5.Sınıf Türkçe Testi12

İsmin hallerinde kullanılan ekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? 

A) e, i, li, ce

B) e, i, de, den 

B) de, ki, den, I

D) ler, li, mi, de

SEÇ    A      B      C      D  

“Ankara” sözcüğü ismin hangi halindedir? 

A) -de hali

B) Yalın hal

C) -den hali

D) -e hali

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın haldedir? 

A) Çatıda

B) Merdiven

C) Duvarı

D) Bacadan

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki isimlerden hangisi hal eki almamıştır? 

A) Okulda

B) Sınıftan

C) Masaya

D) Tahta

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi yalın haldedir? 

A) Çiçek

B) Dergiyi

C) Kitapta

D) Okuldan

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın haldedir? 

A) Okulda

B) Sınıftan

C) Sandalye

D) Masaya

SEÇ    A      B      C      D  

- den durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Köyden

B) Halamdan

C) Kürdan

D) Sokaktan

SEÇ    A      B      C      D  

- de durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sofrada

B) Konuda

C) Yolda

D) Kalemlik

SEÇ    A      B      C      D  

- i durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ali

B) Örtüyü

C) Gülü

D) Eli

SEÇ    A      B      C      D  

“Kayalıkta” sözcüğü ismin hangi halindedir? 

A) -de hali

B) -i hali

C) -den hali

D) -e hali

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerin hangisi ismin –de hal ekini almamıştır? 

A) Manda

B) Bahçede

C) Oyunda

D) Uykuda

SEÇ    A      B      C      D  

“adayı – elmayı - örtü” sözcükleri sırasıyla adın hangi hâlindedirler? 

A) “-i” durumu, “-i” durumu, “-i” durumu

B) “-i” durumu, yalın durumu, “-i” durumu 

C) “-i” durumu, “-i” durumu, “-de” durumu 

D) “-i” durumu, “-i” durumu, yalın durumu

SEÇ    A      B      C      D  

Adın durum ekleri hangi seçenekte yanlış yazılmıştır? 

A) kulağı : “-i” durumu

B) kulakta : “-e” durumu 

C) kulak : yalın durumu

D) kulaktan : “-den” durumu

SEÇ    A      B      C      D  

Hangi tümcede adın “-e” durum ekini almış bir sözcük vardır? 

A) Deniz kenarında balık tuttuk. 

B) Okuldan eve giderken yaya kaldırımından yürüdüm. 

C) Güneşin zararlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanmak gerekir. 

D) Gökhan çalışmalarımda çok yardımcı oldu.

SEÇ    A      B      C      D  

“Marangoz ......... cadde ......... gördüm” tümcesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki hal eklerinden hangileri getirilmelidir? 

A) –a, -i

B) –u, -den 

C) –u, -de

D) –da, -de

SEÇ    A      B      C      D  

“................. hiç hoşlanmam” tümcesinde boş yere aşağıdaki isimin hal eklerini almış sözcüklerden hangisi gelmelidir? 

A) Çikolatada 

B) Çikolatayı 

C) Çikolataya 

D) Çikolatadan

SEÇ    A      B      C      D  

“Okuma ....... oynamak ..... daha çok severim” Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki hal eklerinden hangisi gelmelidir? 

A) –yı, -tan 

B) –da, -tan 

C) –yı, -ya 

D) –ya, -tan

SEÇ    A      B      C      D  

“Huy ....... huyun...... vazgeçmez.” Atasözünde boş bırakılan yerlere aşağıdaki eklerden hangisi gelmelidir? 

A) –suz, -dan

B) –lu, -dan 

C) –lu, -da

D) –lu, -u

SEÇ    A      B      C      D  

“Yaşlı ağacın altında oyun oynamayı özledim.” Cümlesinde hangi isim hal ekleri kullanılmıştır? 

A) -de,-i

B) -in, -de, -i

C) -li ,- in,-de,-i

D) –i ,-de

SEÇ    A      B      C      D  

altı çizili kelimelerden hangisi adın “-e” hali durumundadır? 

A) Karşıya yaya geçidinden geçerim. 

B) Güzelce uyudum. 

C) Dondurmaya hiç dayanamam. 

D) İlçe, köyden büyüktür.