5.Sınıf Türkçe Kelime Bilgisi ve Anlamı Testi

KELİME BİLGİSİ

Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz. 

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu.

 

( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

 

1. Parçaya göre ulusal kültürün oluşması için aşağıdakilerden hangisi şarttır?

 

A) Dilimizde Fransızca sözcükler kullanmalıyız.

B) Kültürümüzü tanıtmalıyız.

C) Arapça öğrenmeliyiz.

D)Ulusal dilimizi kullanmaya dikkat etmeliyiz.

 

2.  Atatürk, Türk Dil Kurumunu niçin kurdu?

 

  A) Dilimizin gelişmesi için.

B) Ekonomiyi düzeltmek için.

C) Ulusal bağımsızlığımızı kazanmak için.

D)Tarihimizin iyi araştırılması için.

 

3.  Bu parçada kaç tane özel isim vardır?

 

      A) 1                   B) 3       C) 5                        D) 4  

 

4.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki ile türetilmemiştir?

 

  A) öğrenci                 B) balıkçı                   

  C) demirbaş              D) taksici

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ismin -i halinde bir kelime yoktur?

 

A) Oturduğumuz evi temiz tutmalıyız.

B) .Elindeki elmayı iyi yıka.

C) Burada yürümek cesaret ister

D) Kardeşimi yarın okula ben götüreceğim.

 

6.  Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hem yapım eki, hem çekim eki vardır?

 

A)   Kadınlara            B) Satılık

C) Oduncular             D) Araştırma

 

 

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?

 

A) Mavimtırak          B) Başöğretmen

C) Beşiktaş               D) Karapınar

 

 

 

8.  “Büyük” kelimesi hangi cümlede zarf olarak kullanılmıştır?

 

A) Kendime büyük bir pizza aldım.

B) Büyüklerine saygılı olmalısın.

C) O havuzu büyük yap.

D) Onların evi bizimkinden büyük.

 

 

 

 

 

9.  “Akşama kadar aralıksız, odunlukta çalıştım.” Cümlesindeki hangi sözcükte yapım ve çekim eki bir aradadır?

 

      A) Akşama               B) Odunlukta   

     C) Aralıksız         D) Çalıştım

 

 

 

 

 

10.  Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisi bir ad ve bir fiilin birleşmesinden oluşmuştur?

 

      A) Sarayburnu               B) Aslanağzı

    C) İmambayıldı              D)Yarımada

 

 

 

11.  “Bilgisayarım elektrikler kesilince kapanıverdi.” Cümlesindeki zamir, ne tür bir zamirdir?

 

       A)  Şahıs Zamiri        B) İlgi Zamiri

       C) İyelik Zamiri        D) İşaret Zamiri

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıra sayı sıfatı kullanılmıştır?

 

A) Olcay, okuma yarışında birinci sıraya geçti.

B) Adam başı üçer kiraz düşüyor.

C) Pazardan iki karpuz aldık.

D) Yarım düzine kalemi olmuş.

 

13.  “Mühendisin bilgisayar çantası bizim evde kalmış.” Cümlesinde ne tür bir tamlama vardır?

 

A) Sıfat tamlaması    

B) Takısız isim tamlaması

C) Zincirleme isim tamlaması

D) Belirtili isim tamlaması

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur?

 

A) İstanbul’a yarın gideceğiz.

B) Babam sesi duyunca yukarıya koştu.

C) Doktor şimdi gelecek.

D) Ayakkabıyı bugün alabilirsiniz.

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almıştır?

 

    

A) Nilüfer             B) Güler               C)Kadınlar               D) Patlar

 

16.   Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sert ünsüzlerin benzeşmesi olayı vardır?

 

A) çocuğu           B)  küçücük                  C) kalıbı                  D) çiçekte   

 

17.  Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de harftir?

 

      A) ken                      B) yor

      C) ö                          D) f

 

18.  Hangi seçenekte sözcüğün özelliği doğru verilmiştir?

 

A) kalem    : cins, soyut, tekil

B)  zil         : cins, soyut, çoğul

C)  Boncuk : özel, somut, tekil

D)  karalar  :  özel, çoğul, somut

 

19.  Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin tamlayanı anlamca pekiştirilmiştir?

 

     A) Sapsarı ayva             B) Mavimsi ceket

    C) Büyücek kedi             D) Kalın tel  

 

20.  Aşağıdakilerden hangisi, birleşik isim değildir?

 

      A) Eminönü              B) Öğretmen

     C)  Eskişehir            D) Kabadayı