5.Sınıf Türkçe Testi20

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güneş” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Güneş, gezegenlere ışık ve ısı verir.

B) Çiftçiler güneş batarken tarladandönüyorlardı.

C) Her tarafı eskimiş, güneş görmeyen birkonaktı.

D) Kedine yeni bir güneş gözlüğü aldı.

  2.  

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “perde” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yağmur bulutları, güneşi perdeledi.

B) Küçük odanın perdesini yeni diktiriyordu.

C) Okudukça zihnindeki esrar perdesi aralandı.

D) Oyunun son perdesi herkesi hüzünlendirdi.

  3.  

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  3- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük “terim” anlamlıdır?

A)Anıl Bey şive çalışmaları için Anadolu’ya gitti.

B)Matematik problemini sınıfta kimse çözemedi.

C)Bu şarkının sözleri beni geçmişe götürdü.

D)Bu yıl kupayı bir Anadolu takımı aldı.

 4. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  4- Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?

A) Bugünkü derste açı konusunu işledik.

B) Atılan gol ofsayt gerekçisiyle geçersiz sayıldı.

C) Eserde toplumsal gerçekler anlatılmaktaydı.

D) Dize sonlarındaki ses benzerliklerine kafiye denir.

  5. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  5- Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “terim” değildir?

A)Yazımın önemli bir bölümünü onun portresine ayırdım.

B)Yeni çıkan kitabımla ilgili eleştirileri okudum.

C)Olayları hikaye etme ,üstün bir yetenek işidir.

D)Edebiyat sanatı insanlardaki ruh inceliğini ortaya çıkarır.

  6. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  6- Aşağıdakilerin hangisinde “kök” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Çiçeği kökünden söktüler. 

B) Ailemizin kökü eskiye dayanır. 

C) Küçük çocuk bize kök söktürüyor. 

D) Bu sözcüğün kökü fiildir.

  7. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim vardır?

A)Denizlerin dibinde çok fazla canlı yaşar.

B)Kuşların tüyleri uçmalarına yardımcı olur.

C)Babası eksik dişlerinin yerine köprü yaptırmış.

D)Öyle güzel canlılar var ki aklımız duruyor.

  8. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  8- Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “çoğu kez” anlamında kullanılmıştır?

A) Senin söylediklerine tamamen inanmak istiyorum.

B) Büyükannem genellikle akşamları kitap okurdu.

C)Bir kelime bile sevdiğimiz insanı bazen kırabilir.

D) Geceyi oldukça rahat geçireceğimizi umarım.

  9. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  9-“Aralık” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iki nesne arasındaki açıklık” anlamıyla kullanılmıştır?

A) İki masa arasında bir metre aralık var.

B) Bir aralık yazdıklarıma göz atar mısın?

C) Başkan, bir aralık ortadan kayboldu.

D) O aralık, arkadaşlarımdan biri kitabımı alıvermişti.

  10. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı”sözcüğü ismi nitelememiştir?

A) Bahçeden tatlı elmaları topladık.

B) Bu akşam tatlı bir uyku çekmiş.

C) Annem bugün tatlı yaptı.

D) O, çok tatlı bir çocuktur.

  11. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  11. “Cam” ile “ayna” sözcükleri arasındaki anlamilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) Kağıt - mendil 

B) Hamur - börek

C) Toprak - saksı 

D) Fidan - ağaç

  12. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  12. “Derin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “içinde ona karşı derin bir sevgi besliyordu.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Ortalığı derin bir sessizlik kapladı.

B) En derin saygılarımı sunarım.

C) Yüzmek için derin suları seçmem.

D) Derin bir uykudan uyandığı belliydi.

  13. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  13. “Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamak, kavramak” anlamında kullanılmıştır?

A) Annenin gözü yavrusundan başkasını görmüyordu.

B) Beni aileden biri olarak görüyor.

C) Mehmet Çavuş, Birinci Dünya Savaşı’nı görmüş.

D) O da sonunda bu işin iyiye gitmeyeceğini gördü.

  14. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  14. “Ancak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde“en erken” anlamında kullanılmıştır?

A) Onun üzüntüsünü ancak sen hafifletebilirsin.

B) Geziye ancak son sınıflar katılabilecekmiş.

C) İçimizden ancak bir arkadaşımızla görüşebildi.

D) Bu hızla ancak akşama varırız.

  15. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “önemvermeyerek” anlamı taşıyan bir sözcükkullanılmıştır?

A) Arkadaşım, sade bir törenle evlendi.

B) Yalandan bir temizlik yapıverdiler.

C) Eline aldığı işi hemen bitiriverdi.

D) Beni, şakayla karışık uyardı.

  16. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  16. “Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde“Bu problem ancak bu yolla çözülür.” cümlesindekianlamıyla kullanılmıştır?

A) Hayatta epeyce yol almış bir insandı.

B) Bu yolda varını yoğunu harcadı.

C) Başarılı olmanın birçok yolu vardır.

D) Çocuklara yolda top oynamayın, dedi.

  17. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “terim” ifade eder?

A) Spor 

B) Müzik

C) Futbol

D) Portre

  18. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizilisözcük, diğerlerine göre özel anlamlıdır?

A) Baharın en güzel çiçeği papatyadır.

B) Çankırı, oldukça düzenli bir şehirdir.

C) En sevilen spor dalı futboldur.

D) Çocuk, en büyük mutluluk kaynağıdır.

  19. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  19. “Gün” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “iyiyaşanmış zaman” anlamında kullanılmıştır?

A) Gün biraz yükselince sıcak, kırları kapladı.

B) Gün gördün, diyenlere gülümseyerekbakardı.

C) Günün şartlarına uygun davranmayaçalışırdı.

D) Gün boyunca sabırla telefonun çalmasınıbekledi.

  20. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)   20. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi ekalarak yeni bir anlam kazanmıştır?

A) En büyük hayali pilot olmaktı.

B) Hâli vakti yerinde bir adama benziyordu.

C) Hangisinin haklı olduğu anlaşılamadı.

D) Yerde büyük kırmızı bir halı vardı.