5.Sınıf Türkçe Testi2

İkindi güneşinin gözler alan aydınlığı içinde, sokakları yabancı yabancı dolaştı. Kasabanın iç ma¬halleleri şenlik günlerine has bir boşlukla sessiz, durgundu. Çeşmelerden su taşıyan tek tük adam¬larla, birkaç yaşlı nineden başka kimseye rastla¬mamıştı. Onlar da kendisine herkes bahçelerde iken neden buralarda dolaştığıma şaşar gibi bak¬mışlardı... Sonra... Kızgın, dumanlı bir gurup oldu. Ezan sesleri arasında, kısık, uyuşuk lambalar birer birer yanıp kasabayı kasvetli bir gece sardı. 

Refik Halit KARAY

( İlk yedi soruyu parçaya göre cevaplayınız.) 

Sözü edilen kişi sokaklarda nasıl dolaşıyor? 

A) Boş boş dolaşıyor.

B) Rahat rahat dolaşıyor. 

C) Telaşlı bir şekilde dolaşıyor. 

D) Yabancı yabancı dolaşıyor.

SEÇ    A      B      C      D  

Parçaya göre kasabanın mahalleleri nasıldır? 

A) Sessiz ve durgun.

B) Çok kalabalık. 

C) Çok güzel. 

D) Çok düzensiz.

SEÇ    A      B      C      D  

Kasabayı dolaşan kişi kimlere rastlıyor? 

A) Okuldan dönen çocuklara. 

B) Tarlada çalışan insanlara. 

C) Su taşıyan adamlara. 

D) Kasabayı gezen turistlere.

SEÇ    A      B      C      D  

Karşılaştığı insanlar adama niçin şaşırarak bakıyorlar? 

A) Tanımadıkları için. 

B) Bahçede çalışmak yerine aylak dolaştığı için. 

C) Adamın korkunç bir yüz ifadesi olduğu için. 

D) Yabancı görmeye alışkın olmadıkları için.

SEÇ    A      B      C      D  

Akşama doğru hangi sesler duyuluyor? 

A) Çocuk sesleri.

B) Traktör sesleri. 

C) Hayvan sesleri.

D) Ezan sesleri.

SEÇ    A      B      C      D  

Gece kasaba evlerini aydınlatan nedir? 

A) Ay ışığı

B) Kısık, uyuşuk lambalar 

C) Traktör ışıkları

D) Kırmızı ampuller

SEÇ    A      B      C      D  

Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kasabada Akşam

B) Dostluk 

C) Ay Işığı

D) Çeşmelerimiz

SEÇ    A      B      C      D  

“……… ……… göl olur.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdaki ikilemelerden hangisi gelmelidir? 

A) Yana yana

B) Boşala boşala 

C) Gide gide

D) Damlaya damlaya

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlısıyla eşleştirilmemiştir? 

A) kelime-sözlük

B) merasim-tören 

C) imlâ-yazım

D) konut-ev

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı kullanılmıştır? 

A) Arkadaşlarıma üçer elma verdim. 

B) Toplantıya kaç personel katılacak? 

C) Ahmet sınavda kaçıncı oldu. 

D) Yeşil perdeler çok yakıştı.

SEÇ    A      B      C      D  

“Taze” kelimesi hangi cümlede zamir olarak kullanılmıştır? 

A) Tazeleri babam yedi. 

B) Yediğimiz elmalar tazeydi. 

C) Balıklar uzaktan taze görünüyor. 

D) Taze ekmek insanın iştahını kabartıyor.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır? 

A) şrup

B) pılak 

C) terazi

D) kremit

SEÇ    A      B      C      D  

Bu okul.......siz........başka kim okuyor? Cümlesindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi durum ekleri getirilmelidir? 

A) -da, -i 

B) -u, -e 

C) -da, -den

D) -a, -i

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelimedir? 

A) çevresinde

B) aslanağzı 

C) kelime

D) avize

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almıştır? 

A) Nilüfer 

B) Akşamlar 

C) Sızlar 

D) Parlar

SEÇ    A      B      C      D  

“O” harfi için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) İncedir-geniştir-düzdür 

B) Kalındır-geniştir-yuvarlaktır 

C) İncedir-geniştir-yuvarlaktır 

D) Kalın-dar-yuvarlak

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? 

A) kapıya

B) davulu 

C) kemanı

D) sirke

SEÇ    A      B      C      D  

–lik eki hangisinin sonuna getirilirse bir eşya adı olur? 

A) kuru

B) çimen 

C) kulak

D) dar

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? 

A) Okan, kim derse desin, iyi bir çocuktur. 

B) Başlıca yiyecekler: et, süt, yumurta… 

C) Olacak iş mi bunun yaptığı. 

D) 23.04.2000’de doğdum.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıda sözcüklerden hangisi sonuna sesli bir ek aldığında ses düşmesi yaşamaz? 

A) alın

B) çene 

C) hacim

D) göğüs