5.Sınıf Türkçe Testi21

 

  A)

 B)

 C)

 D)  “Baktım çocuklar uçurtma uçuruyor. Her yıl, bahar aylarında, uçurtmayı gördüm mü, bir üzüntü duyarım içimde, ağlamaklı olurum. Ben uçurtma uçurmadım ki? Çocukluğumda pek isterdim, o renk renk kağıtlardan yapılmış uçurtmaların havalanmasına içimi çekerek bakardım. Annem bırakmazdı beni uçurtma uçurmaya. Soğuk alır hastalanırmışım…” ( 1. ve 2. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.) 1. Aşağıdakilerden hangisi, yazarın çocukluğunu hatırlamasına neden oluyor? 

A) Çocuklarla karşılaşması 

B) Bahar aylarının gelmesi 

C) Uçurtmaları görmesi 

D) Soğuk alıp hastalanması

 2. 

 A)

 B)

 C)

 D) 

 

 

Annesi, çocuğun dışarıya çıkmasını niçin istemiyor? 

A) Hastalanmasından korktuğu için 

B) Uçurtma uçurmasını engellemek için 

C) Başka çocuklarla oynamaması için 

D) Sokağa çıkacak yaşta olmadığı için 

 

 

 3. 

 A)

 B)

 C)

 D) “acımak” eylemi, hangi tümcede “üzücü bir durumu önlemek” anlamında kullanılmıştır? 

A) Çoluk çocuğuna acımasam bağışlamazdım. 

B) Marmara depremi kurbanlarına acıyorum. 

C) Dokunma sakın, yarım acıyor. 

D) Paraya değil, verdiğim emeğe acıyorum.

  4.

 A)

 B)

 C)

 D)  “Sonunda beklediği gün geldi. Karnesini aldı. Sınıfını geçmişti. Birkaç gün sonra yola çıktılar. Kampa yerleştiler. Kamp çok şirindi. Yalnızlıktan sıkılmaya başladı. Tatil bitmese diye içinden dilekte bulunuyordu. “ Yukarıdaki paragrafı anlam yönünden tutarsız yapan tümce hangi seçenekte verilmiştir? 

A) Sonunda beklediği gün geldi. 

B) Tatil bitmese diye içinden dilekte bulunuyordu. 

C) Kamp çok şirindi. 

D) Yalnızlıktan sıkılmaya başladı.

  5. 

 A)

 B)

 C)

 D)  Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi genel anlamlıdır? 

A) Köyümüzün yakınından geçen dere şırıl şırıl akıyor. 

B) Solucan toprak altında yaşayan bir canlı türüdür. 

C) Kartal avını kaptığı gibi yükselmeye başladı. 

D) Ürünlere zarar vermesin diye kuşları sürekli kovalıyordu. 

  6. 

 A)

 B)

 C)

 D)  “ Çocuğun eli sobaya dokundu.” tümcesindeki “ dokunmak” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle aynı anlamda kullanılmıştır? 

A) kazandığı paranın kuruşuna bile dokunmadı. 

B) Yediği bayat yemekler midesine dokundu. 

C) Rüzgâr estikçe ağacın dalları direğe dokundu. 

D) Acıklı türküler ona çok dokundu.

  7. 

 A)

 B)

 C)

 D)  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur? 

A) Her paragrafta satır başı yapmalıyız. 

B) Karenin çevresinin nasıl bulunduğunu biliyor musun? 

C) Bu şarkının notalarını biliyorum. 

D) Çocuklarını göz kulak oluyordu.

  8.  

 A)

 B)

 C)

 D)  Başkalarını aldatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan göstermelik davranış anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Danışıklı dövüş 

B) Akla karayı seçmek 

C) Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak 

D) Toz olmak 

  9. 

 A)

 B)

 C)

 D)   1. hazırlar, bol su ve gübreyle 2. kazar, fide dikeceği yastıkları 3. bahar gelince bahçıvan, toprağı 4. sebze fidelerini diker Yukarıdaki sözcük öbekleri ile kurallı ve anlamı bir tümce oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? 

A) 1 – 2 – 3 – 4 

B) 4 – 3 – 1 – 2 

C) 3 – 2 – 4 – 1 

D) 3 – 2 – 1 – 4 

  10. 

 A)

 B)

 C)

 D)  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta bağlı değildir? 

A) Beklerse onu da alıp götürürüz. 

B) Bu kalem seninse biraz kullanacağım. 

C) Nedense bu çevreye çabuk alışacağım. 

D) Evine taşınırsa bizleri davet edecek. 

 11. 

 A)

 B)

 C)

 D)  Aşağıdaki tümcelerden hangisinde “ de” eki sonuna geldiği kelimenin anlamını değiştirmiştir? 

A) Bayramda sizi çok bekledik. 

B) Eylülde okullar yeniden açıldı. 

C) Fabrikada açılış töreni yapıldı. 

D) Sınıfın gözde öğrencilerinden biriydi.

 12. 

 A)

 B)

 C)

 D)  “küçük” kelimesi, aşağıdaki hangi cümlede varlığı niteleyen kelime olarak kullanılmıştır? 

A) Küçük çocukları çok severim. 

B) Küçük, kenara çekilir misin? 

C) Her yerde küçükleri korumalıyız. 

D) Küçüğü nereye bıraktın?

 13. 

 A)

 B)

 C)

 D)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir kelime kullanılmamıştır? 

A) Ahmet, kalemi evde unutmuş. 

B) Yarın, sen de okula erken gel. 

C) Bunu da okursan iyi olur. 

D) Çocukken bile o, çalışkandı.

  14. 

 A)

 B)

 C)

 D)  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? 

A) Senin bu işi başaracağına adım gibi eminim. 

B) Evlerinin önünden geçen yola doğalgaz borusu döşediler. 

C) Toplantıya katılan konuşmacı çok güzel konuştu. 

D) Şiir okuyan insanlarda edebiyat zevki gelişir. 

  15. 

A)   

 B)

 C)

 D)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem devam etmektedir? 

A) Arkadaşım yeni bir kitap aldı. 

B) Çok çalışarak bu sınavı kazanacağım. 

C) Hiç yerinde durmuyor, oradan oraya koşuyor. 

D) Sana iki defa telefon ettim.

  16. 

 A)

 B)

 C)

 D)  “Çalışıyorum diyorsun ancak başaramıyorsun. O hâlde çok …………” cümlesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanabilir? 

A) başarılısın 

B) iyi çalışmıyorsun 

C) başarıyorsun 

D) çalışıyorsun

  17. 

 A)

 B)

 C)

 D)  “ Evimi yapıp ıssız adayı az çok öğrenince, bazı şeyler yetiştirmeyi düşündüm. Bu işi başarmak kolay değildi. Fakat, bütün zorlukları yenmeye kararlıydım.” diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Açıkgöz- Korkusuz 

B) Kararlı – Tutumlu 

C) Dengeli – İnandırıcı 

D) Azimli – Çalışkan

  18. 

 A)

 B)

 C)

 D)  “Mı, mi” aşağıdaki tümcelerin hangisine soru anlamı katmıştır? 

A) Annem geldi mi gelmedi mi bilmiyorum 

B) Boyama için kırmızı kalemi mi, yoksa mavi kalemi mi kullanacaksın 

C) Pişmiş mi pişmemiş mi belli değil 

D) Bu elbiseyi alacağımız belli mi, değil

  19. 

 A)

 B)

 C)

 D)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla, “kim, ne zaman, nasıl, nereden” sorularının cevabı bulunur? 

A) Ali, yazdan odun, kömür aldı. 

B) Hasan, dün yorgun argın işten geldi. 

C) Osman, karneyi alınca koşarak eve geldi. 

D) Serkan, akşamleyin Nevşehir’den Ankara’ya gitti.

  20. 

 A)

 B)

 C)

 D) Aşağıdaki kelimeler, anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirildiğinde baştan 4. kelime hangisi olur? dosta- vardır – gereksinimimiz – yakın – bir - her – zaman 

A) Gereksinimimiz 

B) Dosta 

C) her 

D) Yakın