Cümle Anlam İlişkisi -5. Sınıf

1) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi söz konusudur?
A) Kar yağdığı için yollar kapandı.
B) Siz anlatın, ben geliyorum.
C) O saate kadar asla gelmez.
D) Ben işimi sağlama alırım.

2) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Benim işim buraya kadar.
B) Gerçeği söylediğim için kızdılar.
C) Bu kalemi de size aldım.
D) Bugün için geleceğinizi söylemişti.

3) İnsanda çok keramet vardır; ama düşünce gücü kısıtlanmış, düşüncelerini etrafına iletme fırsatı bulamamış, bu fırsatı elinden alınmış insanda değil.
Bu cümleye anlamca en yakın cümle, aşağı­dakilerden hangisidir?
A) İnsan fikrine saygı, bilimselliğin en önemli il­kelerindendir.
B) İnsan, cihanın en kusursuz ve en yüce canlısıdır.
C) İnsanın yetenek ve yaratıcılığı düşünce öz­gürlüğü ile ortaya çıkar.
D) İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği dü­şünme yeteneğidir.

4) Anlamsız bir çocukluk ve tatsız bir gençlik, insanı olgunluk çağına erken hazırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılanı bütünüyle kapsar?
A) Olgunluk çağı, çocukluk ve gençlik yıllarının bitimiyle başlar.
B) Tecrübeler, insanı iyi bir biçimde olgunlaştırır.
C) Çocukluk ve gençlik yılları gerektiği gibi yaşanmazsa kişi yaşıtlarından önce olgunlaşır.
D) İnsan hayatında çocukluk ve gençlik çağı kadar olgunluk çağının da önemi vardır.

5) Aşağıdakilerden hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
A) Sokağa böyle çıkarsan hastalanırsın.
B) Bütün bu zorluklara seni sevdiğinden katlan­mış.
C) Bu konu zordur, kolay anlaşılmaz.
D) O, pireye kızıp yorgan yakar.

6) 1. Söğüt ağaçlarını da çok severim.
2. Söğütleri eskiden beri severim.
3. Söğütleri oldum olası severim.
4. Söğüt ağaçlarını severim.
Hangileri yakın anlamlıdır?
A) 2-3     B) 3-4      C) 1-2      D) 2-4

7) Hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı değildir?
A) Eve gitmesek de sinemaya gitsek.
B) Ödevimi yapsam da rahatlasam
C) Elindekileri bitirse de gitsek
D) Bir an önce versem de kurtulsam

8) Hangi cümlede karşılaştırma yapılmamıştır?
A) Antalya o zaman da bir liman kentiydi.
B) Meydana gelen en şiddetli sarsıntı budur.
C) Çocukların tümü cılız ve hastalıklıydı.
D) Babanı biraz daha yaşlanmış gördüm.

9) Hangi cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Harman yerinde doğmuş, çocukluğu da köyde geçmiştir.
B) Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarına uymuştu.
C) Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarı kesilmişti.
D) Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonuç, kendisini hazırlayan nedenle birlikte verilmiştir?
A) Eve gelince çiçekleri suladık.
B) Yakıtımız bitince yolda kaldık.
C) Köye hava kararınca ulaştık.
D) Konuşurken senden de söz ettik.