Adlar

 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)1 )Yurdumuzu aydınlatan sabahlar Düşmanlara korku veren silahlar, Tersane, fabrikalar, tezgahlar Göze çarpan her ne varsa: Atatürk Yukarıdaki dörtlükte kaç tane özel ad vardır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

2. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)2 )"Bu şiirde Atatürk'ün hizmetleri anlatılmaktadır." tümcesinde "Atatürk'ün" kelimesinde niçin kesme işareti kullanılmıştır? 

A) Özel ad olduğu için 

B) Çok heceli olduğu için 

C) Tür adı olduğu için 

D) Ad olduğu için

3. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)3 )"Elimi yüzümü yıkadım; çantama kitabımı koydum." tümcesinde kaç tane ad vardır? 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7

4. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)4 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin yalın halindedir? 

A) Sıraya 

B) Okulda 

C) Perde 

D) Kapıdan

5. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)5 )Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Gezmeye Seda da geldi. 

B) İlker'i bugün yolcu ettik. 

C) Köpeğimiz karabaş ortalarda yok. 

D) Yeni il olan kentlerimizden biri de Yalova'dır.

6. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)6 )Aşağıdakilerden hangisi birleşik ad değildir ? 

A) Kalemtraş 

B) Postahane 

C) Pastahane 

D) Çiçekçilik

7. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)7 )Ev, Okul, Ali, Erzurum, Kalem Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi cins isimdir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

8. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)8 )Aşağıdakilerden hangisi yerine göre isim de olabilir? 

A) Diken 

B) Gül 

C) Dal 

D) Koku

9. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)9 )Aşağıdakilerden hangisi somut isim değildir ? 

A) Çanta 

B) Çekirdek 

C) Bilezik 

D) Cesaret

10. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)

10 )Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismidir? 

A) Öğrenci 

B) Sıra 

C) Tahta 

D) Küme

 

11. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)11 )"Küçük" kelimesi, hangi cümlede isim olarak kullanılmıştır? 

A) O, küçük bir köyde oturuyordu. 

B) Küçük çocuklarla oynamayı çok severdi. 

C) Küçük, ayaktaki yaşlı adama yerini verdi. 

D) Öğrenciler bahçedeki küçük taşları topladılar.

12. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)12 )Azdı - Çöplük - sinirli - sınav - fakat - ile - okul Yukarıdaki sözcüklerin kaç tanesi isimdir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

13. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)13 )Aşağıdakilerden hangisi soyut bir addır? 

A) Parfüm 

B) Özgürlük 

C) Terlik 

D) Saat

14. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)14 )Aşağıdakilerden kaç tanesi isimdir? koştu, Ordu, kalem, biz, geldi 

A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) 3

15. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)15 )Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir ? 

A) Fransa 

B) Çocuk 

C) Ordu 

D) Mehmet

16. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)16 )Aşağıdakilerden hangisi tür adıdır? 

A) Burak 

B) Kitap 

C) Ankara 

D) Kızılırmak

17. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)17 )Aşağıdakilerden hangisi türemiş isimdir? 

A) Denizci 

B) Denizde 

C) Denize 

D) Denizden

18. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)18 )Aşağıdakilerden hangisi basit isimdir? 

A) Çantacı 

B) Bilezik 

C) Çekirdekci 

D) Cesaretli

19. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)19 )"Melis, bir melek gibi iyi kalplidir." Cümlesinde altı çizili kelimelerin çeşidi nedir? 

A) Özel isim-soyut isim 

B) Cins isim- özel isim 

C) Özel isim- somut isim 

D) Cins isim- somut isim

20.

 A) 

 B) 

 C) 

 D)20 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bileşik sözcük değildir ?

A) Gelibolu 

B) Yeniçeri 

C) Anadolu 

D) Tahta masa

********HAZIRLAYAN:HamitBİÇER