5.Sınıf Türkçe Testi1

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? 

A) yaşam-hayat 

B) kalın-ince 

C) yeni-eski 

D) ıslak-kuru

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? 

A) şehir-kent 

B) işitme-duyma 

C) acı-tatlı 

D) his-duygu

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? 

A) uzak-yakın 

B) genç-ihtiyar 

C) hızlı-yavaş 

D) tanık-şahit

SEÇ    A      B      C      D  

 

1. kalp-yürek 

2. geniş-dar 

3. kanıt-ispat 

4. il-vilayet 

Yukarıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

SEÇ    A      B      C      D  

“Çirkin-güzel” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) şişman-zayıf 

B) yetenek-kabiliyet 

C) hız-sürat 

D) hür-özgür

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre daha genel anlamlıdır? 

A) erik 

B) domates 

C) karpuz 

D) sebze

SEÇ    A      B      C      D  

“Yurdumu canımdan çok severim.” 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) vatan 

B)millet 

C) toprak 

D) yuva

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır? 

A) basit-kolay 

B) olay-hadise 

C) millet-ulus 

D) tembel-çalışkan

SEÇ    A      B      C      D  

“Cüzdanımı evde unuttum.” 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt(karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Buldum 

B) hatırladım 

C)ulaştım 

D) gördüm

SEÇ    A      B      C      D  

 

1. Anımsamak-hatırlamak 

2. Gitmek-Gelmek 

3. İnmek-Binmek 

4. Yükselmek-Alçalmak 

Yukarıdaki eşleşmelerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

SEÇ    A      B      C      D  

“Bıkmak” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) yorulmak 

B) usanmak 

C) üşenmek 

D) çekinmek

SEÇ    A      B      C      D  

“Öğrencilerin kimisi çalışkan, kimisi de tembeldir.” Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerdeki an-lam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) kara-siyah 

B) ırmak-nehir 

C) şekil-biçim 

D) ileri-geri

SEÇ    A      B      C      D  

“Öykü-Hikâye” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) anlam-mana 

B) özgür-tutsak 

C) cömert-cimri 

D) cevap-soru

SEÇ    A      B      C      D  

“Boyu uzun aklı kısa.” Yukarıda geçen altı çizili sözcüklerden anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) sahil-kumsal 

B) al-kırmızı 

C) kalabalık-tenha 

C)kin-nefret

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birbirlerine zıt sözcükler birlikte kullanılmıştır? 

A) Perdeler yıkanınca temiz pak oldu. 

B) Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürüyor. 

C) Elindeki bütün çiçekleri salondaki yaşlılara verdi. 

D) Bu vatanın her köşesinde mehmetçiğin emeği vardır.

SEÇ    A      B      C      D  

“Az veren candan, çok veren maldan.” Yukarıdaki atasözünde geçen altı çizili sözcüklerdeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) büyük-küçük 

B) yasa-kanun 

C) hekim-doktor 

D) kötü-fena

SEÇ    A      B      C      D  

 

I. Kuş 

II. Kır 

III. Yar 

IV. Kirli Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi eş seslidir? 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sesteşi yoktur? 

A) it 

B) et 

C) güzel 

D) bit

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? 

A) güleç-fırsat 

B) otel- ev 

C) Sevinç-hüzün 

D) kusur – hata

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından, diğerlerinden farklıdır? 

A) büyük – küçük 

B) tümce – cümle 

C) iç – dış 

D) sık – seyrek