8.Sınıf Türkçe İnteraktif Test 12

 

 

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) Batı 

B) Gerilim 

C) Değişim 

D) Hamle

2. 2. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi sıfat değildir? 

A) Kırmızı toka 

B) Güzel çiçek, 

C) Elmanın iyisi 

D) Renkli ışıklar

3. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ilgi zamiri yoktur? 

A) Benim çantam yanımda, seninki nerde? 

B) Bizimkiler bugün gelecek. 

C) İçerdeki kitapları getirin. 

D) Ayşe'nin kalemi kırmızı, benimki mavi.

4. 4. Aşağıda size verilen bilgilerden hangisi öykü (hikaye) unsurlarından biri değildir? 

A) Hikayede ( öykü) bir olay örgüsü ve kişiler vardır. 

B) Hikayede zaman kavramı vardır. 

C) Hikayede yer (mekan ) vardır 

D) Öyküde olaylar,doğrudan doğruya eserdeki kişi tarafından anlatılır.

5. 5. ‘’ İnsanları başarıya götüren şey; azmin zaferidir.’’ Cümlesinde altı çizili tamlamanın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir;? 

A) Belirtisiz isim tamlaması 

B) Belirtili isim tamlaması 

C) Zincirleme isim tamlaması 

D) Takısız isim tamlaması

6. 

 6. “Çok kırıcı konuşuyorsun.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün türdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? 

A) Yorulduk ama iyi iş çıkardık. 

B) Beni sessizce dinleyin şimdi. 

C) Okula yürüyerek geldim. 

D) Kapıyı hızla çekip,dışarı çıktı.

7. 7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde iyelik zamiri yoktur? 

A) Ayağını yerden kesecek bir arabası olsun istiyordu. 

B) Kitabını bana verir misin? 

C) Konuyu gereksiz ayrıntılarla dağıtmayalım. 

D) Bugün okulda çantası kaybolmuş.

8 8. “ Çok güzel haberler aldım bugün ondan.” cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 

A) zarf- zarf- zamir 

B) sıfat- zarf- zamir 

C) zamir – zamir- sıfat 

D) zarf- zamir- zamir

9. 9. 

“ Ela gözlerine kurban olduğum 

Yüzüne bakmaya doyamadım ben 

İbret için gelmiş derler cihana 

Noktadır benlerin sayamadım ben “

Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A ) Güçlü bir sevgiyi ifade ettiği 

B ) Abartma sanatından yararlanıldığı 

C ) İnsanlara öğüt verildiği 

D ) Betimlemelere yer verildiği

10.

10. Aşağıdakilerden hangisinde abartma vardır ? 

A ) arkadaşım çok güçlüydü 

B ) Güle güle öldük 

C ) Deniz çarşaf gibiydi 

D ) Teknoloji ses hızını aşan araçlar geliştirildi

 

11. 

 11. Hangisinde adlanmış sıfat vardır ? 

A ) Büyükler , küçükleri korumalıdır 

B ) Onu yürüyüşünden tanırım 

C ) Babamla konuyu araştırdık 

D ) yüzüme çok soğuk baktı

12.12. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? 

A) Dalgın 

B)Çınarın 

C) Bilgiç 

D)Çöplük

13.13. Hangi kelime iyelik zamiri eki almıştır? 

A)Devletim 

B)Severiz 

C)Okursun 

D)Yazınız

14. 

  14. “ Bana öyle geliyor ki ,bu yıl çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek; karlar, yağmurlar kesilmeyecek; artık bir daha bahar toprağımızı şenlendirmeye cesaret edemeyecek” diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)Kuşkulu 

B)Karamsar 

C)Tedbirli 

D)Kaygılı

15.15. Şiir değiştirir insanı. Bir okuyucu sevdiği şairi tanımadan başka, tanıdıktan sonra başka insandır. Çok sevdiğiniz, hoşunuza giden şiirlerle ilk karşılaşmalarınız düşünün. Gece ise uykunuz açılmıştır. Bir daha, bir daha okumak, ezberlemek, yakınlarınıza dinletmek istersiniz okuduğunuz şiiri. Yaşama istekleriniz artmıştır. Bir coşku, bir katkıdır yaşamınıza. Artık değişmez, zenginleşmiştir yaşamınız. 

A) Şiirin insan hayatını etkilediği 

B) Şairleri tanımak gerektiği 

C) Şiir okumanın bir ihtiyaç olduğu 

D) Şiirin hoşça vakit geçirttiği

16. 

 16. Hangi cümlenin öğeleri “özne-dolaylı tümleç- yüklem” şeklinde sıralanmıştır? 

A) Kâzım Efendi, sokağın köşesindeki küçük dükkânı kiraladı. 

B) O, müşterinin her istediğini karşılamayı düşündü. 

C) Ekmekten pirince kadar her şey bu dükkânda bulunacaktı. 

D) Alış verişe gelen herkes dükkânın yeni sahibini kutladı.

17. 

 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz uyumsuzluğu yazım yanlışına sebep olmuştur? 

A) Sınıftan garip garip sesler geliyordu. 

B) Testdeki soruların çoğunu cevapladı. 

C) Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. 

D) Yine gezmekten mi geliyorlarmış.

18.18. “dık,-dik” ekininin eklendiği kelime,aşağıdakilerin hangisinde sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? 

A) Kalabalıkta tanıdık kimse göremedim.

B) Okutmak için çalmadık kapı bırakmadı. 

C) İkna etmek için söylemedik söz kalmadı. 

D) Tellâl,”Duyduk,duymadık, demeyin.”diyordu.

19.19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır? 

A) Alım satım işlerinden hiç anlamam. 

B) Gözlerim gece boyunca seni aradı. 

C) Her zamanki gibi başım ağrıyor. 

D) Köyüme gitmeyeli epey zaman oldu.

20.20. 

I. Hiçbir yer bizim köy kadar güzel değildir. 

II. Çok az yer bizim köy kadar güzeldir. 

III. Bizim köy kadar güzel bir yer yoktur. 

IV. Bizim köyden daha güzel yerler olduğu da bir gerçektir. Yukarıda cümlelerin hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? 

A) I-II 

B)II-IV 

C)I-III 

D)IV-III