5.Sınıf Türkçe Testi8

Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir ifade taşımaktadır? 

A) Gittiğimiz yeri bir türlü hatırlayamadım. 

B) İstersen sen de oturabilirsin. 

C) Bu yemeği Aylin mi yapmış? 

D) Bilgisayarı kapattın mı?

SEÇ    A      B      C      D  

Özne –yüklem uygunluğu aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur? 

A) Çocuklar bahçede çiçek topluyorlar. 

B) İşçiler erkenden çalışmaya başladı. 

C) Adamcağız yavaşça yerinden kalktı. 

D) Canlılar susuz yaşayamazlar.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki söz dizilerinden hangisi tam bir cümle değildir? 

A)Tatile gittiğim günü çok iyi hatırlıyorum. 

B)Öğretmenimiz beyaz saçlı gözlüklü birisiydi 

C)Denize doğru uzayan dağlarda 

D)Murat ödevini niçin yapmamış?

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır? 

A) Eve ne zaman geldin? 

B) Ödevini yaptın mı? 

C) Ne zaman gidecekler? 

D) Uçurtma yapacak mısın?

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ısrarla sürekli bir şey istemek” anlamına gelmektedir? 

A) Söylediği şarkılarla herkesin gözüne girdi. 

B) Sevincinden ağzı kulaklarına vardı. 

C) Dünden beri başımın etini yedi. 

D) Kocaman uçakları görünce ağzı açık kaldı.

SEÇ    A      B      C      D  

“bazı-dönüşümü-maddelerin-doğaya-çok-zordur” kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan 2. kelime hangisi olur? 

A) maddelerin

B) bazı 

C) doğaya

D) dönüşümü

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? 

A) Sıcaktan ekinler kurudu. 

B) Geç kaldığım için eve döndüm. 

C) Okulda daha çok bilgisayar bulunmalı. 

D) Açlıktan karnım zil çalıyor.

SEÇ    A      B      C      D  

“Duvarı nem, insanı gam yıkar.” Sözü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Özdeyiştir.

B) Deyimdir. 

C) Vecizedir.

D) Atasözüdür.

SEÇ    A      B      C      D  

“Yaşlı adam yaramaz çocuğa bir ders vermek istemiş.” tümcesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) yaramaz çocuğa

B) yaşlı adam 

C) bir ders 

D) istemiş

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek ifadesi yoktur? 

A) Bu kitapları eve götürüver. 

B) Ağaçların dalları kırılmış. 

C) Hediyeni alır mısın? 

D) Merdivenleri yıkayın.

SEÇ    A      B      C      D  

Bana bir ………öğretenin kırk yıl…….. olurum. Cümlesinde noktalı yerlere sırayla hangi kelimeler gelmelidir? 

A) bilgi-arkadaşı

B) bilgi-kölesi 

C) harf-dostu

D) harf-kölesi

SEÇ    A      B      C      D  

“Bu çocuk ele avuca sığmıyor.” Cümlesinde çocuğun hangi özelliği söz konusudur? 

A) Efendiliği 

B) Utangaçlığı

C) Yaramazlığı

D) Çalışkanlığı

SEÇ    A      B      C      D  

“ Onu daha önce gördüm……… adını hatırlayamadım.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmez? 

A) ile

B) ancak 

C) fakat

D) ama

SEÇ    A      B      C      D  

“Tuttuğunu koparmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çabuk pes etmek. 

B) Başladığı işi mutlaka bitirmek. 

C) Dostlarına her zaman yardım etmek. 

D) İleriyi görerek hareket etmek.

SEÇ    A      B      C      D  

“İnsan her zaman güzel sona ulaşamayabilir.” cümlesiyle benzer anlamda olan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumlu sonuç almak, çok çalışmayı gerektirir. 

B) Bazen tüm çabalar, uğraşlar sonuç vermiyor. 

C) Sana verdiğim bunca emek boşa gitti. 

D) Bazen sonuca ulaşmak zaman alabilir.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? 

A) Büyük bir heyecanla işe başladı. 

B) Dünkü maçta üç gol attık. 

C) Yol kenarındaki insanlar eğleniyorlar. 

D) Bu gösteriden çok sıkıldık.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? 

A) Eve geldiğimde sen yoktun. 

B) Dışarıya çıkılmaz bu havada. 

C) Onların evi bizimkine uzaktı. 

D) Cepleri eriklerle doluydu.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? 

A) Hangi yoldan gideceğimi şaşırdım 

B) Bu konuda ne diyeceksiniz 

C) Niçin ağladığını bilmiyorum 

D) Neyle gideceğini soruyordu

SEÇ    A      B      C      D  

Hangi yüklemde zaman bildirilmemiştir? 

A) Onunla her gün basketbol oynarız. 

B) Onur akıllı bir çocuk. 

C) Akşam çok yağmur yağdı. 

D) Hırsızı yakalayamadım.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi cümlenin öğelerinden değildir? 

A) Özne

B) Tümleç 

C) Ünlem

D) Yüklem