5.Sınıf Türkçe Testi3

İstiklal Marşı’ndan

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

M. Akif Ersoy

( İlk beş soruyu yukarıdaki dörtlüğe göre cevaplayınız.) 

Şair dörtlükte kendini neye benzetiyor? 

A) Kükremiş sele

B) Yaralı hastaya 

C) Bilge insana

D) Şaşkın birine

SEÇ    A      B      C      D  

Yukarıdaki dörtlüğe göre şairle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Çekingen biri

B) Kavgacı biri 

C) Özgürlüğünden taviz vermeyen biri 

D) Dağlarda dolaşmayı seven biri

SEÇ    A      B      C      D  

Şair neye şaşırıyor? 

A) Özgürlüğünün elinden alınmasına 

B) Nasıl bu hale geldiğine 

C) Dağların durumuna 

D) Kurtuluş Savaşının kazanılmasına

SEÇ    A      B      C      D  

Şairin özgürlüğü elinden alınırsa dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

A) Bendini çiğner.

B) Dağları yırtar. 

C) Sessiz kalır.

D) Enginlere sığmaz.

SEÇ    A      B      C      D  

Birinci mısrada zarf olan kelime hangisidir? 

A) Ben

B) hür 

C) ezelden

D) yaşarım

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden daha önce yer alır? 

A) Kitapçı 

B) Kütüphane 

C) Kulak 

D) Küçük

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünlü ile başlayan ek aldığında sonundaki harf yumuşar? 

A) parmak

B) ayran 

C) kalem

D) dergi

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır? 

A) Hiç oralı olmadı bile. 

B) Kalemlerden bir tane aldı. 

C) Onun ocağına incir dikeceğim. 

D) O adamın özü sözü birdir.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisinde işi yapan gizli öznedir? 

A) Adam masadaki bardakları kenara koydu. 

B) Ağaçlar çiçek açarak baharı karşıladılar. 

C) Yerdeki iğne çocuğun eline battı. 

D) Onun bu haline hiç şaşırmadım.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır? 

A) Korkak çocuk

B) yüksek tepe 

C) Lale bahçesi

D) Engin denizler

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki eylemlerden hangisinin zamanı diğerlerine göre farklıdır? 

A) Ayakları her seferinde şişer. 

B) Akşamları sahile gideriz. 

C) Balığa gitmeyecek miyiz? 

D) Sen hiç hasta olmaz mısın?

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi soyut tekil bir isimdir? 

A) utanç

B) saygılar 

C) kaldırım

D) galibiyetler

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” adıldır? 

A) Çalışacaksın ki kazanasın. 

B) Okuldaki olayı unutamıyorum. 

C) Sabahki haberlerde izledim. 

D) Babamınki evde kaldı.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi dış görünüşe aldanmamamız gerektiğini öğütler? 

A) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. 

B) Ummadığın taş, baş yarar. 

C) Uzaktan davulun sesi hoş gelir. 

D) Üzümü ye, bağını sorma.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? 

A) Ahmet Ağabey geldi. 

B) Manavdan elma aldım. 

C) Öykü, defter istedi. 

D) Aysu, ağabeyini soruyor.

SEÇ    A      B      C      D  

“Seneye daha canlı göreceksiniz çiçekleri.” Cümlesinde geçen şu sözcüklerden hangisi türemiştir? 

A) Seneye

B) canlı 

C) çiçekleri

D) daha

SEÇ    A      B      C      D  

“Açmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “güzel göstermek” anlamında kullanılmıştır? 

A) Bakan, fındık piyasasını açtı. 

B) Karla kapanan yol açıldı. 

C) Bu renk odayı açtı. 

D) Evin arkasından bir yol açtık.

SEÇ    A      B      C      D  

“Dikkatle dinlemek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kulakları çınlamak

B) Kulağını açmak 

C) Kulağına küpe olmak

D) Kulak misafiri olmak

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki isimlerden hangisi ismin –den halinde değildir? 

A) evde

B) kapıdan 

C) kavşaktan

D) sokaktan

SEÇ    A      B      C      D  

Cümlede zaman zarfını bulmak için yükleme hangi soru sorulur? 

A) Ne zaman?

B) Nereye? 

C) Nerde?

D) Niçin?