anlatım hakimdir. 

A) karşılaştırma yapma 

B) sebep sonuç ilş-işkisi kurma. 

C) özetleme 

D) tartışma

SEÇ    A      B      C      D  

"Toplumları oluşturan insanların her birine ........... denir."Tümcesini hangi seçenek tamamlar? 

A) birey 

B) kişi 

C) adam 

D) kadın

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acıma anlamı vardır? 

A) Minik kuş ,penceremin önünde ötüyor. 

B) Yavrucağız,mahzun mahzun annesini arıyor. 

C) Sana,bir daha böyle yapma,demedimmi? 

D) Ellerindeki yaralar ,bir türlü iyileşmedi gitti.

SEÇ    A      B      C      D  

"çaba" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) fayda 

B) yasa 

C) gayret 

D) rehber

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem kelimedir 

A) fert 

B) ışık 

C) erik 

D) akıl

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamca karşıtı değildir? 

A) faydalı-zararlı 

B) kibar-kaba 

C) sakin-telaşlı 

D) seyrek-az

SEÇ    A      B      C      D  

"koşmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) Çocuk koşarak bahçeye girdi. 

B) Babamı görünce koşarak boynuna sarıldım. 

C) Atları arabaya koşarak hemen yola çıktı. 

D) Yürüyerek yetişemezsin, koşarak gitmelisin.

SEÇ    A      B      C      D  

Arkadaşımızı:sınavda aldığı iyi nottan dolayı tebrik etmek aşağıdakilerden hangisine iyi bir örnek olur? 

A) sevgiye 

B) yakınlığa 

C) duyarlı olmaya 

D) hoşgörüye

SEÇ    A      B      C      D  

aşağıdakilerden hangisi doğru bir anlam ifade eder? 

A) okullar kötü alışkanlık yerleridir. 

B) okul oyun yuvasıdır. 

C) okula gidenler her zaman başarılı olurlar. 

D) okul eğitim öğretim yuvasıdır.

SEÇ    A      B      C      D  

Tatil dönüşü köyden ayrılmaktan dolayı ........ Ama arkadaşlarımı ve okulumu da .......... Döndükten sonrada okulumun açılmasını ........ Boşluklara sırasıyla hangi duyguları yansıtan sözcükler gelmelidir? 

A) üzüntü-özlem-heyecan 

B) üzüntü-heyecan-özlem 

C) sevinç -özlem-üzüntü 

D) sevinç-üzüntü-özlem

SEÇ    A      B      C      D  

Büyük annenin gözleri neye benzetilmiştir? 

A) Gül 

B) Yıldız 

C) Deniz 

D) Kar

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralı aranır 

A) sözleşme 

B) televizyon 

C) devekuşu 

D) gel

SEÇ    A      B      C      D