Sıfatlar Konu,Testi

. "Küçük kız beyaz mendilini sallayarak uzaklaştı." cümlesinde  kaç tane sıfat vardır? 

 a) 1

 b) 2 

 c) 3 

 d) 4 

 

2."Bu iş sıcak havada, insan sağlığını bozar." cümlesindeki  sıfat tamlamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 

 a) Sıcak hava -insan sağlığı 

 b) Sıcak hava - bu iş 

 c) Bu iş -insan sağlığı 

 d) Bu hava -insan sağlığı 

 

3. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? 

 a) Dar yol 

 b) Eski ev 

 c) İnce elbise 

 d) Duvar boyası 

 

4. "Bu işi iki arkadaş birlikte yapalım." cümlesinde 

kaç tane sıfat vardır? 

 a) 1 

 b) 2 

 c) 3 

 d) 4 

 

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi cümle içinde sıfat olarak kullanılamaz ? 

 a) Onu 

 b) Oradaki 

 c) Öteki 

 d) Bu 

 

6. "Kırmızı yanaklı, sarı saçlı, ela gözlü kız derse gelmedi."  cümlesinde kaç tane ön ad vardır? 

 a) 3 

 b) 4 

 c) 5 

 d) 6 

 

7. "Az" sözcüğü, hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır? 

 a) Az çalıştık ama işi bitirdik. 

 b) Yapılacak az işimiz kaldı. 

 c) Bugün denizde az kaldık. 

 d) Az konuştu öz konuştu. 

 

8. "Kısa" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hanginde 

"sıfat (ön ad)" görevinde değildir? 

 a) Ayşe'ye kısa saç çok yakışmış. 

 b) Eteğinin boyu biraz kısa olmuş. 

 c) Kısa zamanda hepsi unutulur. 

 d) Kısa boylu ağaçları seçmişler. 

 

9. "Küçük kız kırmızı ayakkabıları çok beğendi" cümlesinde  hangi sözcükler ön addır? 

 a) Çok-Beğendi 

 b) Kız-Beğendi 

 c) Ayakkabı-Kız 

 d) Küçük-Kırmızı 

 

10. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi belgisiz sıfatlarla oluşmuştur? 

 a) Çalışkan çocuk 

 b) Bu masa 

 c) Karlı dağlar 

 d) Bazı insanlar 

 

 

 

 

11. "Çocuk Kütüphanesi bu mahallede açılacak." 

cümlesinde "bu" kelimesi ne tür sıfattır? 

 a) Belgisiz sıfat 

 b) İşaret sıfatı 

 c) Niteleme sıfatı 

 d) Sayı sıfatı 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? 

 a) Kirli gömlek 

 b) Paranın değeri 

 c) Kalem kutusu 

 d) Yaz tatili 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi pekiştirme sıfatıdır? 

 a) Yemyeşil ova 

 b) Mavi deniz 

 c) Üç yumurta 

 d) Çeyrek saat 

 

14. "Yaşlı" sözcüğü hangi cümlede sıfat olarak kullanılmamıştır ?

 a) Yaşlı adam parkta dolaşıyordu. 

 b) Yaşlı gözlerle yüzüme baktı. 

 c) Yaşlılara saygı göstermeliyiz 

 d) Yaşlı dilenciye para verdim 

 

15. "O" sözcüğü hangi cümlede sıfat olarak kullanılmamıştır ? 

 a) O sabah çok yürüdük. 

 b) Bütün bunları o nasıl başardı. 

 c) O eve gitmeyeceğiz. 

 d) O güzelim çiçekler soldu. 

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması kullanılmıştır? 

 a) O zaman başından aşkın derdi. 

 b) Mermeri oyardı, taşı delerdi. 

 c) Kaç yanık yolcuya su verdi. 

 d) Değdi kaç, dudağa çoban çeşmesi. 

 

17. "Yaramaz " kelimesi hangi cümlede sıfat olarak  kullanılmıştır? 

 a) Yaramaz çocuklar camı kırdılar. 

 b) Sizin çocuk pek yaramaz. 

 c) Yaramazlık iyi bir davranış değildir. 

 d) Yaramazı unuttun mu ? 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sıfattır? 

 a) Güzel gömlek 

 b) Toz sabun 

 c) Yapma bebek 

 d) Boş oda 

 

19. "Deniz,kaçıncı sınıfa gidiyor." Cümlesinde "kaçıncı"  sözcüğünün çeşidi nedir? 

 a) Sayı sıfatı 

 b) Soru sıfatı 

 c) Niteleme sıfatı 

 d) İşaret sıfatı 

2.ARA REKLAM 468x60

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? 

 a) Bazı çocuklar daha erken okurlar. 

 b) Bayramın kaçıncı günü yola çıkıyorsunuz? 

 c) İnşaatta birkaç işçi çalışıyor. 

 d) Yarın bize çocuklarla geliniz

 

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER