4 Sınıf Türkçe Dersi İsim Ve Çeşitlerini Tanıma Testi

Aşağıdakilerden hangisi somut addır? 

A) Hayal 

B) Saygı 

C) Umut 

D) Hava

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi, topluluk ismi değildir ? 

A) Çobanlar 

B) Ordu 

C) Sürü 

D) Takım

SEÇ    A      B      C      D  

Hangi tümcede altı çizili sözcük büyük harfle başlanarak yazılmalıdır? 

A) Baharda gökyüzü pırıl pırıldır. 

B) Dünya, güneş etrafında hep döner mi? 

C) Tüm dünyanın gözleri onun üzerindeydi. 

D) Gece ay ışığı her yeri aydınlatmıştı.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi türemiş isim değildir ? 

A) Geçit 

B) Vergi 

C) Çamur 

D) Yatak

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi türemiş isimdir? 

A) Bakkal 

B) Bakıcı 

C) Bakla 

D) Bakır

SEÇ    A      B      C      D  

Sene başında okulumuza vali gelince çok 1 2 3 4 5 6 sevinmiştik . cümlesinde yer alan adlar 7 aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? 

A) 1-2-3-4 

B) 2-3-4-5 

C) 1-3-4-5 

D) 1-2-3-6

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerin hangisinde "lık" eki soyut bir ad türetmiştir? 

A) Zeytinlik 

B) Odunluk 

C) Elbiselik 

D) Büyüklük

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik ad değildir ? 

A) Aygün 

B) Anıttepe 

C) Gözlükçülük 

D) Akşehir

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir? 

A) Uyudu 

B) Koşmuş 

C) Kanayacak 

D) Geliyor

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi isimden türeyen isimdir? 

A) Okuma 

B) Dalgıç 

C) Süpürge 

D) Gecelik

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi yanlış yazılmıştır? 

A) Dolmabahçe 

B) Zeytinburnu 

C) Altın ova 

D) Gümüşdere

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? 

A) Ülke 

B) Şehir 

C) Yeşilırmak 

D) Radyo

SEÇ    A      B      C      D  

"Yağmurlar" isminin türüyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 

A) Mana,cins,çoğul 

B) Madde, cins,tekil 

C) Madde,cins,çoğul 

D) Madde,özel,çoğul

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir ? 

A) Görüntü 

B) İçters 

C) Yurtsever 

D) Dedikodu

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinde bütün sözcükler tür adlarından oluşmuştur? 

A) Kalem-kar-kazan 

B) Şehir-halk-İslamiyet 

C) Türkiye-İstanbul-Saray 

D) Uludağ-Fırat-Ov

SEÇ    A      B      C      D  

" Elma" sözcüğünün ne tür bir ad olduğuna ilişkin aşağıda verilenlerin hangisi doğrudur? 

A) Soyut-tür-tekil 

B) Somut-tür-çoğul 

C) Somut-tür-tekil 

D) Tür-özel-somut

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir ? 

A) İnsanlar 

B) Takımlar 

C) Sınıflar 

D) Sürüler

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır? 

A) Toplar 

B) Yular 

C) Kiler 

D) Ordu

SEÇ    A      B      C      D  

"Dağlar tepeler aştık, sonunda bir düzlüğe vardık" cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki bileşik adlardan hangisine çoğul eki (-ler,-lar) getirildiğinde adın yapısında farklılaşma olur?

A) Devekuşu 

B) Akbaba 

C) Yüzbaşı 

D) Alabalık

SEÇ    A      B      C      D