Anlatım Bozuklukları Test -1

8.Sınıf Türkçe Anlatım Bozuklukları Testi 

 

1. “Seni seviyor ve saygı duyuyorum.” Cümlesin-dekine benzer bir anlatım bozukluğu hangi¬sinde vardır?

A) Elbette yarın gelebilir.

B) Görüşlerimi beğendiği gibi katılıyor da.

C) Ben göreve daha yeni başladım.

D) Herkes rahatsız ve iyi değil.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bari onu her gün görseydin.

B) Çocuğun sevinçten etekleri tutuştu.

C) Bu filmin yarım kalmasını istemiyorum.

D) Davul sesi gittikçe artıyordu.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fazla” söz¬cüğüne gerek yoktur?

A) Çocuğa fazla kızmanıza gerek yok.

B) Bu sene buralara fazla kar yağmadı.

C) Çocuklar, fazla biletiniz var mı?

D) Bundan sonra daha fazla uyanık olmalısın.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anla¬ma gelen sözler gereksiz yere bir arada kullanılmıştır?

A) Sonunda gizli sırlarını açığa vurdu.

B) Eninde sonunda bunu duyacak.

C) Doğru dürüst bir iş bulamadım.

D) Bu yaz sıcaktan birçok gölün suyu kurudu.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcü¬ğün yanlış yerde kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Okan’ın arka ayak adalesinde yırtılma olmuş

B) Bu futbolcu bir çalımla üç oyuncuyu geçti.

C) Bu yarışta istediği başarıya ulaşamadı.

D) Yeni oyuncular takıma uyum sağladı.

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanılmadığı için anlam karışıklığı meydana gelmiştir?

A) Evet şimdi söylüyorum.

B) Hırsız çocuğu dövdü.

C) Hayır bugün gidemezsin.

D) Gel demesi kolay, git demesi zor.

 

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Pişmiş aşa su katmada üstüne yoktur onun.

B) Çok çalıştı fakat sınavı kazanamadı.

C) Öğrencinin, bugünlerde çok çalışmak gerekir.

D) İnşaatın bitirilmesi gerektiğini bildirdiler

 

8. “Arife bugün ailemle birlikte gezeceğimi söylerim.” cümlesindeki sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında değişiklik olmaz?

A) Bugün

C) Birlikte

B) Söylerim

D) Arife

 

9. “Geçtiğimiz günlerde tutuklu sanıklardan iki kişi tahliye edilerek salıverilmişti.” cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “Tahliye edilerek” sözcükleri cümleden çıkarılmalı

B) “Sanıklardan” sözcüğü atılarak tutuklulardan diye düzeltilmeli

C) “Geçtiğimiz günlerde” sözcüğünden sonra virgül konmalı

D) “Tutuklu” sözcüğü cümleden atılmalı

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatımbozukluğu vardır?

A) Dışarı işleriyle ben, evdeki işlerle karım meşgul olur.

B) Yergilerimizde olduğu gibi övgülerimizde de ölçülü olmalıyız.

C) Susuyorlar; dut yemiş bülbül gibi susuyorlar.

D) Türkçe, bir ilim konusuydu; ilimde doğrular yaşar, yanlışlar düzeltilirdi.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” çı-

karıldığında cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz?

A) Bu yıl da takdir almış.

B) Yavrum seni de seviyorum.

C) Şairin bu şiiri de çok güzel.

D) Belki de bugün gelmez.

 

12. “Sanatçı, bu program sayesinde çok geniş in¬sanlara ulaştığını söyledi.” Cümlesindeki anla¬tım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “Sayesinde” yerine “sebebiyle” kullanılarak

B) “insanlara” sözcüğü atılıp “kitlelere” getirelerek

C) “Ulaştığını” yerine “yetiştiğini” getirilerek

D) “Sanatçı” sözcüğünden sonraki virgül atılarak.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki anlatım bozukluğu diğerlerinden farklıdır?

A) Bu kitapta yazar insanı haksızlık ediyor?

B) Kimse kapımı çalmasın, rahatsız etmesin.

C) Size bir çay içirmeden bırakır mıyım?

D) Kitaba baktı ve bana geri verdi.

 

14. “Onun bana söylediği birçok ş^/ieri kendime he¬def olarak seçtim.” Cümlesi >ki anlatım bo¬zukluğu nasıl giderilebilir?

A) “birçok” yerine “pek çok” sözcüğü getirilerek

B) “şeyleri” sözcüğündeki çoğul eki atılarak

C) “kendine” sözcüğü atılarak

D) “seçtim” yerine “belirledim” getirilerek

 

15. “Bence çağımızın en büyük hastalığı olarak bu¬nu görüyorum.” Cümlesindeki anlatım bozuk¬luğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebi¬lir?

A) “Bence” sözcüğündeki eşitlik eki atılarak

B) “çağımızın” sözcüğündeki ilgi eki atılarak

C) “büyük” yerine “önemli” sözcüğü getirilerek

D) “bunu görüyorum” yerine “budur” getirilerek

 

16. “Aşağı indik, arabamızı çalınmış olarak bulduk.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Mantık hatasının olması

B) Ek fiil eksikliğinin olması

C) Cümlede belirsizlik bulunması

D) Özne – yüklem uyumsuzluğu

 

17. “Haftanın en güzel günlerinden biridir cumartesi, pazar.” cümlesindeki anlatım bozukluğuna benzer bir ifade aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bu düşünce bana biraz çok ters düşüyor.

B) Bu mevkiye gelmeme en büyük sebep annem¬dir.

C) Beni en çok üzen şey saygısızlık ve yalandır.

D) Toplantıya katılan pekçok davetliler vardı.

 

18. “Eskiden hoş görmediğimiz bazı durumlara şim¬

di hoşgörüyle bakıyor; hatta bazen alkışlıyoruz.”

cümlesindekine benzer anlatım bozukluğu

aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Teyzesi, yeğenine ne sarıldı ne de öptü.

B) Müşteriyle güzelce ilgilenip yardımcı oldu.

C) Çağrılmayan bir sen, bir de ben kaldım.

D) Kimse burada çekirdek ve sigara içmesin.

 

19. “Hayattaki her şeye bu gözle bakmak böyle de¬

ğerlendirmek gerekir.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamlama hatasının olması

B) Nesne eksikliğinin olması

C) Gereksiz sözcük kullanımı

D) Özne – yüklem uyumsuzluğu

 

20. “Sonbaharla birlikte ağaçlar yapraklarını döktüler.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyumsuzluğu

B) Tümleç eksikliği

C) Mantık hatası

D) Cümlede belirsizlik bulunması

 

CEVAPLAR

1.B 2. B 3. D 4. A 5. A 6. B 7. C 8. C 9. A 10. A 11. D 12. B 13. A 14. B 15. A 16. A 17. C 18. A 19. B 20. A