5.Sınıf Türkçe Testi14

Tehlikeler karşısında önlem almak gerektiğinde bazen olumsuz düşünebiliriz. Ancak olumsuz düşünmeyi bir alışkanlık hâline getirmek, bizi tehlikelerden korumak yerine tehlikeye atar. 

1 ve 2. soruları yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız. 

Yazar, neyi alışkanlık hâline getirmenin zararlı olacağını söylemektedir? 

A) önlem almayı 

B) olumsuz düşünmeyi 

C) tehlikelerden korunmayı 

D) tedbirli olmayı

SEÇ    A      B      C      D  

Paragraftan çıkarılacak ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumsuz düşünmek alışkanlık hâline getirilmelidir. 

B) Olumsuz düşünmek insanı tehlikelerden korur. 

C) Olumsuz düşünmek faydalı olabilir ancak alışkanlık hâline getirilmemelidir. 

D) Olumsuz düşünen insanlar hayat boyu başarılı olurlar.

SEÇ    A      B      C      D  

Yıka taşları toprakları 

Şarıl şarıl. 

Tarlalar buğday bekler senden, çocuklar ekmek

Dünyanın da yüzünü yıkamak gerek

Yağ hay mübarek. 

Yukarıdaki şiirde şair aşağıdakilerden hangisine seslenmektedir? 

A) yağmura 

B) çiftçiye 

C) rüzgâra 

D) kara

SEÇ    A      B      C      D  

Sen ne güzel bulursun

Gezsen Anadolu'yu. 

Dertlerden kurtulursun

Gezsen Anadolu'yu. 

Billur ırmakları var, 

Buzdan kaynakları var. 

Ne hoş toprakları var

Gezsen Anadolu'yu. 

Yukarıdaki şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anadolu'nun güzellikleri 

B) Anadolu'nun kaynakları 

C) Anadolu'nun toprakları 

D) Anadolu'nun baharları

SEÇ    A      B      C      D  

Bir alakarga varmış. Öteki alakargaların hepsinden daha büyükmüş. Onun için kendini çok beğenip hepsini de hor görmeye başlamış. Karakargaların arasına gitmiş. Onlarla oturmak istemiş. Ama karakargalar "Senin şeklini de sesini de beğenmedik." demişler. Sonra da kovmuşlar. Dönüşte alakarga güvercinlere rastlamış. Onlara imrenip "Ben de güvercinim." diye aralarına girmiş. Ilk günler hiç ötmemiş. Güvercinler de ne bilsinler. Onu da kendilerinden sanıp ses çıkarmamışlar. Ama bir gün alakarga yanılmış. Bir bağırayım demiş. O zaman hilesi meydana çıkmış. Güvercinler, "Güvercinin böyle bağıranı olmaz." deyip alakargayı kovmuşlar. Alakarga ne yapsın? Yine alakargaların arasına dönmüş. Bu kez de onlar istememiş. 

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız. 

Metnin ana karakteri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ala güvercin 

B) alakarga 

C) karakarga 

D) kara güvercin

SEÇ    A      B      C      D  

Metinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir alakarganın güvercinlerle ve karakargalarla olan kavgası 

B) Bir alakarganın güvercinlerle olan dostluğu 

C) Bir alakarganın karakargalarla çıktığı yolculukta başına gelenler 

D) Bir alakarganın arkadaşlarını hor görüp başkalarıyla birlikte olma çabası

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılan olayın gerçekleştiği yer olabilir? 

A) Orman

B) Ev 

C) Okul

D) Kafes

SEÇ    A      B      C      D  

Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Başkalarını hor görmek kötü bir davranıştır. 

B) Kargalarla güvercinler arkadaş olamaz. 

C) Başkalarına gereğinden fazla değer verilmemelidir. 

D) Güvercinler kargalardan daha güzel hayvanlardır.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bir metnin ana fikri olamaz? 

A) Iyilik yapan iyilik bulur. 

B) Her iş zamanında yapılmalıdır. 

C) Iletişim araçlarının yararları. 

D) Başarılı olmak için çok çalışmak gerekir.

SEÇ    A      B      C      D  

Yaşamın her anı kutsaldır, değerlendirilmelidir. Güzelliklerden güzellikler çıkar ama sıkıntılardan da güzellikler çıkarmak mümkündür. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen paragraftan çıkarılacak bir sonuç değildir? 

A) Yaşamın her anı değerlidir. 

B) Yaşamda sıkıntılardan da güzellikler doğabilir. 

C) Yaşam, sıkıntıları da beraberinde getirir. 

D) Yaşamın her anının kıymeti bilinmelidir.

SEÇ    A      B      C      D  

Türküler söyler gelince bahar

Yaza, kışa hazırlık yapar. 

Ağaçların da var yürekleri

Ağaçlar tıpkı bizler gibi. 

Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Baharın gelmesinden duyulan sevinç 

B) Ağaç sevgisi 

C) Yaşama sevinci

D) İnsan sevgisi

SEÇ    A      B      C      D  

Bilinçli bir tüketici öncelikle aynı kalitedeki malların fiyatlarını araştırır. Satıcıların yaptığı reklamlardan etkilenmez. Aldatıldığında veya zarara uğradığında hakkını aramak için tüketici koruma derneklerine başvurur. 

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak yazılmış olabilir? 

A) Nasıl alışveriş yapmalıyız? 

B) Bilinçli tüketici nasıl olur? 

C) Tüketici koruma dernekleri nerelerde bulunur? 

D) Bilinçli tüketici neleri yapmaz?

SEÇ    A      B      C      D  

Kültürümüzün, güzel dilimizin bir hazinesi olan bilmece, karşılığı kendi içinde gizlenen soru demektir. Bilmecelerin hepsi birbirine benzemez. Bazı bilmeceler kısa, bazıları uzun, bazıları kafiyeli şiir veya mani şeklindedir. Tek cevabı olan, değişik düzenlenmiş bilmeceler çoktur. 

Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bilmece ve bilmecenin özellikleri 

B) Bilmecelerin ortaya çıkışı 

C) Bilmece sormanın yolları 

D) Bilmecelerin yararları

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bir metnin konusu olabilir? 

A) Boş zamanlarımızı yararlı işlerle değerlendirmeliyiz. 

B) Eğitim olmadan medeniyet olmaz. 

C) Televizyonun yararları ve zararları. 

D) Bazı işler yardımlaşmadan yapılamaz.

SEÇ    A      B      C      D  

Bu bahar havası, bu bahçe, 

Havuzda su şırıl şırıldır. 

Uçurtmam bulutlardan yüce, 

Zıpzıplarım pırıl pırıldır. 

Ne güzel dönüyor çemberim, 

Hiç bitmese horoz şekerim. 

Yukarıdaki şiirde şair neye özlem duymaktadır? 

A) çocukluğuna

B) çemberine 

C) horoz şekerine

D) bahara

SEÇ    A      B      C      D  

"Yol" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır? 

A) Bu sorunun çözüm yolunu bulamadım. 

B) Selinlerin evinin yolunu bilmiyorum. 

C) Onu görmek için her yolu denedim. 

D) Bu işi yapmanın bir yolunu bulmalıyım.

SEÇ    A      B      C      D  

"Yakın" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) Onun en yakın arkadaşı Gamze'dir. 

B) Yakın akrabalarımızı davet edeceğiz. 

C) Damlaların evi okula çok yakın. 

D) Seni kendime çok yakın görüyorum.

SEÇ    A      B      C      D  

"Dolu" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "boş" kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmamıştır? 

A) Bugün dolu yağdı. 

B) Dolu şişeyi devirdi. 

C) Bu kova su ile dolu. 

D) Çantam tıka basa dolu.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? 

A) Soruların çoğunu doğru, birkaçını yanlış çözmüşüm. 

B) Doğru ve dürüst insanlar başkaları tarafından sevilirler. 

C) Yaptığı hatayı fark edince arkadaşından özür diledi. 

D) Bu kitaptaki faydalı bilgilerden ödevinde yararlanabilirsin.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "düşünce" kelimesinin eş anlamlısı vardır? 

A) Hangi konuda konuşacaklarına karar verdiler. 

B) Sen de fikirlerini özgürce söyleyebilirsin. 

C) Bildiklerini arkadaşlarıyla paylaştı. 

D) Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım.