5.Sınıf Türkçe Testi10

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? 

A) yaşam-hayat 

B) kalın-ince 

C) yeni-eski 

D) ıslak-kuru

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? 

A) şehir-kent 

B) işitme-duyma 

C) acı-tatlı 

D) his-duygu

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? 

A) uzak-yakın 

B) genç-ihtiyar 

C) hızlı-yavaş 

C) tanık-şahit

SEÇ    A      B      C      D  

1. kalp-yürek 

2. geniş-dar 

3. kanıt-ispat 

4. il-vilayet 

Yukarıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 

A) ışık-ses

B) özgür-hür

C) cimri-pinti

D) yoksul-fakir

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? 

A) anıt 

B) sayı 

C) üye 

D) Duvar

SEÇ    A      B      C      D  

Seçenekteki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) kanıt – delil 

B) menfaat – yetenek 

C) kaygı – endişe 

D) dergi – mecmua

SEÇ    A      B      C      D  

“ Sorunları çözerken aklını kullanırdı.” Yukarıdaki altı çizili kelimenin yerine hangi kelime getirilirse cümlenin anlamı değişmez? 

A) parasını 

B) iplikleri 

C) problemleri 

D) Sokağı

SEÇ    A      B      C      D  

“Az önce sen içeride değil miydin?” Yukarıdaki cümlede hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur? 

A) az 

B) sen 

C) önce 

D) içeride

SEÇ    A      B      C      D  

I. soluk-nefes 

Il. tartışma – münakaşa 

III toplumsal – sosyal 

IV. tanık – hakim 

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi eş anlamlı değildir? 

A) I 

B) Il 

C) III 

D) IV

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? 

A) Açın karnı doyar, gözü doymaz. 

B) Doğru söz yemin istemez. 

C) Dost başa, düşman ayağa bakar. 

D) Yiğit bir yaşar, fırsat bin düşer.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 

A) sonuç – netice 

B) hızlı – yavaş 

C) mutluluk – saadet 

D) görev – vazife

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yöresel” kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır? 

A) Kadınlar, mahalli elbiselerini giymişti. 

B) Sonunda dağın doruğuna ulaştık. 

C) Yaşamını baştan sona gözden geçirdi. 

D) Arkadaşı için kaygılanıyordu.

SEÇ    A      B      C      D  

“Uyarı – bağışlama – kimlik – hüviyet – ikaz” Yukarıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı verilmemiştir? 

A) uyarı 

B) bağışlama 

C) kimlik 

D) ikaz

SEÇ    A      B      C      D  

Seçenekteki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? 

A) gel 

B) in 

C) yüksek 

D) ressam

SEÇ    A      B      C      D  

“Türkiye bir tarım ülkesidir.” cümlesinde, altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir? 

A) sanayi 

B) hayvancılık 

C) madencilik 

D) ziraat

SEÇ    A      B      C      D  

“Nitelikli eleman aranıyor” cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangisidir? 

A) Zeki eleman aranıyor. 

B) Vasıflı eleman aranıyor. 

C) Askerliğini yapmış eleman aranıyor. 

D) İşsiz eleman aranıyor.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? 

A) Bugünün küçüğü, yarının büyüğü. 

B) Damlaya damlaya göl olur. 

C) Gülme komşuna gelir başın

D) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

SEÇ    A      B      C      D  

“Mimar Sinan önemli yapıtlar bırakmıştır.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün anlamdaşı hangisidir? 

A) eser 

B) mimar 

C) heykel 

D) Resim

SEÇ    A      B      C      D  

“Sunduğu öneri sınıfça kabul edildi.”cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangi cümlede vardır? 

A) Okula sürekli erken geliyor. 

B) Sonunda verilen teklif hoşuna gitti. 

C) Yaşamın getirdikleri onu üzdü. 

D) Arkadaşı sürekli mızıkçılık

SEÇ    A      B      C      D