5.Sınıf Türkçe Testi22

Bugünkü okulun ve eğitimin amaçlarından biri de okumayı alışkanlık hâline getirmesidir, Bü­tün eğitim kurumları, bu amacın gerçekleşmesine çalışmaktadır, Çünkü bireylerin gelişmesin­de, ulusların kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez,

Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz, Onla­rın yararını ve gerekliliğini inkâr edemez, iyi memur, iyi işçi, iyi çiftçi, iyi tüccar, iyi sanatçı,,, Kı­sacası iyi vatandaş daha çok okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkmıştır ve çıkacaktır,

(ilk üç soruyu metne göre yanıtlayınız.)

1) Bireylerin gelişmesinde ve ulusların yüksel­mesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

A. eğitim kurumlarının bakım ve onarımı 

B. okumanın alışkanlık hâline getirilmesi

C. kalkınmanın önemi ve gereği 

D. eğitime ayrılan alanların genişletilmesi

 

2) Yukarıdaki yazıda aşağıdakilerin hangi­sinden söz edilmemiştir?

A. Bütün eğitim kurumları okumayı alış­kanlık hâline getirmek için çalışmalı­dır.

B. Bireylerin gelişmesinde, ulusların kal­kınma ve yükselmesinde okumanın önemi ihmal edilemez.

C. Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz.

D. işçi, memur, tüccar, sanatçı okuma­nın yararını ve gerekliliğini inkar ede­mez.

 

3) iyi memur, iyi işçi, iyi çiftçi, iyi tüccar, iyi sanatçı olmak daha çok neye bağlıdır?

A. gelişmiş bir ülkede yaşamaya 

B.kitaplardan bol bol yararlanmaya

C. her zaman düzenli çalışmaya 

D.ülkede meslek okullarının bulunmasına

 

4) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde he­yecan söz konusudur?

A. Camdan dışarıya baktığımda kimseyi göremedim. 

B.Otobüs durağında oturmuş etrafı sey­rediyordu,

C. Her sabah köşedeki pastaneden simit alıyordu. 

D.Onu okulda görmek için can atıyordu.

 

5) "Çocuklar bulanık suyun içinde bir şeyler arıyorlardı." cümlesinde altı çizili sözcü­ğün karşıt anlamlısı hangi seçenekte kul­lanılmıştır?

A. Bidondaki temiz sudan bir bardak içti. 

B.Deniz suyu o kadar duru ki dibi görü­nüyor.

C. Bu deneyi saf suyla yapmalıyız. 

D.Kirli sularda yüzmek çok tehlikelidir. 

 

6) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi yoktur?

A. köy 

B. Koy 

C. yaş 

D. dal 

 

7) "çocuk -parkta - oynuyordu - küçük - oyun" 

1 2 3 4 5

sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğunuzda sıralama nasıl olmalıdır?

A. 4, 1,2,3,5 

B. 2, 3,4, 1,5 

C. 5, 3, 4, 1,2 

D. 4, 1,2,5, 3

 

 

 

8) "Çocuklar, baharda havada uçurtma uçurmayı severler." cümlesinde hangi sözcük gereksizdir?

A. çocuklar 

B. Uçurtma 

C. Havada 

D. baharda

 

9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "yüz" sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

A. Kırtasiyeden yüz sayfalık bir defter al­dı. 

B.Defterin ön yüzüne adını yazdı.

C. Cevizleri sayıp yüz tanesini torbaya koydu. 

D.Çözmesi gereken yüz soru vardı. 

 

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çöz­mek" sözcüğünün karşıt anlamlısı kulla­nılmıştır?

A. Yaşlı kadına maaş bağlandı. 

B.Bu işe çok bel bağladı.

C. Torbanın ağzını sıkıca bağladı, 

D.Ona yürekten bağlıydı.

 

 

 

 

 

11) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

A.çanta 

B.silgi 

C.cadde 

D.kasaba

 

12) Aşağıdaki sözcük gruplarından han­gisi cümle değildir?

A. Gülüştük 

B..Ali eve 

C.Teyzem bize geldi 

D.Leyla koştu

 

 

 

13) "tatlı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A. Çok tatlı bir kardeşi var. 

B.Tatlı uykusundan uyanmak istemedi,

C. Bizi tatlı bir gülümsemeyle karşıladı, 

D.Babam çayı tatlı içer,

 

14) "Soğuk" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A. Güneşli ama soğuk bir gün. 

B.Kuzeyden esen soğuk rüzgârlara ne denir?

C. Soğuk su içmiş, hasta olmuş, 

D.Eda, içeri girince salonda soğuk bir hava esti, 

 

15) "Yandı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmış­tır?

A. Kafasını kapıya vurunca canı yandı, 

B.Tiyatroya gidemedim biletim yandı.

C. Dün sabah kardeşimin eli yandı. 

D.Turşuyu fazla yedim içim yandı.

 

 

 

16) Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi önce gelir? 

A.marş 

C. Maşa 

B.masa 

D.maaş

 

 

 

17) "Can kulağı ile dinlemek" deyimi­nin açıklaması aşagıdakilerden hangisidir?

A. canı kulakta olmak 

B.ilgiyle dinlemek

C. dinlerken kulak vermek 

D.ilgisiz dinlemek

 

18) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, eş sesli (sesteş) bir sözcük vardır?

A. Tavşan havuç yiyordu. 

B.Ödevlerimi bitirdim.

C. Yüzmeye gideceğimiz için yüzü gülü­yordu. 

D.Sinemaya gidelim mi?

 

19) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “çalışmayı” anlatır? 

A) Borç yiğidin kamçısıdır. 

B) Ekmeden biçilmez.

C) Ayağını yorganına göre uzat. 

D) Sürüden ayrılanı kurt kapar.

 

 

 

20) “aldırma” sözcüğü hangi cümlede “boş vermek” anlamında kullanılmıştır? 

A) Seni şimdilik yanıma aldırmayacağım. 

B) Sigarayı çocuğa aldırma.

C) Oyuncak aldırma kitap aldır. 

D) Sen onun söylediklerine aldırma.