Cümle Vurgusu Soruları

47) Aşağıdakilerin hangisinde vurgu, zaman üzerindedir?

A) Oya, yarın akşam uçakla Adana’ya gidecek.

B) Yarın akşam uçakla Adana’ya Oya gidecek.

C) Oya, Adana’ya uçakla yarın akşam gidecek.

D) Oya, yarın Adana’ya akşam uçakla gidecek.

 

48) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?

A) Bu soruyu ancak öğretmen çözer.

B) Bütün gün Mustafa’yı konuştuk.

C) Bunu bir de Melek Hanım’a sorun.

D) Haksız eleştiriler onu kızdırıyordu.

 

49) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, dolaylı tümleç üzerindedir?

A) Yarın kütüphaneye seninle birlikte ben de geleceğim.

B) Yarın ben de seninle birlikte kütüphaneye geleceğim.

C) Kütüphaneye yarın be de seninle birlikte geleceğim.

D) Ben de kütüphaneye seninle birlikte yarın geleceğim.

 

50)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç en önemli ögedir?

A) Seninle ilk kez okulda karşılaştık.

B) Bahçenin önündeki boşlukta aniden bir patlama oldu.

C) Yüzmeyi öğrenmediğime çok üzülüyorum.

D) Çocukluk yıllarımı özlemle anıyorum.

 

51) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman kavramı üzerindedir?

A) Az önce ben, o kitabı dayıma verdim.

B) O kitabı dayıma az önce ben verdim.

C) Ben, o kitabı dayıma az önce verdim.

D) Dayıma az önce ben o kitabı verdim.

 

52) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesne” cümlenin en önemli ögesi durumundadır?

A) Kaptan, geminin güvertesinde yolcuları saygıyla karşıladı.

B) Geminin güvertesinde yolcuları saygıyla kaptan karşıladı.

C) Kaptan geminin güvertesinde saygıyla yolcuları karşıladı.

D) Kaptan, yolcuları saygıyla geminin güvertesinde karşıladı.

 

53) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, vurgulanan öge durumundadır?

A) Ağaçlar, renkli giysilerini teker teker giyiniyorlar.

B) Bu öğrenciler hep gelecek için çırpınıyorlar.

C) Saçlarımı, öğrenciler için verdiğim emek beyazlattı.

D) Tiyatro kültürü çağımızda uygarlığın bir ölçüsüdür.

 

54) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem vurgulanmıştır?

A) Ben yüz vermeyince hemen yanımızdan ayrıldı.

B) Parçaladı gördüklerim ciğerimi.

C) Dil uzatmakta ustadır.

D) Telefonda”Cicim ayı bitti.”diyor.

 

55) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beni” sözcü­ğü kullanıldığı yere göre cümlenin en önemli ögesi durumuna getirilmiştir?

A) Dün sabah Ayten okulda beni aramış.

B) Arkadaşım şubat tatilinde beni istanbul’a çağı­rıyor.

C) Sınıfımı geçersem babam beni İzmir’e götüre­cek.

D) Öğretmen sınavda beni en ön sıraya oturttu.