Anlatımına Göre Cümleler -5. Sınıf

1) (I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye’de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 ton civarındadır. (III) Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da artırmalıyız. (IV) Öteden beri dışarı sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da incirlerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir.

Yukarıdaki paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, ötekilere göre daha keskin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir yargılar içermektedir?

A) I ile V       B)I ile IV        C)I ile III      D) II ile IV

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme söz konusudur?

A) Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor.

B) Öyküdeki kişilerin dördü kadın, üçü erkektir.

C) Romanın sonunda kahramanların hepsi ölüyor.

D) Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tekdüzelik görülüyor.

13) (I) Bu kitapta anlatılanlar 1940 yılında geçiyor. (II) Yazarın arka kapakta açıkladığına göre bu yapıt, yazmakta olduğu roman dizisinin ilk kitabını oluşturuyor. (III) Kitapta, Çukurova yöresi ve bu yörede yaşayanların birbirleriyle olan ilişkileri ele alınıyor. (IV) Bunlar içtenlik ve sevecenlikle yoğrulmuş, yalın bir anlatımla sergileniyor. (V) Bu anlatım açık, kısa cümleli bir dille beslendiğinden zevkle ve ilgiyle okunuyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde söyleyenin kendi düşüncesine yer verilmiştir?

A) I. ve II.    B) I. ve III    C) IV. ve V.     D) II. ve IV.

 

4) (I) Önceleri yazınsal türlerin en etkilisinin roman olduğunu sanıyordum. (II) Sonra tiyatronun romandan daha güçlü, daha etkili bir tür olduğunu anladım. (III) 1940′lardan sonra da tiyatroya yöneldim. (IV) Peş peşe altı tiyatro eseri yazdım. (V) Yazdıklarım, çok büyük bir ilgi gördü ve çeşitli sahnelerde oynandı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesnellik söz konusudur?

A) I. ve II.   B) I. ve III.    C) II. ve V.    D) III. ve IV

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?

A) Ahmet Haşim’in “Sonbahar” şiirindeki kişileştirme de çok ilgi çekicidir.

B) Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bu şiirinde doğadaki nesnelerin özellikleri insanlar için kullanılmıştır.

C) Faruk Nafiz Çamlıbel’in, “Han Duvarları”nda birçok kez kişileştirmeye başvurduğu görülmektedir.

D) Yunus Emre’nin şiirinde “bulut”un gizli gizli ağlamasından söz edilerek buluta insan niteliği verilmektedir.

 

6) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir nitelik taşımaktadır?

A) Bu sanatçının resimleri, duygu ve düşünceyi görselliğe dönüştüren tutarlı bir üslubun ürünüdür.

B) Sanatçı kendine özgü çağdaşlık anlayışını ve eleştirel tavrını bu dizide de sürdürüyor.

C) Sanatçı, bu resimlerinde gerçekleri, değişik yorum ve çağrışımlara açık biçimde vurguluyor.

D) Sanatçının sarı ve yeşil renkleri ağırlıklı olarak kullandığı kırsal kesim resimlerinde, çalışan köylüler görülüyor.

 

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğrudan anlatım söz konusu değildir?

A) Aragon, o müthiş şiirinde “Mutlu aşk yok ki dünyada.” demiyor mu?

B) Cemal Süreya, “Ben neredeysem yalnızlığın başkenti orasıdır.” demiş.

C) Edip Cansever, kapalı şiirin olmadığını, şiire kapalı insanın olduğunu söyler.

D) Ülkü Tamer”in o güzel şiiri “Ben sana teşekkür ederim.” dizesiyle başlar.

 

8) Aşağıdakilerden hangisi “sanatçı neyi anlatmış?” sorusunun cevabı olabilir?

A) Fuzuli, kasidesinde Hz Muhammed’i konu edinmiş.

B) Derinlikli, içten ve güzel dizeler yazmayı başarmış.

C) Ana motif olarak bütün şiir boyunca sudan yararlanmış.

D) Birçok edebi sanatı ustalıkla kullanmayı başarmış.