5.Sınıf Türkçe Testi17

DİL

Bir milleti ayakta tutan, 

En büyük güçtür dil. 

İnsanları anlaştırır, 

Küsleri barıştırır dil. 

Beşikte tatlı ninnim, 

Okulda ilk hecem, 

Dilimde söylediğim; 

En güzel türküdür dil. 

Düşünüyor, hissediyorsam, 

Anlıyor, anlatıyorsam; 

Yazıyor, okuyorsam, 

Anlamlı ve yücedir dil. 

İlknur Mersin

( İlk üç soruyu şiire göre cevaplayınız.) 

Şiire göre bir milleti ayakta tutan en büyük güç nedir? 

A) Din

B) Askeri güç 

C) Bayrak

D) Dil

SEÇ    A      B      C      D  

Şair ikinci dörtlükte Dil’i aşağıdakilerden hangisine benzetmemiştir? 

A) en güzel masal

B) beşikte tatlı ninni 

C) en güzel türkü

D) okuldaki ilk hece

SEÇ    A      B      C      D  

Şiire göre Dil’in anlamlı ve yüce olması için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? 

A) Düşünmek

B) Savaşmak 

C) Anlatmak

D) Yazmak

SEÇ    A      B      C      D  

“Dil” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? 

A) Yemek yerken dilimi ısırdım. 

B) Dilimde uçuk çıkmış. 

C) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. 

D) Tat alma organımız dildir.

SEÇ    A      B      C      D  

Birey ile toplum arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde vardır? 

A) Hece-Kelime

B) Ay-Yıldız 

C) Dil-Damak

D) Heyecan-Korku

SEÇ    A      B      C      D  

“ Yeni ” kelimesi hangi seçenekte soyut bir varlığı nitelemektedir? 

A) Yeni elbisemi çok beğendiler. 

B) Bu kitaptan yeni fikirler edindim. 

C) Okulumuz, yeni binasına taşındı. 

D) Evimize yeni halı aldık.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) özgür

B) tutsak 

C) bağımsız

D) hür

SEÇ    A      B      C      D  

“Bal dök yala” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tatlı 

B) Sevimli 

C) Çok değerli 

D) Tertemiz

SEÇ    A      B      C      D  

“ Bu sözüme hemen alındı.” Cümlesinde altı çizili sözcüğü hangisiyle değiştirirsek anlam değişmez? 

A) sevindi

B) karşılık verdi 

C) gücendi

D) atladı

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki zamirlerden hangisi aynı zamanda sesteş bir kelimedir? 

A) Ben

B) Sen 

C) Siz

D) O

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisi eşanlamlı (anlamdaş) değildir? 

A) kıymetli-değerli

B) zor-güç 

C) imkân-olanak

D) güven-hırs

SEÇ    A      B      C      D  

“Uyumak” kelimesi hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmamıştır? 

A) Bizim iş hala uyuyor. 

B) Hasta uyuyunca ameliyata alınacak. 

C) Kurnazlar beni uyuttular. 

D) Millet kazanırken sen uyudun.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? 

A) küçük-büyük

B) güçlü-kuvvetli 

C) ak-beyaz 

D) yalan-yanlış

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerin hangisi, sözlükte en son sırada yer alır? 

A) Hamarat 

B) Halı 

C) Hamsi 

D) Hamile

SEÇ    A      B      C      D  

“Kendi” sözcüğü, hangi cümlede deyim içinde yer almamıştır? 

A)Kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamıyordu. 

B) Kerem, kendi halinde bir çocuktu. 

C) O her zaman kendini ağır satar. 

D) Bu olaya kendini iyice alıştırmalısın.

SEÇ    A      B      C      D  

“ Bulmak ” sözcüğü hangi cümlede “Hatırlamak” anlamında kullanılmıştır? 

A) Çantanı buldun mu? 

B) Bu hareketi akıllıca buldum. 

C) Bu şarkının adını bir türlü bulamadım. 

D) Başına belayı buldun.

SEÇ    A      B      C      D  

Hangi cümlede “tavan” sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır? 

A) Köydeki evin damını onardık. 

B) Ülkemizdeki en yüksek dağ Ağrı Dağı’dır. 

C) Evin tabanını iyice temizledik. 

D) Kitabı okumak iki saatimi aldı.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim olan sözcük diğerlerinden farklı bir alanla ilgilidir? 

A) Şarkının nakarat kısmını biz söyleyeceğiz. 

B) Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür. 

C) Akdeniz İkliminde maki bitki örtüsü hâkimdir 

D) Kıyı Ege’de dağlar denize dik uzanır.

SEÇ    A      B      C      D  

“Yaramazken çok uslanmış duruma gelmek” anlamına gelen deyim hangisidir? 

A) Gözü dönmüş. 

B) Mum gibi olmak. 

C) Renk vermemek 

D) Göze gelmek

SEÇ    A      B      C      D  

Altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Dayımlar bizi çok sıcak karşıladı.

B) Sıcaklar arttıkça buralar çekilmez olur.

C) Çorba çok sıcak.

D) Sıcak havalarda yürüyüşe çıkar.