4.Sınıf Sosyal Bilgiler Testi4

Aşağıdaki cümleler de verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz( 10 PUAN )

 

1-( )Yön bulmada en çok kullanılan alet pusuladır.

2-( )Okullar resmi kurumlardır.

3-( )Sosyal faaliyetlere katılmamalıyız.

4-( ) Bir Güneş yılı 365 gün 6 saattir..

5-( )Kitap okumak temel ihtiyaçtır.

 

B- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız( 10 PUAN)

 

 

 

6-………………. …………………… hayatımızı kolaylaştırır.

7-Parklar, barajlar ……………………….. unsurlardır.

8-İnsanların işleri bölüşerek yapmalarına ……………………… denir.

9-………………………. ülkemizin kuzeyindedir.

10-Gelir ve giderlerimizin toplamına ……………………… denir.

 

C-Aşağıda verilen teknolojik ürünleri tabloda uygun yere yerleştirelim ( 10 PUAN )

 

11 - Otomobil – tepegöz – uçak – projeksiyon – internet – stetoskop – futbol topu – röntgen – bisiklet- telefon

 

KULLANIM ALANLARI

ULAŞIMİLETİŞİM EĞİTİM SAĞLIK SPOR

 

D-Aşağıda verilen ihtiyaçları ve gruplandıralım( 10 PUAN )

 

12- Ayakkabı – ev – kitap – cep telefonu – süt – oyun cdsi –spor – uyku – oyuncak – okula gitmek - 

E- Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaretleyelim.( Her bir soru 5 puan )

 

13- İnsanların zamanı belirleme ihtiyacı aşağıdakilerden hangisinin icat edilmesine neden olmuştur?

 

A)radyo B)telgraf C)televizyon D)saat

 

14- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A)Hicri takvim güneş yılına göre düzenlenmiştir. B)Miladi takvim güneş yılına göre düzenlenmiştir.

C)İcat edene mucit denir. D)Teknolojik ürünler zaman içinde gelişir.

 

15- Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmaz ?

 

A-Kağıt B-teneke C-Cam D-Yemek artığı

 

16- Ülkemizde üretilen bir malın standartlara uygun olup olmadığına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

 

A)Hükümet B)Belediye C)Vali D)Türk Standartları Enstitüsü

 

17-Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılması gerekenlerden değildir?

 

a)-Üzerimize düşebilecek eşyaları sabitlemek.

b)-Yaşadığımız binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek.

c)-Güvenli bir çıkış yolu bularak binayı terk etmek.

d)-Kolay ulaşabileceğimiz bir yere su ve kuru yiyecek koymak

 

18-Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

 

a)Üretim ve son kullanma tarihine bakar. c)TSE damgası olan malı alır.

b)Ürünün garanti belgesine dikkat eder. d)En pahalı malı alır

 

19- Hangisi temel ihtiyaç değildir?

 

A ) giyinme B ) barınma C ) beslenme D ) Oyun oynama

 

20- Aşağıda verilenlerden hangisi kalıcı olmayan gruptur?

 

a)sağlık ocağı b)hastane c)oyun grubu d)TEMA

 

21- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Yeşilay için söylenebilir?

 

a)sivil ve askeri havacılığı destekler

b)şehit ailelerine yönelik çalışmalar yapar

c)eğitime destekte bulunur

d)alkollü içki ve uyuşturucu maddelerinin zararlarını anlatır

 

22- Aşağıdaki mesleklerden hangisi barınma ihtiyacımıza hizmet eder?

 

a) öğretmen b) bekçi c) polis d) inşaat mühendisi

 

23-Hangisi sosyal faaliyetlerin yararlarından değildir ?

 

a) Boş vakitleri değerlendirme b )planlı çalışma alışkanlığı c)Kendine güven kazanma d)Kendini ifade edememe

 

24-Hangisi sivil toplum örgütüdür ?

 

A ) hastane B )Sağlık ocağı C ) LÖSEV D ) belediye