5.Sınıf Türkçe Testi16

Nedir bu insanların bu kitaplara düşkünlüğü? Kitaplar, hele romanlar ve şiir kitapları, neden insanların hayatında bu kadar büyük yer alıyor? Bence bunu cevaplandırmak için "insan niçin okur?" sorusunu ilkin cevaplandırmak gerekir." 

1. Yukarıdaki metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Romanlar ve şiirler 

B) Kitap 

C) Okumak 

D) İnsanlar

SEÇ    A      B      C      D  

"İnsanın sevinçli ve mutlu günlerinde çok dostu olur. Fakat zor günlerde dost kalmak, üzüntüleri paylaşmak özveri gerektirir. İşte bu özveriyi gösterenler gerçek dostlardır." 

2. Paragrafında anlatılan düşünceye aşağıdaki atasözlerinden hangisi uygundur? 

A) Dostun attığı taş baş yarmaz. 

B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. 

C) Dost başa, düşman ayağa bakar 

D) Dost kara günde belli olur.

SEÇ    A      B      C      D  

Pazara gitmeyi çok severdim. Filemi doldurmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya. Bir süre böylece pazarlık edenlere bakarım. "Üzüm kaça?" "Aman iyisinden koy!" "Yumurtalar taze mi?" diye peş peşe soru soranları seyretmesi öyle eğlenceli olur ki! Hele satıcıların bağırışları! 

3. Alışveriş yapmadan önce yazar ne yaparmış? 

A) Kalabalığın arasında dolaşırmış. 

B) Pazar yerinin dışında otururmuş. 

C) Yemek yermiş. 

D) Fiyatlara bakarmış.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi,müşterilerin yaptığı konuşmalardan değildir ? 

A) Aman iyisinden koy! 

B) Yumurtalar taze mi? 

C) Domates kaç lira? 

D Üzüm kaça?

SEÇ    A      B      C      D  

Eğlenceli olan nedir? 

A) Alışveriş yapmak. 

B) Kalabalık arasında dolaşmak. 

C) Satıcıların bağırışlarını dinlemek 

D) Soru soranları seyretmek.

SEÇ    A      B      C      D  

Elif, bütün bu güzel çiçek kokuları içinde, bu parlak ve yakıcı güneşin altında, bundan sonra öteki insanlar gibi yaşayabileceğini düşünüyordu. 

6. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisi ile ilgili bir ayrıntı yoktur? 

A) Görme 

B) Tatma 

C) Dokunma 

D) Koklama

SEÇ    A      B      C      D  

Bir araştırmada hastanelerde görev yapan ebeler, hemşireler, pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, genel cerrahi uzmanı hekimler araştırılmıştır. Unvan dağılımları, fiili çalışma ve eğitim durumları incelenmiştir . 

(7, 8, ve 9. soruları yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.) 

7. Yapılan araştırmada aşağıdaki görevlilerden hangisi yer almamaktadır? 

A) Pratisyen hekimler 

B) Genel cerrahi uzmanı hekimler. 

C) Hemşireler 

D) Sağlık memurları.

SEÇ    A      B      C      D  

Araştırmada aşağıdaki konulardan hangisi incelenmemiştir? 

A) Fiili çalışma 

B) Ücret dağılımları 

C) Unvan dağılımları 

D) Eğitim durumları

SEÇ    A      B      C      D  

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 

A) Bir araştırma yapılmıştır. 

B) Araştırmanın konusu hastanelerde görev yapan personeldir. 

C) Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimler de hastanelerde görev yapmaktadır. 

D) Unvanlar yeniden dağıtılmıştır.

SEÇ    A      B      C      D  

İnsanın sosyal destek bulabilmesi, örgütsel yapının, “sosyal çalışma ortamı” sağlayacak tarzda tasarımlanmasına bağlıdır. Sosyal destek; işe odaklanma, özel yaşamda mutlu olma, güven hissi, olumsuz düşüncelerden kurtulm genel olarak sorunlarla başa çıkma yeteneğini artırır. 

( 10, 11, ve 12. soruları yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.) 

10. Parçaya göre sosyal destekle ilgili olarak hangisi yanlıştır? 

A) Örgütsel yapı uygun tarzda tasarımlanmalıdır. 

B) Sosyal destek, güven hissi verir. 

C) Sosyal destek, olumsuz düşünme yeteneğini arttırır. 

D) Sosyal destek, sorunlarla başa çıkma yeteneğini arttırır.

SEÇ    A      B      C      D  

Yukarıdaki parçada kullanılan deyim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir? 

A) Başa çıkma 

B) Sosyal çalışma ortamı 

C) Mutlu olma 

D) Sosyal destek

SEÇ    A      B      C      D  

Paragrafta belirtilen sosyal destek aşağıdaki duygulardan hangisini artırmamaktadır? 

A) Güven hissi 

B) İşe odaklanma 

C) Olumlu düşüncelerden kurtulma 

D) Özel yaşamda mutlu olma.

SEÇ    A      B      C      D  

Bebeğin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besin, annenin kendi sütüdür. Her annenin sütü, kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Anne sütüyle beslenen bebeğin D vitamini ve flor dışında hiçbir ek sıvıya, ek besine, vitamine gereksinimi yoktur. İlk altı ay yalnız anne sütüyle beslenen bebekler sağlıklı büyür ve gelişir. Başta ishal olmak üzere mikroplu hastalıklara yakalanmazlar, bebeklik döneminden sonra da daha az hastalanırlar. 

(13, 14, 15, ve 16. soruları yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.) 

13. Bir bebek için en uygun besin aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Meyve suyu 

B) Anne sütü 

C) Mamalar 

D) Hazır sütler

SEÇ    A      B      C      D  

Anne sütüyle beslenen bebeklerin aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı vardır? 

A) Kalsiyum 

B) D vitamini 

C) Şuruplar 

D) İlaçlar

SEÇ    A      B      C      D  

Bebekler hangi dönemde yalnız anne sütüyle beslenirse daha sağlıklı olur? 

A) İlk altı ay 

B) Bir yaş 

C) İlk üç ay 

D) İki yaş

SEÇ    A      B      C      D  

Anne sütüyle beslenen çocuklar aşağıdaki hastalıklardan hangisine yakalanmazlar? 

A) Suçiçeği 

B) Öksürük 

C) Nezle 

D) İshal

SEÇ    A      B      C      D  

Doğru, dengeli, çeşitli, yeterli beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya çocukluk yaşlarından itibaren başlanmalıdır. Aksi halde; azalan aktiviteler, ev dışındaki sağlıksız ve kilo yapıcı besinlerin sık alınması, televizyon ve bilgisayarın karşısında daha çok vakit geçirme çocuk ve gençlerde şişmanlık hastalığına sebep olabilmektedir. Kahvaltının mutlaka yapılması, mümkün oldukça aile ile birlikte evde yemek yenmesi, fiziksel aktivite arttırılması sağlıklı olmak için dikkat edilmesi gereken konulardır. 

( 17, 18, 19 ve 20. soruları yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.) 

17. Çocukluk yaştan itibaren yapılmaya başlanması önerilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Yeterli beslenme 

B) Dengeli beslenme 

C) Doğru beslenme 

D) Düzenli uyku

SEÇ    A      B      C      D  

Çocuklarda şişmanlık hastalığına neden olan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? 

A) Televizyon karşısında zaman geçirme 

B) Kilo yapıcı besinlerin sıkça alınması 

C) Artan spor aktiviteleri 

D) Bilgisayarın karşısında zaman geçirme

SEÇ    A      B      C      D  

Sağlık olmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına dikkat edilmelidir? 

A) Kahvaltının yapılmasına 

B) Kantinden alışveriş yapılmasına 

C) Öğle yemeklerine 

D) Öğün atlamaya

SEÇ    A      B      C      D  

Paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz? 

A) Beslenme insan yaşamında o kadarda önemli değildir. 

B) Vakit geçirmek için besinler almalıyız. 

C) Beslenme kurallarına dikkat edersek sağlıklı oluruz. 

D) Televizyon ve bilgisayar karşısında zaman geçirmek bilgimiz artırır.