5.Sınıf Türkçe Testi18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir kişinin adının yerine kullanılmıştır? 

A) O, hem çok cana yakın hem de dürüst. 

B) O evin en güzel yeri balkonudur. 

C) O çocukta mükemmel bir resim yeteneği var. 

D) O kızı buralarda ilk defa görüyorum.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın adı yerine kullanılan bir sözcük vardır? 

A) Öğretmen sınıfa gülümseyerek girdi. 

B) Görüyorum ki sizinki daha yeniymiş. 

C) Yeşillik yerlerde piknik yapmayı çok severiz. 

D) Göl manzaralı bir yerde yemek yedik.

SEÇ    A      B      C      D  

"Şu" sözcüğü hangi cümlede adın yerine kullanılmıştır? 

A) Şu, daha taze, onu alalım. 

B) Şu kitabı okumuş muydun? 

C) Şu masayı birlikte kaldıralım mı? 

D) Şu adamı gözüm bir yerden ısırıyor.

SEÇ    A      B      C      D  

"O, çok büyük ve görkemli bir binaydı." cümlesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır? 

A) o

B) çok 

C) büyük

D) görkemli

SEÇ    A      B      C      D  

"Onlar eski olduğu için yeni ayakkabılar aldı." cümlesinde adın yerine kullanılan sözcük hangi varlığın yerini tutmuştur? 

A) onlar

B) eski 

C) için

D) ayakkabılar

SEÇ    A      B      C      D  

Hangi cümlede adın yerini tutan bir kelime vardır? 

A) Yeşim, yarın Lefkoşa’ya gidiyor. 

B) Annemin Ayşe’ye aldığı kitabı görmedim. 

C) Bilgisayarın tamirinden anlamıyorum. 

D) Siz ne zaman geliyorsunuz?

SEÇ    A      B      C      D  

“Bu akşam onunla bu konuyu konuşacağım.”cümlesinde hangi kelime zamirdir? 

A) Bu 

B) akşam 

C) onunla 

D) konuşacağım

SEÇ    A      B      C      D  

Hangi cümlede altı çizili kelime zamir olarak kullanılmıştır? 

A) Şu kitapları dolaba yerleştireyim. 

B) Bu evde uzun zamandır oturuyoruz. 

C) O,her zaman yanımızdadır. 

D) O elbiseyi çok beğendim.

SEÇ    A      B      C      D  

“…………… tatile ne zaman gidiyorlar?” cümlesinde noktalı yere hangi zamir gelirse uygun olur? 

A) Siz 

B) Biz 

C) O 

D) Onlar

SEÇ    A      B      C      D  

Hani cümlede zamir yoktur? 

A) Masamın tozunu almamışsınız. 

B) O servisle geliyor. 

C) Bu çok küçük bir gemi. 

D) Bazıları konuyu anlayamadı.

SEÇ    A      B      C      D  

“O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl olarak kullanılmıştır? 

A) O koltuk daha rahattır. 

B) O camı kim kırdı? 

C) Biz yalnız gideceğiz,o gelmiyor. 

D) O gömleğe bakabilir miyim?

SEÇ    A      B      C      D  

"..........,annesini çok sever." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelebilir? 

A) O 

B) Ben 

C) Sen 

D) Biz

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki zamirlerden hangisi birden fazla kişiyi belirtir? 

A) Şu 

B) Siz 

C) O 

D) Kendim

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? 

A) Kim okumak ister? 

B) Şu çiçek pek güzel. 

C) Çocuğu gördün mü? 

D) Bu Hikayeyi babam anlattı.

SEÇ    A      B      C      D  

"Ben yarın işe gelmeyeceğim." cümlesindeki hangi kelime isim yerine kullanılmıştır? 

A) yarın 

B) okula 

C) gelmeyeceğim 

D) ben

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur? 

A) Elif'in yazısını beğeniyorum 

B) O'nu niçin aramadınız? 

C) Biri seni sordu. 

D) Bu kalem sizin değil mi?

SEÇ    A      B      C      D  

"Bunu babama aldım." cümlesindeki hangi kelime,bir varlık adının yerine kullanılmıştır? 

A) bunu 

B) babama 

C) aldım 

D) hiçbiri

SEÇ    A      B      C      D  

"Onlar dün okula gitmediler." cümlesinde hangi kelime birkaç kişinin adı yerine kullanılmıştır? 

A) dün 

B) okula 

C) onlar 

D) gitmediler

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinin tamamı zamirden oluşmuştur? 

A) Ben- güzel-çiçek 

B) Siz-onlar-ile 

C) biz-herkes-kimse 

D) Sular-yüz-çünkü

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bir isimin yerine kullanılamaz? 

A) Mavi 

B) Hangisi 

C) Birkaçı 

D) Bazıları