5.Sınıf Türkçe Mecaz Anlamlı Kelimeler Testi

 

 

   DİL

Bir milleti ayakta tutan,

En büyük güçtür dil.

İnsanları anlaştırır,

Küsleri barıştırır dil.

Beşikte tatlı ninnim,

Okulda ilk hecem,

Dilimde söylediğim;

En güzel türküdür dil.

 

Düşünüyor, hissediyorsam,

Anlıyor, anlatıyorsam;

Yazıyor, okuyorsam,

Anlamlı ve yücedir dil.

İlknur Mersin

 

( İlk üç soruyu şiire göre cevaplayınız.)

 

1.  Şiire göre bir milleti ayakta tutan en büyük güç nedir?

 

      A) Din                      B) Askeri güç

     C) Bayrak                     D) Dil

 

2.  Şair ikinci dörtlükte Dil’i aşağıdakilerden hangisine benzetmemiştir?

 

      A) en güzel masal     B) beşikte tatlı ninni

     C) en güzel türkü      D) okuldaki ilk hece

 

3.  Şiire göre Dil’in anlamlı ve yüce olması için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

 

      A) Düşünmek           B) Savaşmak

     C) Anlatmak             D) Yazmak

 

4.  “Dil” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

 

A) Yemek yerken dilimi ısırdım.

B) Dilimde uçuk çıkmış.

C) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

D) Tat alma organımız dildir.

 

5. Birey ile toplum arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde vardır?

 

  A)Ay-Yıldız                 B)Hece-Kelime 

  C) Dil-Damak           D) Heyecan-Korku  

 

6.  “ Yeni ” kelimesi hangi seçenekte soyut bir varlığı nitelemektedir?

 

A)Bu kitaptan yeni fikirler edindim. 

B) Yeni elbisemi çok beğendiler.

C) Okulumuz, yeni binasına taşındı.

D) Evimize yeni halı aldık.

 

7.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

      A) özgür                   B) hür

     C) bağımsız               D)tutsak

 

8.  “Bal dök yala” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) Tatlı                      B) Sevimli 

    C) Tertemiz                D) Çok değerli

 

9.  “ Bu sözüme hemen alındı.” Cümlesinde altı çizili sözcüğü hangisiyle değiştirirsek anlam değişmez?

 

      A) gücendi               B) karşılık verdi

     C)  sevindi                 D) atladı

 

10.  Aşağıdaki zamirlerden hangisi aynı zamanda sesteş bir kelimedir?

 

      A)O                                  B) Sen                         

    C) Siz                                D)Ben    

 

11.  Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisi eşanlamlı (anlamdaş) değildir?

 

        A) kıymetli-değerli    B) zor-güç

        C)güven-hırs        D) imkân-olanak

 

12.  “Uyumak” kelimesi hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmamıştır?

 

A) Bizim iş hala uyuyor.

B) Kurnazlar beni uyuttular.

C)Hasta uyuyunca ameliyata alınacak.

D) Millet kazanırken sen uyudun.

 

13.  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?

 

  A)  ak-beyaz                  B) güçlü-kuvvetli  

  C) küçük-büyük            D) yalan-yanlış

 

 

 

14.  Aşağıdaki kelimelerin hangisi, sözlükte en son sırada yer alır?

 

A)Hamsi               B) Halı              C) Hamarat                     D) Hamile 

 

 

 

15.  “Kendi” sözcüğü, hangi cümlede deyim içinde yer almamıştır?

 

A) Bu olaya kendini iyice alıştırmalısın.

B) Kerem, kendi halinde bir çocuktu.

C) O her zaman kendini ağır satar.

D)Kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamıyordu.

 

16.  “ Bulmak ” sözcüğü hangi cümlede “Hatırlamak” anlamında kullanılmıştır?

 

A)Bu şarkının adını bir türlü bulamadım. 

B) Bu hareketi akıllıca buldum.

C) Çantanı buldun mu?

D) Başına belayı buldun.

 

17.  Hangi cümlede “tavan” sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır?

 

A)Evin tabanını iyice temizledik.

B) Ülkemizdeki en yüksek dağ Ağrı Dağı’dır.

C) Köydeki evin damını onardık.

D) Kitabı okumak iki saatimi aldı.

 

18.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim olan sözcük diğerlerinden farklı bir alanla ilgilidir?

 

A) Şarkının nakarat kısmını biz söyleyeceğiz.

B) Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.

C) Akdeniz İkliminde maki bitki örtüsü hâkimdir

D) Kıyı Ege’de dağlar denize dik uzanır.

 

19.  “Yaramazken çok uslanmış duruma gelmek” anlamına gelen deyim hangisidir?

 

A) Gözü dönmüş.    

B) Mum gibi olmak.   

C) Renk vermemek 

D) Göze gelmek

 

20.  Altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

 

A) Dayımlar bizi çok sıcak karşıladı.

B) Sıcaklar arttıkça buralar çekilmez olur.

C) Çorba çok sıcak.

D) Sıcak havalarda yürüyüşe çıkar.