5.Sınıf Türkçe Testi23

1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sabah karşılaştığımız arkadaşlarımızı “Günaydın!” diyerek selamlarız.

B) Bir yakınımızın başarısını öğrendiğimizde ona “Kolay gelsin.” deriz.diyerek selamlarız. 

C) Ablamız bir eşyasını kullanmamıza izin verdiğinde ona teşekkür ederiz. 

D) Evimize gelen konukları “Hoş geldiniz.” diyerek selamlarız.

 

2.“Öğretmenimiz, suyun kaldırma gücünü banyo yaparken sezinleyip sokağa fırlayan bir düşünürden söz etti.” cümlesine göre “sezinlemek” ne demektir?

A) Anlamak, fark etmek B) Düşünmek C) Zor duruma düşmek D) Başkasına anlatmak

 

Yağmurlu bir kış gününün akşamıydı. Trafik sıkışıklığı ve yağmur kimseye göz açtırmıyordu. Nurgül, böylesine bir kalabalığın içinden geçerek evlerine geldi. Annesi kapıyı açar açmaz konuşmaya başladı:

— Anne, bugün öğretmenimiz bir duyuru yaptı. Hani, tatilde yurt dışından gelecek konuk öğrenciler vardı ya, işte onların gelmesi kesinleşmiş. Öğrenci konuk etmek isteyen ailelerin hemen başvurması gerektiğini söylediler. Ne olur, yarın biz de başvuralım, tamam mı?

(Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)

3.Metnin ikinci cümlesinde geçen “göz açtırmamak” sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağmurun şiddetinden dolayı gözlerini açamaz hâle gelmek

B) Havanın soğuk olmasından dolayı çok üşümek

C) Başka bir iş yapmasına vakit veya imkân vermemek

D) Görmezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak

4.Nurgül, annesinden aşağıdakilerden hangisini istemiştir? 

A) Tatilde yurt dışında yaşayan akrabalarına konuk olarak gitmeyi

B) Sınıftaki tüm öğrencilerle birlikte yurt dışına tatile gitmeyi

C) Tatilde yurt dışına giderek orada bir aileye konuk olmayı

D) Tatilde yurt dışından gelecek bir konuğu misafir etmeyi

5.“Bugün öğretmenimiz bir duyuru yaptı.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? 

A) Neden? B) Ne zaman? C) Kim? D) Ne?

 

 

 

6.Aşağıdakilerden hangisi 5N 1K sorularındandır?

A) Hangi kazağı beğendin? B) Bu elbise bana yakışmış mı?

C) Niçin bu sıraya oturmuyorsun? D) Otobüste kaç yolcu vardı?

 

7.“Ben de sizinle birlikte gelmek isterdim ama _____” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak uygun olmaz?

A) evde yapmam gereken işler var. B) annem gelmeden evden çıkamam.

C) ödevlerimi bitirmem gerekiyor. D) birazdan orada olurum.

 

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı yere “veya” yazmak uygun olur? 

A) Arkadaşlarımın güzel .............. çirkin olmasına önem vermem.

B) Kardeşimi çok seviyorum .............. bazen beni çok kızdırıyor.

C) Sana bir sır vereceğim .............. kimseye söylemeyeceksin.

D) Kapı çaldı .............. açtığımda kağıda kimsecikler yoktu.

 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay sebebiyle birlikte verilmiştir? 

A) Annem için yapamayacağım bir şey yoktur. 

B) Hastalandığı için bize gelemeyecekmiş.

C) Siz de bizimle birlikte bir bardak süt için. 

D) Çantasının içinde oyuncakları da vardı.

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek bir durumdan söz edilmemektedir? 

A) Minik kedi sobanın yanında öyle güzel uyuyordu ki... 

B) Maymunların daldan dala atlamalarına hayran kaldık. 

C) Çalılıkların arasından çıkan tavşan çocuğa göz kırptı. 

D) Yavru kuşlar ancak anneleri tarafından beslenebiliyordu.

 

 

 

 

Oyun, çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar ve gelişmelerini sağlar. Oyundan ve oyuncaklardan mahrum bazı çocukların gelecekte asık yüzlü ve somurtkan kişiler oldukları görülmüştür. Oyunlar, aşırı olmadığı sürece çocuklar için vazgeçilmez eğlence kaynaklarıdır.

 

11.Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çocukların aşırı oyun oynamaları ruhsal gelişimleri için zararlıdır. 

B) Oyun ve oyuncaklar çocuğun ruhsal gelişimi için gereklidir.

C) Gelecekte mutlu çocuklar görmek istiyorsak onlarla oynamalıyız.

D) Çocukların eğitiminde oyunların ve oyuncakların bir etkisi yoktur.

 

Okulumu, sınıfımı, arkadaşlarımı seviyorum. Öğretmenimi... Onu dünyalar kadar seviyorum. Bana kalırsa dünyanın en iyi, en güzel insanı o. İnsanın gözlerine şöyle bir baksın, onun ne durumda olduğunu hemen anlar.

Yalnız bu mu? Çok okuyan, çok araştıran, bilgili biridir. Bize der sırasında neler anlatır neler... Yalnız ülkemizin tarihini değil, dünyanın tarihini bile biliyor. Ha, aynı zamanda çok gezmiş. Hatta Almanya’da bile beş yıl öğretmenlik yapmış, sonra dönüp bizim sınıfı almış.

12.Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir öğrencinin çevresindeki insanlar hakkındaki düşünceleri 

B) Bir öğrenci ile öğretmeni arasında geçen olaylar

C) Bir öğrencinin arkadaşlarıyla yaşadığı maceralar 

D) Bir öğrencinin öğretmenine duyduğu sevgi ve hayranlık

 

Keçicik açık bir kapı bulmuş, evin içine girmiş. Derken oraya yolu düşen bir kurdu görmüş. Keyifle gülmeye başlamış. Kurdu alaya almış. Demediğini bırakmamış. Kurt:

— Bunları sana sen değil, şu içerisine sığındığın ev söyletiyor ey şaşkın, demiş.

13.Yukarıdaki metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi belirtilmemiştir?

A) Yer 

B) Karakter

C) Zaman 

D) Olay

 

Çam, palamut, meşesi

Çeşit çeşit kuş sesi,

Serin, koyu gölgesi,

Bir cenneti andırır.

 

14.Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yurt sevgisi 

B) İnsan sevgisi 

C) Orman sevgisi 

D) Yaşama sevinci

 

15.Aşağıdakilerden hangisi konusu kültür ve sanat olan bir haberin başlığı olamaz?

A) Şişmanlar risk altında 

B) Çocuklara sinema kitabı 

C) Sanatçıların 'sahne arkası’ 

D) Açıl perde açıl!

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “süratli” kelimesinin hem eş anlamlısı hem de zıt anlamlısı kullanılmıştır?

A) Yüzünden sinirli mi, sevinçli mi olduğunu anlarım.

B) Çok hızlı yürüyorsun, biraz yavaş yürüsene! 

C) O kadar çok yemek yedi ki neredeyse patlayacaktı. 

D) Tembel tembel oturacağına biraz derslerine çalış.

 

17.“İletişim araçları geliştikçe insanlar arasındaki mesafeler iyice kısaldı.” cümlesinde altı çizili kelimelerin eş anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir? 

A) elektronik - ilişki 

B) teknoloji - aralık 

C) uzay - yakınlık 

D) haberleşme - uzaklık

 

18.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamlı ama devrik (kurallı olmayan) bir cümledir? 

A) Beni okulun bahçesinde bekleyecekler. 

B) Aramadı o kadar söylediğim hâlde.

C) Oyunumuzu bozduğu için ona kızdım. 

D) Ekmek almak için bakkala gittim.

 

19.“Öyle çok ayakkabısı vardı ki bunlar evdeki ________ sığmaz olmuştu.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümle anlamlı olur?

A) ayakkabıcıya

B) ayakkabılara 

C) ayakkabılığa 

D) ayakkabıcılığa

 

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılışı yanlıştır? 

A) Evde, okulda, yolda, her yerde okurdu. 

B) Önlüğündeki, leke bir türlü çıkmıyordu. 

C) Annem, babam, ablam da gelecekler. 

D) İçeri yavaşça girdik, üstümüz değiştirdik.