5.Sınıf Türkçe Testi6

Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz. Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. 

( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) 

Parçaya göre ulusal kültürün oluşması için aşağıdakilerden hangisi şarttır? 

A) Dilimizde Fransızca sözcükler kullanmalıyız. 

B) Ulusal dilimizi kullanmaya dikkat etmeliyiz. 

C) Arapça öğrenmeliyiz. 

D) Kültürümüzü tanıtmalıyız.

SEÇ    A      B      C      D  

Atatürk, Türk Dil Kurumunu niçin kurdu? 

A) Tarihimizin iyi araştırılması için. 

B) Ekonomiyi düzeltmek için. 

C) Ulusal bağımsızlığımızı kazanmak için. 

D) Dilimizin gelişmesi için.

SEÇ    A      B      C      D  

Bu parçada kaç tane özel isim vardır? 

A) 1

B) 3 

C) 4

D) 5

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki ile türetilmemiştir? 

A) öğrenci

B) balıkçı

C) demirbaş

D) taksici

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ismin -i halinde bir kelime yoktur? 

A) Oturduğumuz evi temiz tutmalıyız. 

B) Burada yürümek cesaret ister. 

C) Elindeki elmayı iyi yıka. 

D) Kardeşimi yarın okula ben götüreceğim.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hem yapım eki, hem çekim eki vardır? 

A) Oduncular

B) Satılık 

C) Kadınlara

D) Araştırma

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir? 

A) Mavimtırak

B) Başöğretmen 

C) Beşiktaş

D) Karapınar

SEÇ    A      B      C      D  

“Büyük” kelimesi hangi cümlede zarf olarak kullanılmıştır? 

A) Kendime büyük bir pizza aldım. 

B) Büyüklerine saygılı olmalısın. 

C) O havuzu büyük yap. 

D) Onların evi bizimkinden büyük.

SEÇ    A      B      C      D  

“Akşama kadar aralıksız, odunlukta çalıştım.” Cümlesindeki hangi sözcükte yapım ve çekim eki bir aradadır? 

A) Akşama

B) Aralıksız 

C) Odunlukta

D) Çalıştım

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisi bir ad ve bir fiilin birleşmesinden oluşmuştur? 

A) Sarayburnu

B) Aslanağzı 

C) Yarımada

D) İmambayıldı

SEÇ    A      B      C      D  

“Bilgisayarım elektrikler kesilince kapanıverdi.” Cümlesindeki zamir, ne tür bir zamirdir? 

A) Şahıs Zamiri

B) İlgi Zamiri 

C) İyelik Zamiri

D) İşaret Zamiri

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıra sayı sıfatı kullanılmıştır? 

A) Olcay, okuma yarışında birinci sıraya geçti. 

B) Adam başı üçer kiraz düşüyor. 

C) Pazardan iki karpuz aldık. 

D) Yarım düzine kalemi olmuş.

SEÇ    A      B      C      D  

“Mühendisin bilgisayar çantası bizim evde kalmış.” Cümlesinde ne tür bir tamlama vardır? 

A) Sıfat tamlaması

B) Takısız isim tamlaması 

C) Belirtili isim tamlaması 

D) Zincirleme isim tamlaması

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? 

A) İstanbul’a yarın gideceğiz. 

B) Babam sesi duyunca yukarıya koştu. 

C) Doktor şimdi gelecek. 

D) Ayakkabıyı bugün alabilirsiniz.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almıştır? 

A) Nilüfer 

B) Kadınlar

C) Güler 

D) Patlar

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sert ünsüzlerin benzeşmesi olayı vardır? 

A) çocuğu 

B) çiçekte 

C) kalıbı 

D) küçücük

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de harftir? 

A) ken

B) yor 

C) f

D) ö

SEÇ    A      B      C      D  

Hangi seçenekte sözcüğün özelliği doğru verilmiştir? 

A) kalem : cins, soyut, tekil 

B) zil : cins, soyut, çoğul 

C) Boncuk : özel, somut, tekil 

D) karalar : özel, çoğul, somut

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin tamlayanı anlamca pekiştirilmiştir? 

A) Kalın tel

B) Mavimsi ceket 

C) Büyücek kedi

D) Sapsarı ayva

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi, birleşik isim değildir? 

A) Eminönü

B) Eskişehir 

C) Öğretmen

D) Kabadayı