5.Sınıf Türkçe Testi11

Aşağıdaki karışık söz gruplarından anlamlı ve kurallı tümceler kurarsanız sıralama nasıl olur? 1-Değil 2– yaşamak 3– için 4– doğru 5– uzun 6– çabalamalıyız 7– yaşamak 8- için 

A) 5-3-2-4-1-6-8-7

B) 5-6-1-3-2-8-4-7 

C) 5-2-3-1-4-7-8-6

D) 3-6-1-8-7-2-5-4

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında baştan dördüncü sırada yer alır? 

A) Gemi 

B) Gerçek 

C) Geçit 

D) Geniş

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında sondan bir önce yer alır? 

A) Sabah 

B) Sarımsak 

C) Sarkaç 

D) Saman

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıda verilen eş anlamlı kelimelerden hangisinin karşılığı yanlış verilmiştir? 

A) ince-kalın

B) yoksul-fakir 

C) hikaye-öykü

D) esir-tutsak

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıda verilen zıt anlamlı kelimelerden hangisinin karşılığı yanlış yazılmıştır? 

A) Azami-asgari

B) Güzel-çirkin 

C) Esir-tutsak

D) Artı-eksi

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi eş anlamlıdır? 

A) Arkadaşlarla oyun oynamak çok güzel. 

B) Şekerli içecekleri sevmem. 

C) Bayramda babam bana armağan aldı. 

D) Ormanlar yurdumuzun süsüdür.

SEÇ    A      B      C      D  

Babası Eren’e sorar ( ) “ Aslanım ( ) neden arkadaşınla görüşmedin ( ) “ Eren cevap verir ( ) Yukarıdaki metinde parantez içlerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden sırasıyla hangileri gelmelidir? 

A) ( ;) (,) (,) (:)

B) (:) (,) (?) (:) 

C) (:) (?) (.) (,)

D) (.) (,) (,) (,)

SEÇ    A      B      C      D  

Merve ( )

-Sinemaya gidelim ( ) dedi ( ) 

Rukiye cevap verdi.

-Saat kaçta ( )

 

A) (;) (.) (.) (!) 

B) (.) (,) (.) (?) 

C) (:) (,) (.) (?)

D) (;) (,) (:) (?)

SEÇ    A      B      C      D  

“Atalarımız( ) ( ) Damlaya damlaya göl olur( ) demişlerdir ( )” Parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? 

A) ( “) ( ,) ( : ) (!)

B) (:) (“) (“) (.) 

C) (;) (,) (“) (.)

D) ( :) (-) (“) (.)

SEÇ    A      B      C      D  

İçimiz çirkinse, sırmalar giyinsek süslenemeyiz. Kabaysak, hoyratsak, budalalığa gönül vermişsek, insan erdemlerine ulaşamayız. Kişi ancak kalbiyle güzel olabilir! Yalnız ahlakla büyük olabilir! İçinde gizlediği zenginliklerle göz alabilir, insan kalplerini kazanabilir. Bunlar da ancak bir incelikte, terbiyede, iç güzelliğinde belirebilir, gerçek sabırlarda, fedakarlıklarda dile gelebilir. 

Parçaya göre “içiniz çirkinse” sözünü anlamca yerini tutabilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kötü düşünceli olmak 

B) Sabırsız olmak 

C) Kaba davranmak 

D) Bencil olmak

SEÇ    A      B      C      D  

En bildiğim konularda bile ne diyeceğimi şaşırıyorum. Sandalyeler dizilmiş, dinleyiciler bekliyor. Sen çıkacaksın karşındakileri bir saat, yarım saat oyalayacaksın. Sıkmadan, bıktırmadan. Hep kaçarım böyle durumlardan. 

Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? 

A) Kalabalıklar karşısında konuşmaktan çekinen 

B) İnsanlara saygı duymayan 

C) İnsanları kandırmaktan hoşlanmayan 

D) Kendine çok güvenen

SEÇ    A      B      C      D  

Köyde kış hazırlığı bitip tükenmek bilmiyor. Soğanlar kurutuldu. Dibeklerde günlerce bulgur kırıldı. Buğdaylar öğütüldü. Bunlardan deste deste yufka yapıldı. Derken kuru yemişlere sıra geldi. Aman, o ne kadar ceviz!.. 

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Soğanların nasıl saklandıkları 

B) Bulgurun nasıl öğütüldüğü 

C) Köyde kış hazırlıkları 

D) Yufkaların yapılış biçimleri

SEÇ    A      B      C      D  

Ne olur, ne olmaz diye iki ekmek aldı. Yolculuk dedi, araca bir lastik daha aldı. Zaten hep böyledir. Yarını sürekli düşünür, başına gelecek olası bir olay için o bu günden hazırdır. 

Tanıtılan kişinin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İleri görüşlü

B) Savurgan

C) Tedbirli

D) Kaygılı

SEÇ    A      B      C      D  

Servetini kaybeden zarar eder. Arkadaşını kaybeden daha çok zarar eder. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiş demektir. 

Yukarıdaki cümlelere göre bu dünyada en önemli olan nedir? 

A) Anne – babadır

B) Arkadaştır 

C) Cesarettir

D) Zenginliktir

SEÇ    A      B      C      D  

“Okuma zevki, eline ne geçerse, gelişigüzel değil, iyiyi kötüden ayırt ederek, kaliteliyi ayırarak, seçerek okumaktır.” cümlesine göre, okuma zevki nasıl kazanılır? 

A) Gelişigüzel okuyarak 

B) Eline ne geçerse okuyarak. 

C) İyiyi kötüden ayırt etmeden okuyarak 

D) Seçerek, en yararlı olanı okuyarak.

SEÇ    A      B      C      D  

Ben giderim adım kalır.

Dostlar beni hatırlasın.

Düğün olur bayram gelir,

Dostlar beni hatırlasın.

Şair bu dizelerinde ne dilemektedir? 

A) Yolculuğa çıkmayı 

B) Unutulmamayı 

C) Güzel günler görmeyi 

D) Dostlarıyla görüşmeyi

SEÇ    A      B      C      D  

Yaşamalıyız mutlulukla,

Arı gibi çalışmalıyız.

Sırasında vermeliyiz can,

Bizimle var olur, şenlenir vatan.

Şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Mutlu yaşamak gerektiği 

B) Çalışkan olmak gerektiği 

C) Nüfusumuzun artması gerektiği 

D) Fedakarlık yapılması gerektiği

SEÇ    A      B      C      D  

İnsanlar yüzyıllardan beri düşündüler, konuştular, sonunda yazmayı öğrendiler. Böylece düşündüklerini, yaptıklarını tarihe mal etme olanağına kavuştular. Bilgilerini ve deneyimlerini geleceğe aktararak, sonraki kuşaklara ışık tuttular. 

Paragrafa göre, insanlar bilgilerini gelecek kuşaklara nasıl aktarmışlardır? 

A) Uzun uzun düşünerek 

B) Kendi aralarında konuşarak 

C) Yazıyı icat ederek 

D) Düzenli çalışarak

SEÇ    A      B      C      D  

Vardığım evde emekleme çağında bir bebek vardı. Yerinde duramıyor, köşe bucak odayı karıştırıyordu. Annesi, afacan bebeğe bağırıyor; arada bir kolundan tutup sarsıyordu. Ben pencere önündeki divana oturdum. Çocuk beni iyice süzdükten sonra yaklaştı ve kucağıma geldi. Bir süre beni inceledi ve iki eliyle gözlerime saldırdı. Ellerini tuttum. “Amcanın gözlerini çıkaracaksın.” dedi babası. Sonra pencereye yüzünü dayadı. Karşı dağları, dağlar üzerinde kıpırdaşan bulutları gösterdi. 

Sözü edilen bebek için aşağıdaki özelliklerden hangisi en uygun düşer? 

A) Hareketli

B) Hasta

C) Çekingen

D) Sevimsiz

SEÇ    A      B      C      D  

Büyük şehirdeyim

Kimse bilmez nerde olduğumu şimdi

Kimse bilmez nasıl özlediğimi

Küçük şehirdeki dostlarımı... 

Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Yalnızlık çektiği 

B) Hasretle dolu olduğu 

C) Büyük şehri yadırgadığı 

D) Dertleşerek ferahladığı