Cümle Yorumlama -5. Sınıf

1) Bir şiirin değeri, söyleyişi ile biçiminin mükem­melliğine bağlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile aynı anlamdadır?
A)  Biçimi güzel olan şiirler mükemmeldir.
B)  Değerli şiirler, hem biçim hem de söyleyiş bakımından kusursuzdur.
C)  Şiirde zirveyi yakalayabilmek için etkileyi­ci bir söyleyiş oluşturmak gerekir.
D) Bir şiirin kalitesi, konusunun çok güzel ol­ması ile ölçülür.

2) Derin düşünmeyen insan, hiçbir şeyi değişti­remez; hiçbir şeyi değiştirmeden de uygarlık olmaz.
Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?
A) Değişim, insanın doğasında vardır.
B) Uygarlık, insanların ortak çabalarının ürü­nüdür.
C) Bütün insanların amacı, uygar bir şekilde yaşamak olmalıdır.
D) Uygarlık, derin düşünmesini bilen insanlar­la doğmuştur.

3)Romancı, eserlerini içinde bulunduğu toplumun değerlerini dikkate alarak yazmak zorundadır.
Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Romancının toplumsal değerlerden beslenmesi gerekir.
B) Roman yazarı, eserlerinde toplumsal değerlerle çelişmemelidir.
C) Yazarın içinde yaşadığı toplumu anlatma zorunluluğu yoktur.
D) Roman yazarı yaşadığı toplumun değer yargılarını dikkate almalıdır.

4)“İnsanların yükselmesi, gelişme ve medeniyet, yemekle başlamış, yemekle aynı derecede ileri gitmiştir.” sözüne hak vermemek mümkün mü?
Yukarıdaki cümlenin konusu nedir?
A) Medeniyetin yemek kültürünü etkilemesi
B) Yemek kültürünün medeniyetle ilişkisi
C) Yemek kültürünün tarihî gelişimi
D) Yemek kültürünün özellikleri

5) “Akıl tamamlandığında söz noksanlaşır.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Akıllı kişiler, az ve öz konuşur.
B) Çok konuşanlar, olgunlaşmamış kişilerdir.
C) Öz konuşmak, çok okumayı gerektirir.
D) Az konuşanlar düşünmeyi ihmal ediyordur.

6)1. akıllılar
2. yanılmayacaklarını
3. ileri sürmezler
4. zayıf taraflarını
5. bildiklerinden
Yukarıdaki sözlerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 1-4-5-2-3                                    B) 1-2-3-4-5
C) 1-4-5-3-2                                    D) 1-3-4-2-5

7) “Bir kişi ile sohbet ederken hep ………….. söz eder, kendi düşüncelerimizi öne sürersek karşımızdakinin susmasına ve bir süre sonra sohbetin kesilmesine …………..”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümlenin anlamında bir bozulma olmaz?
A) kişiliğimizden – katkı sağlarız.
B) başkalarından – neden oluruz.
C) kendimizden – yol açarız.
D) boş şeylerden – kapı aralarız.

8) Öfkenin doruğa çıktığı anlarda akıl, sözünü dinletemez.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile aynı anlamdadır?
A) Akıl, duyguları frenleyebilmelidir.
B) İnsanlar duygusal olmaktan korkmamalıdır.
C) İnsan, çok sinirlendiğinde aklıyla değil, duygularıyla hareket eder.
D) Akıllı insanlar, duygularının güdümüne girmezler.