5.Sınıf Türkçe Ses Olayları Testi

1- Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?

 

A) Türkü geleneksel edebiyatımızın ürünüdür.

B) Şiirlerini hece ölçüsüyle yazıyor.

C) Son şiir kitabı çok güzeldi.

D) Kitapta karamanlar yöresel ağızlarıyla konuşturulmuş.

 

 

2- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur.

 

A) Yanlız B) YanlışC)Herkez D) Deyil

 

3- “Moraracaksınız” kelimesinin kök ve ekleri hangi seçenekte doğru olarak ayrılmıştır?

A) Kök- yapım eki-çekim eki- çekim eki

B) Kök- yapım eki-yapım eki- çekim eki

C) Kök- çekim eki-yapım eki- çekim eki

D) Kök- çekim eki-yapım eki- yapım eki

 

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel değerlendirme yapılmıştır?

 

A)Bu eser Milli Mücadele dönemini anlatıyor.

B)Yazar, eserinde köy yaşantısını anlatmıştır.

C)Eleştirmenler bu eserle ilgili farklı görüşler ortaya koymuş.

D)İlginç doğa betimlemeleri,büyülü bir üslup kullanılmış.

5-Ahlakın en temel ilkesi ; sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına 

yapma.

Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir?

 

A)Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

B)İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.

C) Uzaktan davulun sesi hoş gelir.

D) Düğün seyirciye kolay gelir.

6-. Aşağıdaki cümlelerden hangisi beklenti belirten bir yargıdır?

 

A)Hani buraya gelmeyecektin.

B)O, bu soruyu çözebildi.

C)İyi bir doktor olacağına inanıyorum.

D)Burada her şey bir başka güzel.

7-.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yumuşama olmaz?

 

A) Yamaç B) Konut C)Yurt D) Toprak

8- ‘ Kapılmak’ sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır?

 

A)Irmakta yüzen çocuk akıntıya kapıldı.

B)O, benim tatlı sözlerime kapıldı.

C)Kasabanın güzelliğine kapılarak oraya yerleşti.

D)Aniden şiir yazma isteğine kapıldı.

9-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin kökü doğru olarak ayrılmıştır?

 

A) Çan-ta-y-ı B) Es-er-i C) Bal-ık D) Sev-gi

10- “p,ç,t,k” ünsüzleriyle biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirilirse bu sözcüklerde 

yumuşama olur.

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralara uygun bir örnek yoktur?

 

A) Yeni okuduğum kitabın sayfaları yırtılmış.

B) Annem geldikten sonra evden çıktım.

C) Küçük köpek korkudan ağacın kovuğuna saklandı.

D) Yurdumuzun her yanı cennet gibi.

11- “Alnında geçmişin izleri

Geleceğe umutla bakıyordu.”

dizelerinde yer alan sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır?

a)Alnında

b)Geçmişin

c)Umutla

d)Bakıyordu

 

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?

A)Bugünkü toplantı oldukça verimliydi

B)İnsanlar sorunlarını konuşarak çözmelidir.

C)Dünyanın en güzel şehri İstanbul’dur.

D)Makale yazılarında fikir ispatlama amacı vardır.

13-Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir?

 

a)Mevsimlerden en güzeli sonbahardır.

b)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

c)Haftada beş saat Türkçe dersi işliyoruz.

d)Sınıfın en uzun boylu çocuğu Emre’dir.

 

 

 

14-Aşağıda koyu yazılmış kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir?

 

a)Kitapçıdan yeni kitaplar aldık.

b)Alnında küçük bir leke var.

c)Küçük bir kelebek parmağıma kondu.

d) Sokakta geç vakitlere kadar oyun oynamamalıyız.

15-Aşağıdaki kelimelerden hangisine gelen ek farklıdır?

a)Kitaplar b)Geldi c)Simitçi d)Evden

16-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

a)Geliyorum b)Eve c)Televizyon d)Kalemlik

 

17-Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi kuralı vardır?

A)Bu yapının işçiliği Mimar Sinan’a aittir.

B)Bu toprağa bol gübre vermeliyiz.

C)Dün dişçiden randevu aldım.

D)Bu baskının başka bir örneği yok.

18-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?

A)Hayat her zaman güzeldir.

B)Yazarın mükemmel bir anlatımı var.

C)Daha önce bu kadar iyi bir filme gitmemiştim..

D)Yazarın yirmiden fazla öykü kitabı var.

19- Aşağıdaki atasözleriyle anlam bakımından bir üçlü oluşturulursa hangisi dışta kalır?

 

A) Atı, atın yanına bağlama,ya huyundan ya suyundan.

B) Üzüm üzüme baka baka kararır.

C) Dost dostun ayıbını örter.

D) Körle yatan şaşı kalkar.

 

20- “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten 

önceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır?

A)Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne. C) Nasıl bakıyor dersiniz bize 

yıldızlar.

B)Bilmiyor günün değerini insanoğlu. D) Patlıyor insanın sabrı

amaçsız yaşamda