5.Sınıf Türkçe Testi9

“Bir şeyin fazla üstüne düşmemelidir.” tümcesinde “üstüne düşmek” söz grubunun anlamına uygun seçenek hangisidir? 

A) arkasından gitmek 

B) uzun uzun söz etmek 

C) gereğinden çok ilgilenmek 

D) endişeye kapılmak

SEÇ    A      B      C      D  

“Annem, her zaman yemeği göz açıp kapayıncaya kadar hazır ederdi.” tümcesinde, annenin hangi özelliği belirtmektedir? 

A) çalışkan olması 

B) elinin çabuk olması 

C) telaşlı olması 

D) işini severek yapması

SEÇ    A      B      C      D  

“Biz ne söylersek söyleyelim o, bildiğini okuyordu.” tümcesinde altı çizili deyimin anlamı, aşağıdakilerden hangisine uygundur? 

A) bildiklerini tekrarlamak 

B) yerli yersiz konuşmak 

C) her konuda bilgili olmak 

D) istediği gibi davranmak

SEÇ    A      B      C      D  

“Tutumlu olmak, ölçülü harcamak” anlamına gelen deyim hangisidir? 

A) hesabına gelmek 

B) hesaba kalmak 

C) hesabını görmek 

D) hesabını bilmek

SEÇ    A      B      C      D  

Türk topçusunun attığı mermi, düşman cephesini allak bullak etmişti. Tümcesinde ''Allak bullak etmek'' deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ikiye bölmek 

B) parçalamak 

C) karmakarışık etmek 

D) dümdüz etmek

SEÇ    A      B      C      D  

Ayşe, sıra benim resimlere gelince dudak büküp geçti. Selin’in söyledikleri neyi ifade ediyor? 

A) darılmak 

B) küçümsemek 

C) şaşırmak 

D) gülümsemek

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “tat” sözcüğüyle yapılmış bir deyim vardır? 

A) Annemin baklavalarının tadına diyecek yok. 

B) Bu romanı tadına vararak okudum. 

C) Bu elmanın tadında bir değişiklik var. 

D) Dilimiz tat alma organımızdır.

SEÇ    A      B      C      D  

Hiç sır saklayamayan insanlar için hangi deyim kullanılır? 

A) ağzında dili olmamak 

B) ağzında bakla ıslanmamak 

C) ağzı kulağına varmak 

D) ağzıyla kuş tutmak

SEÇ    A      B      C      D  

Bu düşünce kolay kolay kafalardan söküleceğe benzemiyor. Yukarıdaki tümcede geçen “kafalardan söküleceğe benzemiyor” ifadesi, hangi anlama gelir? 

A) unutturulması çok güç 

B) asla unutturulamaz 

C) zamanla unutturulur 

D) belki unutturulur

SEÇ    A      B      C      D  

Dedem buluttan nem kapardı. Yağmur’un dedesiyle ilgili olarak hangisi söylenebilir? 

A) meraklı 

B) içli 

C) alıngan 

D) titiz.

SEÇ    A      B      C      D  

Kardeşim de ele avuca sığmıyor. Yukarıdaki tümcede çocuğun hangi özelliği söz konusudur? 

A) geçimsizliği 

B) yaramazlığı 

C) inatçılığı 

D) kurnazlığı

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur? 

A) Ben kimseye dil uzatmam. 

B) Ormandaki ağaçlar bile dile gelmiş. 

C) Yanlış hareketiyle herkesin diline düştü. 

D) Hasta çocuğun dili kızarmış.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur? 

A) Yolunuzu dört gözle bekliyordum. 

B) Annem, bir dediğimi iki etmiyor. 

C) Seni gökte ararken yerde buldum. 

D) Verdiğiniz harçlığı aramızda paylaştık.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “özlem” söz konusu değildir? 

A) burnunda tütmek 

B) gönlünü almak 

C) göreceği gelmek 

D) gözleri yollarda kalmak

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisinde “değerini olduğundan fazla göstermek” anlamı vardır? 

A) Arkadaşım çok ağır başlıdır. 

B) Arkadaşım Emin, kendini çok ağıra satar. 

C) Barış, çok zeki, ancak ağır kanlıdır. 

D) Ahmet, bütün işlerini ağırdan alır.

SEÇ    A      B      C      D  

“Çok gizli işleri hiç kimseye hissettirmeden yapmak” anlamına gelen deyim hangisidir? 

A) kılı kırk yarmak 

B) saman altından su yürütmek 

C) buluttan nem kapmak 

D) iğneyle kuyu kazmak

SEÇ    A      B      C      D  

“Arkadaşının kitabında gözü kaldı.” tümcesindeki “gözü kaldı” söz grubunun anlamı hangisine uygundur? 

A) Çok beğendi. 

B) Kısaca baktı. 

C) Okumak istedi. 

D) Baktı durdu.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur? 

B) Bu malı elden çıkardı. 

C) O gece deliksiz bir uykuya dalmıştı. 

D) Öğrenciler çalışmalarının ödülünü almışlardı.

SEÇ    A      B      C      D  

İşte, bir taşla iki kuş vurmak diye buna derler. Yukarıdaki tümcede nasıl bir düşünce belirtilmektedir? 

A) kuşların taş ile vurulabileceği 

B) kuşların tuzakta zor tutulduğu 

C) iki işin birden başarıldığı 

D) işi başarmanın zorluğu

SEÇ    A      B      C      D  

I. iki ucunu bir araya getirememek

II. ikisi bir kazanda kaynamak

III. iki yakası bir araya gelmemek

IV. iki sözü bir araya getirememek

Yukarıdaki deyimlerden hangileri birbiriyle yakın anlamdadır? 

A) I-IV 

B) I-III

C) II-III 

D) II-IV